Connect with us

Kommentar

Hva er i veien med E16-prosessen?

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Det bærer raskt av gårde med prosessen rundt ny motorvei gjennom Ullensaker. Det eneste man så langt er enige om er at informasjonen ut til folket bør bli bedre.

Et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag ettermiddag konkluderte med ganske lite, ut over en felles erkjennelse av at informasjonsflyten ut til borgerne kunne vært – og forsøksvis vil bli – bedre i tiden som kommer.

For det råder forvirring ute i folkedypet, i dagspressens spalter og fra en digital plattform som Nye Veier AS ikke har fått til å fungere tilfredsstillende så langt i prosessen.

Vanskelig materie

Det som skal sendes ut på høring nå i oktober er et såkalt planprogram for den videre prosessen.

Problemet – som Fremskrittspartiets Tom Staahle påpekte i formannskapsmøtet tirsdag ettermiddag – er at mange ikke vet hva et planprogram er for noe.

Veldig mye klokere blir man ikke når man kan lese Nye Veier AS sin forklaring på hva et planprogram er:

“Planprogrammet er et prosessdokument som beskriver hvordan planleggingen skal foregå – det kan beskrives som «en plan for planleggingen».

For ordens skyld, planprogrammet skal gjøre rede for:

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakere
  • opplegget for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt
  • hvilke alternativer som vil bli vurdert
  • behovet og metodikk for utredninger

Medvirkning

Ikke så mye klokere?

Det er akkurat dette som synes å være hovedproblemet med denne prosessen. Til tross for at man inviterer til medvirkning og innspill fra innbyggerne – det er kommet inn over 200 så langt – så er det ekstremt vanskelig i det hele tatt å forstå det Nye Veier AS og Ullensaker kommune forsøker å formidle ut til innbyggerne i denne prosessen.

Akkurat det bør de involverte i prosessen ta tak i. Formannskapet stilte seg samlet bak det faktum at informasjonsflyten ut til folket med fordel kan bli bedre.

For hurtig?

Prosessen har helt fra starten har vært hurtig – noe som ble formidlet som veldig viktig fra Nye Veier AS helt fra første gang dette prosjektet ble presentert for politikerne i Ullensaker.

En hurtig prosess er essensiell for å få gjennomført prosjektet, var beskjeden til politikerne i Ullensaker da prosjektet ble presentert for dem.

Vedtaket da kommunestyret behandlet den første saken i februar i år finner du HER 

Hvorfor det?

Det er et spørsmål mange stiller seg, og i formannskapet hersket det enighet om at det er behov for å komme forvirring, usikkerhet, misforståelser  og en følelse av å bli overkjørt ute i befolkningen i møte.

Hvor trykker skoen?

Hvor trykker skoen?

Den trykker flere steder:

  • Folk er usikre på hvor langt prosessen er kommet
  • Folk er redde for at deres eiendom blir berørt
  • Folk føler at de ikke får mulighet til si sitt i prosessen, selv om det formidles og blir lagt til rette for medvirkning fra folk. Problemet er bare at den digitale portalen til Nye Veier ikke har fungert tilfredsstillende
  • Mangel på informasjon – eller vanskelig tilgjengelig informasjon – er en utbredt følelse ute hos folk som kan bli berørt
  • Politiske partier i Ullensaker flagger forskjellig syn på foretrukket trasè

Hvordan informere?

Hva kan gjøres for å rette opp en informasjonsflyt som tilsynelatende gikk skeis helt fra starten av?

Det er det opp til Ullensaker kommune, Nye Veier og politikerne lokalt å finne ut av. Formannskapet uttrykte tirsdag villighet til å sende det digitale folkemøtet digitalt på rådhuset (eller et annet egnet sted) slik at folk kan møte opp for å få det med seg.

Formannskapet diskuterte også hvorvidt det bør legges opp til ett eller flere folkemøter for å informere så godt som overhodet mulig – så tidlig som mulig – for at så mange som mulig skal vite nøyaktig hvor langt prosessen er kommet. Akkurat nå er det få – om noen – som har full oversikt over hvor langt prosessen er kommet. Der har de ansvarlige en jobb å gjøre.

Åpen prosess

Det aller viktigste – først og fremst for Ullensaker kommune – er det å overbevise folk om at dette er en ryddig og åpen prosess der folk kan være trygge på at alt går ryddig og greit for seg når det kommer til reell mulighet for medvirkning.

Venstre har stilt spørsmål ved akkurat det, og kommunens jurist har konkludert med at det ikke er noe som skurrer juridisk i så måte, fikk formannskapet beskjed om tirsdag ettermiddag.

Likevel er det et godt stykke igjen – kan det virke som – før folk slår seg til ro med at denne prosessen går på skinner.

Engasjementet er stort der ute.

Og det vil ikke bli mindre fram mot folkemøtet i Ullensaker 29. oktober. Snarere tvert i mot.

Det eneste som er sikkert er at fire korridorer – eller traseer – fortsatt er i spill i denne prosessen.

Mer vet vi faktisk ikke.

Du finner informasjon om E16-prosessen på kommunens hjemmeside: TRYKK HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.