Connect with us

Abonnenter

Prosjekt rydder i bybildet

Avatar

Published

on

Med positivt vedtak av det kommende byggeprosjektet i Gardermovegen 5, så blir det opprydding i bybildet i tillegg til boliger og næringslokaler.

Prosjektet i Gardermovegen 5 har versert på sakskartet gjennom en god del år allerede. De første skissene og planene til utbyggerne sprengte alt av retningslinjer som Ullensaker kommune hadde satt for utviklingen av den eiendommen, og siden den gang har prosjektet vært innom både administrasjon og politiske organer med ujevne mellomrom.

Tirsdag skal formannskapet trolig vedta at detaljreguleringen slipper gjennom det som måtte være av nåløyer på rådhuset.

Dette er tenkt på eiendommen:

“Planforslaget legger til rette for blokkbebyggelse med publikumsrettede virksomheter i 1.etasje mot Gardermovegen med leiligheter i deler av 1. etasje og i de øvrige etasjene. Planforslaget innebærer at det kan bygges opptil 54 boenheter og 3 næringslokaler. Bebyggelsen er tenkt som 3 frittstående blokker med felles parkeringskjeller. Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS og MAKE Arkitekter AS for Gardermoen 5 utvikling. Innsigelse fra Statsforvalteren angående støy er løst. Kommunedirektøren anbefaler å vedta planforslaget.”

FRAMSTØT I 2019: Utbyggerne forsøkte et opprop via beboere i Gardermovegen tilbake i 2019. Det framstøtet ble avfeid med et skuldertrekk av politikerne. Siden har prosjektet vært til og fra politikernes bord.

Jessheimpuls august 2023:

Omstridt prosjekt gjennom kverna

Merknader

Det er kommet inn merknader til prosjektet underveis i prosessen, ikke minst fra Lilleborg Terrasse.

Om dette skriver administrasjonen i Ullensaker kommune:

“Det er mottatt merknad til offentlig ettersyn fra Lilleborg terrasse hvor det det påpekes at deres blokk nærmest bygg C i planforslaget får store utfordringer med høyden på dette bygget med tanke på utsikt og solinnskinn. Videre bemerkes det at alle leilighetene i de lavere etasjene i Lilleborg terrasse vil bli sterkt berørt. De mener det bygges for høyt og at høyder ikke er i henhold til gjeldende byplan. Det er som en del av prosessen gjort tilpasninger i planforslaget for å ta hensyn til leilighetene i Lilleborg terrasse. Ny bebyggelse vil kaste skygge på omkringliggende bebyggelse på deler av dagen.”

I morgen – tirsdag – skal altså formannskapet ta stilling til dette prosjektet.

Det er ventet at det blir flertall for å slippe det videre i prosessen mot realisering.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.