Connect with us

Byutvikling

Uenighet rundt avgiftsparkering

Avatar

Published

on

All skilting er på plass denne uka, så da rulles avgiftsparkering i sentrum ut. Deler av det politiske miljøet mener dette ikke er ferdig behandlet.

Denne uka tas plasten av den eneste parkeringsautomaten i Storgata. Den er plassert ved Veiberggården, og planen er at den tas i bruk denne uka. Da er det slutt på den gratis timen i Storgata, Dampsaga Allé, Rådhusvegen, Romsaasbakken, Såvegen, Romsaas Allé, Langbråten og Odelsvegen.

Avgiftsparkering var den nye posisjonen sitt flaggskip ved inngangen til budsjettbehandlingen i desember 2019:

https://jessheimpuls.no/jp/2019/12/09/fra-naeringsskatt-til-avgiftsparkering/

Jessheimpuls får opplyst fra administrasjonen i Ullensaker kommune at det er det politiske vedtaket fra desember 2019 som nå settes ut i livet:

  • Innføring av avgiftsparkering langs offentlige veier og gater
  • Betalt ansattparkering på alle kommunale plasser i tilknyting til kommunale bygg

I tillegg vedtok kommunestyret følgende:

“Det innføres betaling for parkering på kommunale plasser i sentrum av Jessheim by. Rådmannen bes komme tilbake med en politisk sak før ordningen endelig vedtas.”

– Sak på det siste punktet ble lagt fram for kommunestyret 23. juni i år, sier kommunaldirektør Inger kronen Tveranger.

https://jessheimpuls.no/jp/2019/12/10/det-blir-avgiftsparkering-i-jessheim-sentrum/

– Men er det vedtatt?

I STUSS: Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen vil ha svar på om avgiftsparkering virkelig er politisk vedtatt, eller om det har skjedd en glipp administrativt.

Men alle synes ikke å være like sikre på at det er fattet et vedtak i saken om avgiftsparkering. Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen etterlyser en bebudet sak fra rådmannen rundt endelig innføring.

Siste punkt i vedtaket i kommunestyret lyder:

“Rådmannen legger fram sak for politisk behandling før innføring av parkeringsavgift på ytterligere kommunale parkeringsplasser gjennomføres.”

Vedtaket for øvrig lyder:

  • Alle kommunale parkeringsplasser i Ullensaker kommune reguleres ved skilting med vilkår som beskrevet i denne saken.
  • Det innføres avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser i tilknytning til Rådhuset og Allergot ungdomsskole som beskrevet i denne saken.
  • Det innføres parkeringskontroll av alle kommunale parkeringsplasser i Ullensaker kommune. Hensikten er å kontrollere at vilkår for bruk av parkeringsplasser blir overholdt. Ved brudd på vilkår skal det ilegges kontrollavgift.

– Stusser veldig

– Jeg mener administrasjonen har gått ut over det vedtaket som ble fattet politisk, og jeg har bedt om en redegjørelse i formannskapet tirsdag denne uka, sier Lien Hansen til Jessheimpuls.

– Hva er gjort galt?

– Forståelsen er at vedtaket som ble fattet i juni gjaldt all avgiftsparkering på Jessheim. Og der vedtok de rødgrønne kun å innføre avgift på Allergot skole og parkeringsplassene i tilknytning til rådhuset. I denne saken sto det også at denne parkeringen skulle reserveres kommunens egne ansatte på dagtid, mens det nå åpnes for almennheten. Dette kan jeg ikke se er vedtatt noe sted, sier Lien Hansen.

– Men avgiftsparkering kommer, så er ikke dette bare en “glipp” hvis det viser seg at det er gjort en feil?

– Hvis det viser seg at dette innføres uten et politisk vedtak, så er det administrativt bestemt. Og det skal det ikke være. Det er politikerne som vedtar, og jeg stiller spørsmål ved om det er gjort i denne saken. Det ønsker jeg svar på i formannskapet. Jeg har forespurt flere i det politiske miljøet om vi har samme forståelse, og jeg har fått svar som bekrefter det, avslutter FrPs gruppeleder.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.