Connect with us

Abonnenter

En sosial agent fikk flertall

Avatar

Published

on

Administrasjonen landet på at det ikke er penger til å innføre sosiale agenter i skolen i 2024. Flertallet i kommunestyret ville det annerledes.

Tirsdag ble det flertall for å innføre sosiale agenter i barneskolene i Ullensaker, og det fra høsten 2024.

Det er en Frps Even Evensen (bildet) som har løftet inn sosiale agenter på den politiske agendaen, og han holdt et flammende innlegg for kommunestyret da saken var oppe til behandling

Se innlegget og hele debatten her: SOSIALE AGENTER I SKOLEN

– Hva er poenget med å bygge skoler og engasjere oss i skolepolitikk hvis elevene ikke tør eller orker å gå på skolen. Det spørsmålet trenger ikke svar. Det trenger handling, innledet Evensen.

– Endelig en engasjert skolepolitiker fra Frp, sa Senterpartiets Torunn Aurstad da hun gikk på talerstolen etter Evensen.

– Men denne ordningen må komme i tillegg til det vi har i dag, fortsatte Aurstad, med klar adresse til SFO-kutt (som ble vedtatt i samme møte) og omstillingsprosessen der det skal kuttes stillinger tilsvarende 20 millioner kroner.

Politisk bestilling

“I dag står vi overfor utfordringer i skolemiljøene som ikke kan ignoreres. Situasjonen i våre skoler – mobbing, voldshendelse, trusler og utbredelsen av grupperinger – krever vår umiddelbare oppmerksomhet og handling. Dette gjelder over hele landet, og blir stadig mer vanlig også i Ullensaker.”

Så står skrevet i den politiske bestillingen i forbindelse med budsjettprosessen i desember 2023.

“Kommunedirektøren bes utarbeide en sak som viser muligheten for å opprette bruk av “sosiale agenter” i våre skoler. Saken bes lagt fram første kvartal.” heter det videre i den politiske bestillingen.

Ikke penger

“Det er ikke budsjettinndekning for å innføre sosiale agenter i Ullensakerskolen i budsjettet for 2024.” er konklusjonen fra administrasjonen i den saken som formannskapet får på sitt bord i dag, tirsdag.

Administrasjonen vurderer muligheten for å innarbeide en ordning med sisal agenter i Ullensaker i budsjettet for 2025.

Prislappen er vurdert til å bli nærmere fire millioner kroner, noe administrasjonen skriver at det ikke er inndekning for i år.

“Den mest hensiktsmessige løsningen vil være å organisere de sosiale agentene i Forebyggende avdeling barn og unge, i enheten FBU. Dette alternativet sikrer i større grad familieperspektivet og koblingen til fritid og frivillighet. Kommunedirektørens vurdering er at dette alternativet i størst grad ivaretar målsettingene i prosjektet og dermed også ønsket effekt av ordningen.”

Oslo-modell

Modellen med sosiale agenter er hentet fra Oslo:

“Prosjektet med de sosiale agentene utgjør en sentral del av “Nærmiljøskolesatsingen” i bydel Alna. Dette initiativet er rettet mot å skape en forebyggende og inkluderende arena i områder preget av levekårsutfordringer. Gjennom engasjementet til de sosiale agentene på barneskolene i Bydel Alna, oppnås et sterkere bånd mellom skole, nærmiljø og elevenes hverdag.”

Politikerne tar debatten i formannskapet tirsdag formiddag, så gjenstår det å se om politikerne vil ha på plass sosiale agenter i skolen tidligere enn i 2025, som er administrasjonens tilnærming til å jobbe dette på plass i Ullensaker.

Tverrpolitisk

– Satsingen i Oslo-skolen har gitt resultater, men vi vet at sosiale agenter ikke er innført i alle skoler i Oslo – kun der det er store levekårsutfordringer, Sa Gro Holt fra SV.

– Det virker litt merkelig å opprette nye stillinger i en tid der det skal kuttes et titalls stillinger. Det hadde vært smartere å satse på sosiale agenter fra 2025, sa Holt.

– Vi rødgrønne har forebyggende arbeid høyt på dagsorden, og vi har ingen problemer med å innføre sosiale agenter som et forsøksprosjekt sa, MDGs Eirik Ballestad, som understreket at i Oslo er sosiale agenter et tillegg til andre tjenester, ikke et “istedenfor”.

– Det er jo en gladsak å innføre sosiale agenter, og at vi trenger et tillegg til bare skole, innledet Bettan Lundberg fra Arbeiderpartiet.

– Det er ikke bare læring og skoletimer, men også det sosiale som er med på å bidra til at elever lærer mer. Men  det står at lønn matcher høyskoleutdannelse, men en av de viktigste suksessfaktorene er å ha noen som kjenner gata, at det er unge folk som virkelig brenner for tiltaket, sa Lundberg.

– Jeg reagerer litt på at et er lite utredet. Det burde vært bedre utredet og så innført fra 2025, avsluttet Ap-politikeren.

Enden på visa var at det blir innført sosiale agenter fra høsten 2024.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.