Kontakt oss

Abonnenter

Øyner håp for utvikling videre

Avatar

Publisert

Stor-Oslo Eiendom har siden 2022 lagt videreføringen av prosjektet i Gotaasalleen på is. Nå øyner de et håp for å gjøre seg ferdige i det området. 

Byggetrinnet øverst i Gotaasalleen er utsolgt, noe prosjektleder Ingvild Hovstein aardal mener sier noe om kvaliteten i prestisjeprosjektet.

Feltet K2 skulle være en naturlig forlengelse av prosjektet i Gotaasalleen, og skuffelsen var stor innad da Stor-Oslo Eiendom ikke kunne fortsette videre med å utvikle tomtene mot Trondheimsveien.

Les denne fra 2022:

Gjennomfører ikke dette prosjektet

Femte året

– K2 er inne i sitt femte år av reguleringsprosessen, og uventede utfordringer har forhindret oss i å fullføre prosjektet i henhold til den framdriftsplanen vi satte. Det er synd, ikke minst fordi området framstår uferdig i dag, sier prosjektleder Jenny Josefine Holen.

Utfordringene det er snakk om er kravet om nedtrapping mot to privatboliger som har vernehensyn på seg langs Trondheimsveien.

Dette skrev jessheimpuls i november 2022:

Vinglet seg til vern og nedtrapping

– Reguleringsforslaget vårt var i tråde med føringene i den gjeldende byplanen – med byggehøyder på maks 6 etasjer, utnyttelse av feltet på 150 prosent og – ikke minst – en bebyggelse mot vernesonen som tydelig bygger bro mellom det urbane og verneverdige.

– Her har vi møtt mye motstand underveis i planprosessen, og planforslaget vårt et blitt avvist gjentatte ganger av den tidligere politiske ledelse, sier Jenny Josefine Holen.

Låst situasjon

STRANDET: Det blir for liten utnyttelse av prosjektet til Stor-Oslo Eiendom hvis de gjeldende politiske vedtakene opprettholdes, ikke minst med den vedtatte nedtrappingen mot privatboligene som grenser til prosjektet, mener Stor-Oslo Eiendom AS.

Det er her situasjonen har låst seg for Stor-Oslo Eiendom og prosessen videre. Så var da også oppheving av vern mot de to privatboligene fått marginalt flertall de gangen dette har vært behandlet politisk:

  • formannskapet stemte for å oppheve hensynssonen da de behandlet saken – FrP, Høyre og SV stemte for å oppheve vern. Det vedtaket ble anket inn til kommunestyret av daværende ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap)
  • I kommunestyret ombestemte SV seg, og vedtaket ble 43 stemmer for å beholde vern og 42 stemte mot å beholde vern. Mer marginalt blir det ikke i kommunestyret i Ullensaker

Strider mot føringer

For Stor-Oslo Eiendom forholder saken seg fortsatt slik at de mener nedtrappingen ble pålagt strider strider mot byplanens føringer og også de overordnede målsettinger som er fastlagt i statlige planverk – altså at det skal bygges tett nær kollektivknutepunkter.

– Vi mener hensynssonen for vern fortsatt er et sentralt punkt som krever ny vurdering, sier Jenny Sofie Holen.

UFORLØST: I en optimal verden burde området som gjenstår for prosjektene i Gotaasalleen og sørover vært regulert under ett, sier ordfører Ståle Lien Hansen. Politiske vedtak som gjelder forhindrer akkurat det scenarioet. 

– Me den nye politiske plattformen – som har uttalt at de ønsker bærekraftig byutvikling ved å fremme høyere bebyggelse i Jessheim sentrum for å bevare dyrket mark samt å prioritere framdrift på prosjekter som ikke er avsluttet, så håper vi nå på en positiv utvikling for dette feltet, utdyper prosjektlederen.

– Det er også en kjent sak at områder som har behov for utvikling og transformasjon kan bli et negativt element i nærmiljøet. Derfor er det viktig med smidige reguleringsprosessen for å kommer raskt i gang, avslutter Holen.

– Helst helhetlig

Ordfører Ståle Lien Hansen ble i løpet av valgkampen utfordret på blant annet høyder i dette prosjektet.

– Da svarte jeg at det ikke er aktuelt å øke høydene så lenge hensynssonen ligger der, sier Lien Hansen til Jessheimpuls.

– Men vi stemte for å fjerne hensynssonen da denne reguleringen var opp til behandling sist. Det betyr at vi i utgangspunktet er positive til å se på en slik tilnærming, men det vil først skje når hensynssonen eventuelt er fjernet, legger ordføreren til.

FORFALL: Det er en kjent sak at områder som har behov for utvikling og transformasjon kan bli et negativt element i nærmiljøet, mener representantene fra Stor-Oslo Eiendom. Jessheimpuls har tidligere skrevet om den tematikken, og Ståle Lien Hansen (Frp) og daværende ordfører Eyvind J. Schumacher erkjente den gang at dette var et problem visse steder i Jessheim by.

I tidligere innspill til prosjektet K2 har de borgerlige sagt at det i utgangspunktet er ønskelig med en helhetlig utvikling fra krysset Trondheimsveien- Gotaasalleen og nedtrapping hele veien bort til Teisengården hvis hensynssonen som er vedtatt løftes vekk.
– Da ville vi blant annet unngått flere av- og påkjørsler mot Trondheimsveien, og vi kunne fått en helhetlig utvikling av hele området – altså at det ikke blir liggende igjen to enkeltstående boliger som vil kunne bli vanskelig å transformere på et senere tidspunkt.
Det er ikke satt en dato for når denne saken eventuelt blir løftet inn til politisk behandling igjen, men kanskje er i løpet av våren et anslag som kan slå til?

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.