Connect with us

Folk

Full sprut for Fontenehuset

Avatar

Published

on

Med ett nytt medlem i uka siden oppstarten for drøyt to måneder siden, så må det være lov å si at det svinger av oppstarten til Fontenhuset Ullensaker. 

De smiler og ler ofte på Fontehuset Ullensaker. Nyoppussede lokaler i Jessheim sentrum, mange potensielle medlemmer på besøk – kompetente folk til å ta imot dem som kommer innom – gir da også grunn til god stemning.

Fontenehuset Ullensaker er et unikt tilbud til mennesker med en psykisk sykdomshistorie, og medlemmene er de viktigste elementene i et fontenehus. Det er de som bygger innhold og som bidrar til et godt og trygt miljø.

– Vi er fornøyd med oppstarten, bekrefter daglig leder Ane Sjuls.

– Ni medlemmer og 75 besøk fra folk som er nysgjerrige eller interessert i å bli en del av fellesskapet egentlig veldig bra, for vi visste egentlig ikke hva vi skulle forvente da vi åpnet dørene i november 2020.

VELKOMMEN: Velkommen til Fontenehuset Ullensaker, sier Kjell Ditlev Karlsen og Geir Otto Midtflø Nilsen. De er to av foreløpig ni medlemmer.

– Hvordan finner folk dere?

– Jeg ble anbefalt å sjekke ut fontenehuset på distriktpsykiatrisk sykehus, sier Kjell Ditlev Klausen.

– Og Geir Otto ble headhuntet hit fra Frivilligsentralen, for han er den av oss som har lengst erfaring når det kommer til fontenehus. Noen blir tipset om oss, og andre finner oss via sosiale medier eller andre medlemmer som tar dem meg hit, sier Ane.

Geir Otto guider

Og det er ofte Geir Otto Midtflø Nilsen som blir første møte med fontenehuset når folk vil ha omvisning og svar på spørsmål.

– Hva lurer folk på, Geir Otto?

– Hva er dette, hva gjør vi og hvordan ser det ut hos oss, sier Geir Otto.

– Hva svarer du da?

– At dette er et trygt sted å være. De psykiske utfordringene jeg måtte ha blir lagt igjen på utsiden, og jeg sier at fontenehuset bryter ned barrierer, at det er godt samhold og at man raskt føler en tilhørighet til huset.

– Dessuten er det å være en del av fontenehuset en fin måte å finne ut hva man er god for. Jeg har oppdaget at jeg klarer mye mer enn jeg trodde gjennom å være medlem her.

SAMHOLD OG TRYGGHET: Samhold og trygghet er to stikkord når Geir Otto Midtflø Nilsen beskriver verdien av å være medlem av Fontenehuset Ullensaker.

Dørstokkmila

– Hva kan være utfordrende?

– Dørstokkmila er den største utfordringen for de fleste. Det kan kreve mot å ta turen første gang, men folk vil raskt oppdage at det er verdt det, sier Geir Otto.

– Vi blir utrolige glade for hvert nye medlem, for det er summen av alle som blir en del av fontenehuset som gjør dette til et bra sted, sier Bente Lise Moe. Hun og Tommy Skoglund er sammen med Ane Sjuls de ansatte i Fontenehuset Ullensaker.

Bestemmer sjøl

– Hva er det medlemmene bidrar med?

– Vi drifter huset sammen – medlemmer og ansatte – og folk bruker huset forskjellig, sier Ane.

Det handler om å finne ut hva man selv har behov for når man er i lokalene; noen sitter i resepsjonen, noen jobber i kjøkkenet, noen håndterer sosiale medier og andre kan komme innom til frokost eller lunsj.

– Man bidrar med det man har lyst til, og det er ingenting man må gjøre hos oss. Det kan være nok å møte opp uten å ta del i praktiske oppgaver. Man bidrar til samhold og tilhørighet bare ved å møte opp, sier Tommy Skoglund.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/09/21/fontenehuset-har-fatt-lokaler/

Drifter sammen

– Tryggheten her trumfer alt som måtte være negativt utenfor fontenehuset.

– Og vi jobber alle mot et felles mål: å drifte huset, sier Ane.

– Du må gjerne komme hit og studere eller drive med private ting. Det fine med dette huset er at det er medlemmene selv som bestemmer at de vil komme hit, og de bestemmer sjøl hvordan de vil bruke tilbudet, understreker Bente Lise.

– Men den aller viktigste oppgaven er å få nye medlemmer og besøkende til å føle seg velkommen. Folk som kommer hit skal være trygge på at de er ønsket og at de ikke forstyrrer, legger Ane til.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/06/26/ane-skal-lede-fontenehuset/

– Ta kontakt

– Hvordan kommer man i kontakt med dere?

– Hvordan man selv vil. Det er lov å stikke innom, og det er lov å ringe oss for å avtale tid for et besøk. Du kan komme alene eller du kan komme sammen med noen.

– Jeg ringe og avtalte tid, sier Kjell Ditlev.

– Er det noe som overrasker fok som besøker dere?

– Ja, mange blir overrasket over at det mye de kan bidra med, og mange finner ut at de kan mye mer enn de tror, er beskjeden Jessheimpuls får.

– Vi har mye på blokka, men så er det også sånn at det er medlemmene som har mye de skulle ha sagt om hva fontenehuset skal være og innehold. Veien blir rett og slett til mens vi går, sier Ane.

– Men vi håper selvsagt at det skal bli noe mer stabilt med tanke på koronasituasjonen, for vi har ennå ikke hatt offisiell åpning, og den oppsøkende virksomheten vår ut til bedrifter og andre er blitt litt amputert. Vi har holdt litt igjen med dette foreløpig.

– Men vi ønsker besøk, og mest av alt ønsker vi nye medlemmer, er oppfordringen fra den humørfylte gjengen i Fontehuset Ullensaker.

Fakta fontenehus

 • Fontenehusene drives etter en erfarings- og kunnskapsbasert rehabiliteringsmodell som har blitt utviklet gjennom mer enn 70 år.
 • Modellen legger vekt på arbeid og relasjoner. Vi har tro på at det å være del av et fellesskap hvor man jobber sammen er rehabiliterende for mennesker med psykisk sykdom.
 • Vi erfarer at våre medlemmer kommer ut av isolasjon og tar del i arbeids- og samfunnslivet.
 • Fontenehusene bidrar til færre innleggelser og bedre psykisk helse.
 • Vi tilbyr et fellesskap hvor man kan kjenne tilhørighet og få styrket sin selvfølelse gjennom å ta del i arbeidet med å drifte Fontenehuset.
 • Alle trenger å kjenne at det er behov for en i samfunnet. På Fontenehuset har vi behov for hver enkelt, og arbeidet vi gjør sammen er en kilde til å oppleve utvikling og mestring.
 • Psykisk sykdom rammer ofte mange deler av livet på en gang. På Fontenehuset kan man derfor få støtte til å komme tilbake til jobb eller studier, finne en bolig, komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse praktiske utfordringer.
 • Modellen gir medlemmer en mulighet til å nå sine personlige mål.
 • På Fontenehuset er frivillighet sentralt, medlemmer velger selv hvor ofte og hvor mye man vil delta.
 • Fontenehusene er organisert som klubbhus hvor alle som har eller har hatt en psykisk sykdom kan bli medlem.
 • Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning.
 • Det er enkelt å ta kontakt med oss og man trenger ingen henvisning.
 • På Fontenehuset jobber medlemmer og medarbeidere som kollegaer i et likeverdig fellesskap.
 • Medlemmer kan ta del i alle deler av driften og i beslutningsprosesser.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.