Connect with us

Abonnenter

Kulturen flytter inn på Sundbytunet

Avatar

Published

on

Framtidig bruk av Sundbytunet blir viet kulturens mange fasetter. Det foreslås også å ansette daglig leder for å holde i alle trådene i byens nye kulturknutepunkt.

En prosjektgruppe har jobbet iherdig siden det i desember ble kjent og vedtatt at Ullensaker kommune kjøper ærverdige Sundbytunet med overtakelse 15. juni i år.

Nå skal politikerne si sitt i ukene som kommer. Og endelig vedtak fattes i kommunestyret i slutten av juni.

Gi tilbake

Det har hele veien ligget som et tverrpolitisk premiss at Sundbytunet også på kommunale hender skal gi noe tilbake til byen Jessheim samt supplere de kvalitetene Jessheim sentrum har.

HISTORISK: Det var et lokalhistorisk øyeblikk da et tverrpolitisk miljø møtte Kjersti Romsaas Sundby for å visuelt besegle avtalen om at Ullensaker kommune overtar Sundbytunet i juni i år. Bildet er tatt 18. desember 2023.

I den forbindelse er det sett på tre hovedalternativer for videre utvikling av Sundbytunet:

  • Nabolagshus
  • Museum
  • Kulturhub

“Den klare anbefalingen er å gå videre med en satsning på å etablere en kulturhub, som både sikrer mye aktivitet på tunet, gir kulturelle opplevelser til byen og med riktige kommersielle grep sikrer økonomi til daglig drift av virksomheten.” er konklusjonen til prosjektgruppa.

Dette er også kommunedirektørens innstilling i saken som lander på bordet til hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur 6. juni.

Kommunedirektørens forslag:

  1. Det etableres en kulturhub på Sundbytunet.
  2. Kostnader til oppgradering og tilpasninger av bygningsmassen tas i budsjettprosessen.
  3. Det legges til grunn at kostnader til drift, løpende vedlikehold, administrasjon av 
Sundbytunet og kulturhub og leieavtaler til enhver tid skal dekkes av leieinntekter.
  4. Det opprettes en funksjon som daglig leder for Sundbytunet og kultuhuben innenfor 
kulturenheten som finansieres av leieinntekter på Sundbytunet
  5. Ikke-utleide arealer tilpasses til midlertidig bruk for kommunen og andre aktiviteter.

Kultursentrum

En kulturhub – kulturknutepunkt eller kultursentral er kanskje like gode ord på norsk – defineres som et sted eller en organisasjon som fungerer som et sentralt knutepunkt for kulturelle aktiviteter, nettverk og samarbeid. Slike huber er ofte designet for å fremme kreativitet, kunst, kulturutveksling og samfunnsengasjement.

Prosjektgruppa – bestående av representanter fra både eiendomsvirksomheten i kommunen, kultur, planmiljø og Gardermoen vekst – utdyper sin konklusjon slik (sammendrag):

“I Ullensaker er det mange aktører innen kulturell og kreativ næring som savner møteplasser, nettverk, og produksjons- og øvingslokaler. Kulturhuben på Sundbytunet er foreslått som et felles tilholdssted for både kulturskolen og næringsaktører, og skal bidra til liv og aktiviteter i området, som workshops, konserter og utstillinger. Målet er at kulturhuben skal være en berikelse for innbyggerne og næringslivet, og bidra til stedsutvikling, selv om det ikke forventes å gi økonomisk overskudd, men driftes uten ekstrakostnad for kommunen over tid.”

Les om Sundbytunets historie her: 

Gården i sentrum og byens første bensinstasjon

Økonomien

Om økonomien i Sundbytunet formidler prosjektgruppa  at det er behov for å hente inn noe etterslep på vedlikehold for en million kroner samt at tilpasning av bygget til ny bruk anslås å komme opp mot fire millioner kroner.

Daglig leder av kulturhuben vil ligge på et lønnsnivå mellom 550.000 og 800.000 kroner, avhengig av hvor stor stillingsprosent man lander på.

Ullensaker kommune overtar leiekontraktene som løpet på Sundbytunet. Noen leietakere har en måneds oppsigelsestid mens andre leietakere har lenger løpetid.

Museum?

Prosjektgruppa innstiller ikke på museum på Sundbytunet som sitt førstevalg, men potensielt museum er nevnt som et alternativ hvis kulturhub er uaktuelt.

Kommunedirektøren har også museum som alternativ to i sin vurdering, med følgende begrunnelse:

“Museum vil gi god måloppnåelse og kan ha et inntektspotensial, men trolig lavere døgnaktivitet. Etablering på Sundbytunet vil gi store besparelser i husleieutgifter i forhold til å leie eksternt, og er på kort sikt eneste reelle alternativ for museum sentralt på Jessheim. Ut fra skissert arealbehov til museum, kan det se ut til å bli plass til f.eks noe kreativ næring i tillegg.”

Det vil komme en politisk sak om framtidig museum senere. Og før politikken skal si sitt om framtidige Sundbytunet, så peker alle piler på at eiendommen blir et framtidig kulturknutepunkt – altså en kulturhub, som det så moderne heter.

Saken vedtas endelig i kommunestyret i juni.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.