Kontakt oss

Abonnenter

Sporhunder i byens rom

Avatar

Publisert

Onsdag kveld ble det arrangert en såkalt trygghetsvandring for å se hvilke byrom som framstår som trygge og innbydende. Det var en del å lære.

Byplanlegging har også forebyggende elementer ut mot lovbrudd og kriminalitet, og det lokale politiråd og Ullensaker kommune inviterte onsdag kveld til en vandring i Jessheim sentrum for å se hva som fungerer og ikke fungerer ut fra en gitt sjekkliste som vandrerne skulle forholde seg til.

POLITIETS SJEKKLISTE: Politiet – her representert ved Robin Fladby Andersen – har også innspill til hva god byplanlegging og gode byrom er. Det tipset han forsamlingen om før trygghetsvandringen i Jessheim sentrum tok til. 

Denne vandringen er også et slags startskudd der byplanleggingen skal synliggjøres, blant annet med en Bylab utenfor rådhuset. Oppfordringen er at folk stikker innom bylaben på rådhusplassen for å komme med innspill, stille spørsmål eller rett og slett se hva det jobbes med for å utvikle Jessheim by videre.

Ta forresten turen innom Kulturbanken i kveld – torsdag – for å høre om produksjonsbyen Jessheim i framtiden:

Ny runde med Bylab

Glade vandrere

Jessheimpuls hang med på runden som gikk fra rådhuset til stasjonsparken, videre til Sagabyen og tilbake til rådhuset via Jessheim kirke.

Med i den gruppen var representant fra Bane Nor, representant fra Saga Terrasse, kommunale byplanleggere og ordfører Eyvind J. Schumacher – for øvrig den eneste representanten fra lokalpolitikken som stilte til dyst. Så er da Schumacher selverklært urbanist-nerd, som han selv uttrykte det til forsamlingen.

SPORHUNDER: Urbane sporhunder i bevegelse i Jessheim sentrum. Belysning er et essensielt og effektivt virkemiddel for å skape trygghet i byens rom. 

Utstyr med kart, tusj og en høstlig dose pågangsmot bar det ut i Jessheim sentrum for å finne ut hvordan forskjellige byrom fungerer ut fra nevnte sjekkliste.

Sjekkliste

Den listen inneholdt følgende:

Vedlikehold av områder:

 • Søppel
 • Vegetasjon
 • Ødelagte lys
 • Benker og sitteplasser
 • Uteleker
 • Er det trivelig i området?

STASJONSPARKEN: Parkområdet ved Jessheim stasjon framstår ikke som byens triveligste uterom. Det fikk Bane Nor sin representant klar beskjed om. 

Utforming:

 • Skjemmende murer, hekker og annet
 • Mørke og skumle parkeringshus
 • Utforming av inngangspartier
 • Gangtunneler
 • Belysning

GODT GREP: Men Bane Nor fikk skryt for å ha fått opp belysning under jernbanebrua. Hvem som har det formelle ansvaret for rommet under selve brua hersket det dog noe usikkerhet rundt. Akkurat den lille flekken er et samlingsfolk for unge i drift i Jessheim sentrum.

Inviterer området til kriminalitet?:

 • Fluktruter
 • Lett å gjemme seg bort?
 • Preget av anonymitet
 • Folketomme plasser og gater
 • Er områdets mål tydelig definert?
 • Mangel på møteplasser
 • Finne det farlige gjenstander?

Trafikk:

 • Trygge overganger?
 • Uoversiktlige situasjoner?
 • Blir det strødd om vinteren?
 • Annet som kan være relevant?

Jessheimpuls ble ikke med på overrekkelsen av diverse funn på de to gruppenes vei i høstkvelden, men at det er verdifull tilnærming å ta en trygghetsvandring på denne måten var alle de frammøtte enige om at var en nyttig øvelse og realistisk tilnærming til det som ofte blir teoretisk byprat.

BELYSNING: Lyssetting er et effektivt grep, noe belysning av rådhuset samt området ved Skovly er bevis på, var det enighet om blant vandrerne.

Test ditt nærmiljø

Funn og innspill blir tatt med i det videre arbeidet med revidering av byplanen for Jessheim, og kommunens byplanleggere setter stor pris på kontakt med befolkningen som bor og lever i Jessheim by.

Jessheimpuls vil på sin side oppfordre folk til å ta med seg denne sjekklisten på en kveldstur i eget nærmiljø, for så å bringe funn og innspill videre til dem som sitter og håper på nettopp innspill i Bylab-kontoret utenfor rådhuset.

RÅDHUSPARKEN: Gatekunsten i rådhusparken er lyssatt, noe som løfter fram kunsten samtidig som at parken ikke framstår som mørk og utilgjengelig. 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.