Connect with us

Abonnenter

Drømmen om stasjonspark brister

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune sine planer stasjonsområdet er i utakt med det Bane Nor ser for seg. Vi frykter at hele utviklingen av dette sentrale området ikke blir noe av, er den klokkeklare beskjeden fra Bane Nor.

Formannskapet får i dag framlagt de politiske visjonene – i hvert fall de borgelige sin drøm – for både stasjonsområdet og hele den framtidige rådhustomten.

Saken var oppe i januar i år, men administrasjonen ble bedt om å bake inn 12 endringer i den planen som høyst sannsynlig sendes ut på høring etter formannskapsmøtet tirsdag.

Uforenlig

Blant de 12 endringspunktene er ønsket om at dagens bussterminal på stasjonsområdet skal bli parkområde i framtidens sentrum (ringet inn med rød sirkel i hovedbildet i denne saken).

“De er lagt inn en formålsendring i kartet, hvor SF5 (dagens bussterminal red.anm.) er endret fra sentrumsformål til parkformål. Alle bestemmelsene knyttet til SF5 er fjernet. For Parken er det tilføyd nye bestemmelser knyttet til utforming og innhold…”.

– Bane Nor Eiendom har ingen planer om å etablere park der dagens bussterminal er, er beskjeden Jessheimpuls får fra kommunikasjonsavdelingen til Bane Nor.

PS! Visste du at dagens bussterminal har vært parkanlegg? Dette skrev Jessheimpuls i 2022:

Tenk for et jubileum, da…

– Blir ikke noe av

– Hvis kommunen vedtar at det skal bygges park på denne tomten, så frykter vi at hele utviklingen av dette sentrale området ikke blir noe av. Vi tenker da at bussterminalen nok blir liggende slik den er i dag også i fremtiden. Dette fordi vi antar at det ikke vil være økonomisk mulig å gjennomføre de offentlige tiltakene som er en forutsetning for å få til den planlagte utviklingen, fortsetter kommunikasjonsrådgiver Christina Balteskard Bottolfsen hos Bane Nor.

– Har Bane Nor et tidsaspekt for realisering av stasjonsområdet?

– Hvis forslaget blir vedtatt slik det nå foreligger, har ikke Bane Nor Eiendom grunnlag for å sette i gang med planer for utvikling av områdene rundt Jessheim stasjon, svarer Bane Nors rådgiver.

– Dersom kommunen ønsker utvikling må de legge til rette for at det blir gjennomførbart. Det toget går nå. Dersom kommunen legger til rette for det, vil vi på vår side love å bidra til å utvikle dette til en viktig og attraktiv del av Jessheim sentrum, avslutter Bane Nors kommunikasjonsrådgiver.

Husker du denne?

Sporhunder i byens rom

– Signal fra oss

Ordfører Ståle Lien Hansen sier at den kommende områdeplanen for rådhustomten og stasjonsområdet er et frampek på hvordan de ønsker seg utviklingen.

– Alt som står i den planen som blir sendt ut på høring vil ikke bli likt av alle, og vi er klar over at Bane Nor ikke blir fornøyd, sier Lien Hansen til Jessheimpuls.

– Samtidig er dette et signal fra oss om hva vi ønsker på den delen av stasjonsområdet, sier han.

– Hvor lenge skal planen ut på høring?

– Vanligvis er det seks ukers høringsfrist, men siden vi går inn i sommeren så regner jeg med at det blir 9 uker, sier ordføreren.

Og da kommer høringssvarene tett som hagl mot slutten av den perioden, hvis vi skal spå noe ut fra tidligere høringer.

– Det er sånn det fungerer, sier Lien Hansen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.