Connect with us

Abonnenter

Togløft – men ikke for Jessheim

Avatar

Published

on

Vy mener selv de har presentert et “svært attraktivt rutetilbud på Østlandet”, men alt blir ved det samme for oss på Jessheim.

– Vi er helt enige i – og applauderer – at det bør komme flere avganger på alle strekninger, men infrastrukturen til Jessheim og Dal er ikke godt nok dimensjonert. Og den biten er det andre instanser høyere opp som må løfte fram, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy Marius Holm til Jessheimpuls.

Jernbanedirektoratet – på vegne av Samferdselsdepartementet skal nå ta stilling til det rutetilbudet Vy har lagt fram.

– Vi foreslår et svært godt og helhetlig togtilbud på Østlandet, som er åpent for alle togreisende. I forslaget har det blitt lagt vekt på at alle kunder skal ha et godt og sammenhengende tilbud, og at reiser til og fra Oslo lufthavn skal være tilgjengelig for hele Østlandet, uten togbytter, sier konserndirektør for persontog i Vy Eirik Røihne i en pressemelding.

Det kommer fortsatt til å bli et fantastisk tilbud med god kvalitet og kundeservice til de som skal reise til og fra Gardermoen, sier konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne.

– Vårt forslag gir en helt annen utnyttelse av kapasiteten enn i dag, og vil føre til at pendlerne på Romerike får bedre kapasitet på togene. Tog som nå er forbeholdt flyreisende vil være åpne for alle passasjerer, sier konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne.

– Men Jessheim og Dal får ingen forbedringer i forhold til det togtilbudet som eksisterer i dag?

– Nei, men vi opprettholder rushtid-avganger i tillegg til de normale avgangene, sier kommunikasjonsansvarlig Holm i Vy.

Dette er tilbudsforbedringene Vy nå har presentert:

 • Jevn fordeling av avganger og økt frekvens til en rekke destinasjoner
 • Dagens 10-minutters frekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm utvides til Drammen – Oslo Lufthavn og Eidsvoll
 • Skoppum (Horten), Holmestrand og Sande beholder direktetog til Oslo lufthavn, og får to tog i timen
 • Brakerøya og Lier får fire tog i timen, mot to i dag. Dette gir et godt lokalt tilbud til og fra det nye sykehuset på Brakerøya
 • Økt frekvens til og fra Skien med to avganger i timen hele dagen
 • Økt frekvens til Lillestrøm, Eidsvoll og Eidsvoll verk
 • Follo/ Østfold får tog til Oslo Lufthavn uten omstigning på Oslo S
 • Tillater økt frekvens for linje L2 gjennom Oslo
 • Flere videreutviklingsmuligheter
 • Flere avganger til Lillestrøm, Oslo lufthavn, Eidsvoll verk og Eidsvoll.
 • Trafikktoppen for reisestrømmen til Oslo Lufthavn vil overlappe med trafikktoppen for pendlerreiser ut fra Oslo om ettermiddagen. Økt kapasitet i denne retningen vil derfor være spesielt viktig.
 • Eidsvoll verk vil få fire avganger i timen med dobbelt så mange avganger på linje RE11 og R12. Eidsvoll verk vil ikke belaste linje RE10
 • En rutemodell som er bygd opp av halvtimessystemer vil gjøre det enklere å få til to gode ruteleier per time for fjerntog/godstog

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.