Connect with us

Abonnenter

Byliv-budsjett og jubileumsår

Avatar

Published

on

Kultursjef Jon Henrik Solhei ser fram til et 2023 der kulturbudsjettet er romslig og gir muligheter til å løfte sektoren videre. 

– Ja, jeg vilkalle  årets budsjett for et byliv-budsjett, for vi har fått midler til å kunne løfte – og bidra med penger til – kulturarrangementer som har elementer av festival i seg, sier kultursjefen til Jessheimpuls denne tirsdagen i januar 2023. Sammen med kulturkonsulent Kathrine Øynebråten (og andre med kultur i sin jobbtittel) blir det forhåpentlig et interessant og givende kulturår.

Med 800.000 kroner til å løfte fram festival (kulturarrangementer) samt jobbe videre med å trekke til seg – og legge til rette for – såkalte kreative næringer, så er det både handlingsrom, vilje og penger til å kunne styrke denne biten.

Festival

– Hva legger vi i ordet festival i denne sammenhengen, kultursjef Solhei?

– Altså, jeg ser ikke akkurat for meg Øya-festivalen, men kanskje litt større arrangementer på tvers av kulturuttrykk der alle er velkomne, der strukturen er flat og der alle programposter og involverte er like viktige og like mye verdt, hvis jeg kan uttrykke det på den måten, sier Solhei.

Og kulturkonsulent Øynebråten understreker at dette ikke nødvendigvis må være i kommunal regi heller. Med friske budsjettpenger vil det være mulig å gi støtte og hjelp til eksterne aktører som ønsker å arrangere noe det er litt flukt over.

– Vi har jo våre arrangementer som vi ønsker å bygge videre på – blant annet Global Gathering Festival, lysvandring, Musikkfest og Kulturnatt – men vi ser veldig gjerne at det kommer initiativ fra eksternt hold, sier Øynebråten, som drar fram nylig arrangerte Jessheim Experience samt Yessfest i Romsaasparken som gode eksempler på arrangementer som kan være aktuelle å gå i dialog om.

Suksess i Romsaasparken

– Vi ser at mange arrangementer treffer bredt, og 2023 blir et år der vi skal jobbe hardt for å styrke det vi driver med. Det er nemlig mye folkehelse i gode kulturopplevelser, sier Solhei.

Kreative næringer

Kulturavdelingen på rådhuset har også fått mandat – og penger – til å legge til rette for – og bistå slik at kulturelle og kreative næringer ønsker å komme til Ullensaker.

Les om et pilotprosjekt i Ullensaker i 2019:

Kultur og næring med tettere bånd

Kulturdirektoratet definerer disse næringene slik: 

“Kulturell og kreativ næring omfatter i Kulturdirektoratets satsing disse bransjene: visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film, arkitektur, design, mote og dataspill.”

– Det betyr i praksis hvordan vi kan bistå – og bidra til å holde i tråder for – kreative næringer med tanke på å løfte dem fram her i Ullensaker, sier Øynebråten.

Gründer del av pilotprosjekt – sak fra 2020:

Gründer driver mønsterbedrift

Rådhusplassen

Rådhusplassen har de siste somrene vært stengt for biltrafikk, uten – vil noen kanskje hevde – at det nødvendigvis har skjedd all verden på plassen gjennom den perioden.

– Vi er i oppstarten med å se på om vi kan få til et program på Rådhusplassen gjennom sommeren, for eksempel at det innarbeides at det skjer noe hver lørdag 14.00, sier Kathrine Øynebråten.

– Det er ønskelig at det skjer noe på Rådhusplassen, og jeg tror vi ganske sikkert kan si at det kommer til å bli et sommerprogram, uten at vi være mer detaljerte enn det akkurat nå, sier Solhei.

20-årsjubilant

I 2003 ble den aller første kulturuka arrangert lokalt i Ullensaker. Den forsiktige oppstarten har utviklet seg til å bli den reneste folkefesten for kulturlivet og publikum.

I år arrangeres kulturfesten fra 10. mars til og med 19. marsHer er alt fra teater, musikaler, kabareter, konserter, dans, foredrag, kulturinformasjon, utstillinger – med mer, som det heter.

Og kulturgjengen på rådhuset ønsker hele tiden å utvikle det som gjennom 20 år har utviklet seg til å bli en parademarsj når det kommer til å løfte fram hva Ullensaker har å by på at kultur, noe som rett og slett er ganske heftig når man samler alt under en paraply og i ett program.

– Tenk nytt

Derfor er oppfordringen at kulturlivet – gamle travere og nye aktører – forsøker å tenke nytt og kreativt når de skal invitere til kulturfest i sin sjanger.

  • Å gi de faste arrangementene en ny vri med ekstra innhold og en spennende tittel
  • Mer kreativitet og spenst – nytt innhold – nye temaer
  • Flere større arrangement – gjerne der flere samarbeider om innhold og organisering
  • Å ta med nye aktører, gjerne fra andre kulturer
  • Å ta i bruk nye kulturarenaer

Frist for å melde inn et arrangement er 30. januar, og har du spørsmål rundt dette så er Kathrine Øynebråten en telefon (940 28 042) eller e-post unna.

Men mest av alt er det grunn til å glede seg til et 2023 som dirrer av kulturentusiasme, personifisert gjennom parhestene Solhei og Øynebråten.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.