Connect with us

Abonnenter

Banker på hos de nye eierne

Avatar

Published

on

Administrasjonen i Ullensaker får i oppdrag å gå i dialog med de nye eierne av LHL-sykehuset for å se om det kan fylles opp med gunstige tjenester for ullsokningene.

Oppdraget framgår i det rød-grønne budsjettforslaget som blir vedtatt av kommunestyret tirsdag, og bestillingen lyder som følger:

“Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL) har kjøpt LHL-sykehuset. Administrasjonen bes om å gå i dialog med helseforetaket og SDL  for å kartlegge mulighetsrommet for utnyttelse av eventuell ledig kapasitet på LHL-sykehuset til akuttfunksjoner, inkludert røntgen, for innbyggerne på Øvre Romerike. Samtidig ber vi om at det undersøkes om også andre lokalsykehusfunksjoner kan flyttes fra Kongsvinger til Jessheim. Frist 2. kvartal 2023.”

Et konsulentselskap foreslår LHL-sykehuset som lokasjon for tre nye fastleger i kommunen.

Realismen?

– Hva er realistisk å kunne nå fram med hos stiftelsen?

– Det er vanskelig å si noe konkret rundt hva som er realistisk å kunne få til, men tilnærmingen vår er litt sånn “intet våger, intet vinner”, sier varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud til Jessheimpuls.

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg er i dag eier eller deleeier i en rekke ideelle virksomheter innenfor utdanning, helse og omsorg. Dette omfatter blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Lovisenberg Diakonale Høgskole AS og Lovisenberg Omsorg AS.

Alle de ansatte i de aktuelle selskapene vil bli omfattet av en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar i år.

Røntgen

Varaordfører Stokstad Oserud – og helt sikkert et samlet politisk miljø – mener det er viktig å signalisere Ullensaker sitt behov og erfaringer med LHL-sykehuset etter etableringen.

– De nye eierne er i en endringsprosess, og da mener vi det er viktig å utnyttet et momentum som vil oppstå. Og vi mener at det i hvert fall må være mulig å få til at røntgen må være en tjeneste som vi i Ullensaker slipper å dra andre steder for å få gjennomført. Det står tross alt moderne utstyr på LHL-sykehuset i dag, sier Stokstad Oserud.

Utfordrende

Som en forklaring på utfordringene LHL-sykehuset har hatt, svarte ifølge Dagens Medisin generalsekretær i LHL Frode Jahren følgende til lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad:

– Det som skjedde var at da vi flyttet inn på Gardermoen, så tok det offentlige den åpne hjertekirurgien tilbake. Det samme gjorde de med den invasive hjertekardiologien litt senere.

– Hadde jeg visst alt vi vet i dag på tidspunktet vi fattet beslutningen, hadde vi bygd færre operasjonsstuer. Vi hadde heller ikke bygd en egen intensivenhet på sykehuset. Hadde vi visst at vi ikke skulle drive med hjertekirurgi, hadde vi bygd uten disse tingene. Dette er også veldig dyre ting, og da kunne det sett annerledes ut, sier Jahren til Eidsvoll Ullensaker Blad.

Men nå er det nye koster der borte, og Ullensaker kommune skal i hvert fall gjøre sitt for å løfte fram ullsokningenes behov.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.