Connect with us

Byhistorie

Sundbytunet overtatt

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune er nå formell eier av Sundbytunet. Nøkkel er mottatt, og nå begynner jobben med å fylle huset med liv, kultur og folk.

Kjersti Romsaas Sundby overrakte nøklene til Sundbytunet til ordfører Ståle Lien Hansen torsdag ettermiddag, og fredag var en delegasjon bestående av politikere og byråkrater på rundtur i eiendomsmassen som nå er på kommunale hender.

Mer om Sundbytunet:

Kulturen flytter inn på Sundbytunet

Liv i byggene

– Det blir noe overflateoppussing til å begynne med, og så skal vi bruke litt tid på å finne de beste løsningene for arealene vi har overtatt, sier kommunaldirektør Erlend Eggum, som har et politisk mandat som sier at Sundbytunet skal gi noe tilbake til byen Jessheim, og forutsetningen er at området skal fylles med liv og folk.

“Den klare anbefalingen er å gå videre med en satsning på å etablere en kulturhub, som både sikrer mye aktivitet på tunet, gir kulturelle opplevelser til byen og med riktige kommersielle grep sikrer økonomi til daglig drift av virksomheten.” er konklusjonen til prosjektgruppa.

Leiekontrakter med dem som leier på Sundbytunet løper som vanlig, og det ambisjoner om å leie ut videre til pub og bryggeri på Sundbytunet.

Historien til Sundbytunet:

Gården i sentrum og byens første bensinstasjon

Kultursentral

Hva er så en kulturhub?

Prosjektgruppa – bestående av representanter fra både eiendomsvirksomheten i kommunen, kultur, planmiljø og Gardermoen vekst – utdyper sin konklusjon slik (sammendrag):

“I Ullensaker er det mange aktører innen kulturell og kreativ næring som savner møteplasser, nettverk, og produksjons- og øvingslokaler. Kulturhuben på Sundbytunet er foreslått som et felles tilholdssted for både kulturskolen og næringsaktører, og skal bidra til liv og aktiviteter i området, som workshops, konserter og utstillinger. Målet er at kulturhuben skal være en berikelse for innbyggerne og næringslivet, og bidra til stedsutvikling, selv om det ikke forventes å gi økonomisk overskudd, men driftes uten ekstrakostnad for kommunen over tid.”

Noe av grunntanken videre er å koble kulturenheten på rådhuset opp mot det som kommer til å skje på Sundbytunet, og på samme måte som det er arrangementer på Herredshuset så kan det være naturlig å se på nyervervelsen som et sted for kulturarrangementer også – i tillegg til annen bruk.

Men jobben med å se på hva som er best innhold starter – eller fortsetter – i tiden som kommer.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.