Connect with us

Byhistorie

Jessheims nyeste kulturminner lansert

Avatar

Published

on

Her er listen over foreslåtte kulturminner fra etterkrigstiden som bør innlemmes i kulturminnevernplanen. Det kan være ditt nabolag.

Kulturavdelingen i Ullensaker kommunen fikk i 2019 utført en såkalt kartlegging av kulturminner fra etterkrigstiden, og ambisjonen er at disse nå skal innlemmes i kulturminnevernplanen.

Dette fordi hovedvekten av kulturminner på listen er fra før andre verdenskrig. Bygninger som ikke er så gamle betraktes ofte som ikke verdifulle nettopp på grunn av manglende alder, og dermed er risikoen for at bygningene blir sterkt endret eller revet fordi de ikke har formelt vern på seg, heter det i følgeskrivet til saken som ble behandlet politisk i november 2020.

Forteller historie

HISTORIE: Flere boområder er på listen over kulturminner fra etterkrigstiden. Her ser vi Gjestadhagan borettslag slik det så ut i 1962: Foto: Digitalt Museum

“Det er viktig å bevare bygninger som kan fortelle om vår helt nære historie. om endringer i tankesett og samfunnsorganisering, arkitektur og byggeskikk.” heter det i begrunnelsen for kartleggingen.

Selve arbeidet med denne kartleggingen er utført av firmaet Bygningsvernhuset, og 41 kulturminner og kulturmiljøer fra etter 1945 ble registrert i den prosessen. De fleste av disse manglet noen form for vern.

– Vernestatus er ikke avklart foreløpig. Dette kommer først til å skje gjennom arbeidet med kulturminnevernplanen og – etter hvert – politisk vedtak, sier kulturminnevernkonsulent i Ullensaker kommune til Jessheimpuls.

GJESTADHAGAN: Gjestadhagan borettslag januar 2021. Hva slags vern dette området – og de andre objektene på listen – er ikke avgjort. Det er det politikerne som skal vedta.

Vern ikke avgjort

På listen finner vi både som er jobbet fram finner vi både større ansett, boligfelt, borettslag og enkeltbygninger. Noen av byggene er faktisk helt nye.

Dem som har bygninger på listen er informert i brevs form, og hele kulturminnevernplanen skal være ferdig i 2022.

Det som derimot er viktig på kort sikt er at den som ønsker å uttale seg om prosessen rundt dette arbeidet, må gjøre så innen 15. januar. Du finner mer informasjon HER.

PÅ LISTEN: Jessheim kirke er på listen over kommende kulturminner fra etterkrigstiden. Foto: Kai Krog Halse

Viktig dokument

Kulturminnevernplanen skal formidle kommunens historie og gjøre både forvaltning og innbyggere bevisste på hvilke ressurser som finnes i kommunen. Planens virkeområde griper også inn i andre nasjonale, kulturelle satsningsområder som friluftsliv, folkehelse og kunst i det offentlige rom.

Hovedformålene med rulleringen av kulturminnevernplanen er:

 • å innlemme de kartlagte kulturminnene fra etterkrigstid
 • å ta opp de nye nasjonale og regionale føringene
 • å avstemme kulturminnevernplanen og annet relevant pågående og kommende kommunaltplanarbeid
 • å se på mulighetene for en omstrukturering og forenkling av planen

LES OGSÅ:

https://jessheimpuls.no/jp/2021/01/04/liten-plan-med-eksplosiv-symbolverdi/

Nye kulturminner 2021

Her er listen over de byggene og kulturmiljøene som er ønsket inn på listen over kulturminner i Ullensaker og Jessheim by:

 1. Gamle meieriet og samvirkelaget Algarheim
 2. Barneskolen Borgen
 3. Fredrik Borgens veg 10 og 12, Borgen
 4. Steinbekken 10, Borgen
 5. Blokkhustomta (Brinken 1-4)
 6. Brinkvegen 3-33
 7. Brinken 21-107
 8. Corner/politistasjon Jessheim
 9. DNB-bygget Jessheim
 10. Leiv Holthes veg 5 Jessheim
 11. Smedalsvegen 9 Jessheim
 12. Gjestadhagen og Furumo borettslag Jessheim
 13. Haugan borettslag Jessheim
 14. Jessheim kirke
 15. Myrtangen borettslag Jessheim
 16. Myrgrenda borettslag Jessheim
 17. Møbelhuset Jessheim
 18. Posthuset Jessheim
 19. Ringen borettslag Jessheim
 20. Tomannsboligene i Sjøbergvegen Jessheim
 21. Slettmark Jessheim
 22. Tomtemoen Jessheim
 23. Tungen
 24. Gamle bakeriet Kløfta
 25. Bakke Søndre Kløfta
 26. Hilton Kløfta
 27. Ilevegen 5 Kløfta
 28. Gamle Sparebanken Kløfta
 29. Steinerudvegen 3-8, 10, 14, 16, 18, 20, 30-48 (partall) Mogreina
 30. Hagebyen Nordkisa
 31. Firemannsboligene Onsrud
 32. Vestre Onsrud (tidligere militærleir)
 33. Sessvollmoen militærleir
 34. Østli boligfelt

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.