Connect with us

Abonnenter

Sendt tilbake til tegnebordet

Avatar

Published

on

Kommende trinn av prosjektet i Gotaasalleen ble sendt tilbake til tegnebrettet med en rekke føringer og innspill fra politikerne. Bedre å få disse innspillene nå, er innstillingen til utbyggerne.

Prosjektet som omtales som K2 og Gotaas strekker seg fra Gotaasalleen og sørover mot Teisengården (også omtalt som Jessheimporten).

TEISENGÅRDEN: Slik blir Teisengården når den står ferdig. Sluttfasen er i gang. Dette er skissene. 

Og det var nettopp plasseringen av det kommende prosjektet som ble gjenstand for mye diskusjon i da formannskapet i går vedtok å sende planene i retur til utbyggerne.

Det er Gotaas Utvikling AS og Step Eiendom AS som står som utbyggere.

MÅ GJØRES OM: Prosjektet K2 fikk mange føringer med seg tilbake til tegnebordet. Blant annet er fasaden mot Trondheimsvegen fortsatt for massiv. Og det er for høyt inn mot trehusene nede til høyre i meningen: Skisse: Dark Arkitekter

Smørbrødliste

– Dette er et særdeles viktig prosjekt som ligger inntil verneverdig bebyggelse og som blir portalen inn mot Jessheim sentrum. Derfor er vi nødt til å stille særskilte krav til kvaliteten, var beskjeden fra ordfører Eyvind J. Schumacher, som sendte planen tilbake sammen med en koffert av innspill og føringer fra politikkens fanebærere i Ullensaker:

 • Nedtrapping til tre etasjer mot trehusene i sør (det samme ville Høyre)
 • Stilen mot trehusene i sør skal være av typen “townhouse” med saltak
 • Synliggjøre et triveligere byrom ut mot Trondheimsvegen
 • Grøntområde i dette prosjektet må forsterkes for å samsvare mer med ønsket om å få til et sammenhengende grøntdrag som kobler seg på Herredshuset og Villa Sole – og videre innover i kulturkvartalet
 • Skape et særegent arkitektonisk uttrykk ved hjelp av farger, materialer og fasadenes uttrykk
 • Legge til rette for næring ut mot Trondheimsvegen
 • Gjøre hjørnet mot rundkjøringen i Gotaasalleen mer tiltalende enn nåværende tegninger

IKKE BRA NOK: Dette prosjektet trenger et særegent arkitektonisk uttrykk all den tid det vil være inngangsporten til Jessheim fra sør. Her ser vi ned mot rundkjøringen i Gotaasalleen. Tegning: Dark Arkitekter

Formidable krav

– Detaljkravene er formidable her, utbasunerte Fremskrittspartiets Tom Staahle, som løftet fram problematikken om at hele dette området i utgangspunktet skulle sees på under ett for å ta hensyn til det som i byplanen omtales som verneverdige eiendommer.

– Når det nå er blitt som det er blitt så må vern fjernes på boligene Bjørk og Fredheim, var Staahles klare beskjed til formannskapet.

Det er Kristen og Eva Fari som eier eiendommen Bjørk, og Stig Gunleiksrud eier eiendommen Fredheim. Disse to boligene ligger mellom Teisengården og det kommende prosjektet, og grunneierne er redde for å bli bygget inne hvis vern opprettholdes.

NYTT OG GAMMELT: Nytt og gammel i skjønn forening vil være en fin inngangsport, mener politikerne. Trondheimsvegen 60 (i grått til venstre kom for øvrig ikke gjennom nåløyet og blir lagt på is). Tegning: Dark Arkitekter

– To muligheter

– Det er to måter å se på dette, og det er enten å vurdere fjerning av vern på de to boligene vi her snakker om – eller så må det skaleres ned inn mot disse eiendommene, repliserte Schumacher. Og det er nettopp det som ble vedtatt (mot Frp sine stemmer) i formannskapet i går kveld.

Høyre har kjempet mye for dette hjørnet, og det må i det minste bli kun tre etasjer mot bolighusene Bjørk og Fredheim, var Willy Kvilten sin klare beskjed.

– Bevaring av dette miljøet er viktig, og trehusene må framheves i denne inngangsporten til Jessheim, sa varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Jeg mener at dette forlaget ser bedre ut enn i forrige runde, så det er ingen grunn til å sende det tilbake. Send det videre, var beskjeden fra FrPs Ståle Lien Hansen.

IKKE SPENNENDE: Dette hjørnet – der Gotaasalleen og Trondheimsvegen møtes – må gjøres mer tiltalende enn det er i disse skissene, sier flertallet i formannskapet. Tegning: Dark Arkitekter

Sendt tilbake

Men planen ble sendt tilbake med de punktene nevnt lenger opp i denne teksten, i tillegg til administrasjonens forslag til vedtak i saken:

Forslag til detaljreguleringsplan for del av K2 Byplan – Gotaas, datert 6.7.2021, med tilhørende bestemmelser viser en positiv utvikling i fht. forslaget presentert for formannskapet 21.09.21. Forslaget sendes likevel tilbake, men følgende føringer for videreutvikling av planforslaget:

 • Føringene fra Byplanen om å tilstrebe et sentrum med detaljrike og varierte fasader, god materialbruk og høy kvalitet på byrom må i større grad følges opp i planforslaget. Dette gjelder særskilt bygg 5.
 • Endringene i revidert planmateriale for bygg 5 må sikres i bestemmelsene.
 • Det må vurderes om det skal sikres inn- og utskyvning (variasjon i avstand fra Trondheimsvegen).
  Det nordlige hjørnet på bygg 5 ut mot rundkjøringen bør få en sterkere estetis kvalite
 • Bygget i rekken mot Fredheim og Bjørk ut mot Trondheimsvegen sikres med saltak eller tak med vinkel
 • Alle hjørner ut mot offentlig gate er særlig viktige, og det bør vurderes å stille krav om næring i 1. etg. fra og med første dag
 • Det fastsettes en maksimal prosentandel av leiligheter på 40m2 og et maksimalt totalt antall boenheter
 • Parkeringskravet endres til 0,8 + 0,2 gjesteparkering (i henhold til parkeringsnormen i kommuneplanen)

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.