Connect with us

Byutvikling

Gartnerløkka opp igjen

Avatar

Published

on

500 boliger i området Gartnerløkka er igjen på sakskartet til formannskapet. Den politiske behandling neste uke blir interessant på flere måter.

Formannskapet utsatte første gangs behandling av dette boligprosjektet for noen uker siden. Grunnen til det var at naboer har trukket innsigelser samt at naboeiendommer er kjøpt opp av utbyggerne av dette prosjektet.

 

Interessante momenter

To interessante opplysninger ble framsatt politisk i møtet:

Dette ble foreslått i formannskapet ved forrige korsvei:

Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti foreslo:

  • Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, foreslått av Astrid Solberg, Senterpartiet Gartnerløkka er et areal med meget god matjordkvalitet. I dagens situasjon er det uakseptabelt å bygge ned et så stort areal hvor det kunne vært dyrket matkorn i uoverskuelig framtid.
  • Det er heller ikke behov for å regulere flere boligområder i Ullensaker, da det allerede er regulert tilstrekkelig utbyggingsareal for lang tid framover. Målet er å regulere ned mot 300 boliger pr år.
  • Gartnerløkka er en viktig grøntstruktur på Jessheim. Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer som man bør ta hensyn til i all planlegging.
  • Gartnerløkka tilbakeføres til LNF-formål.

Arbeiderpartiet foreslo:

  •  Bidrag til Romsaasparken, foreslått av Eyvind Jørgensen Schumacher, Arbeiderpartiet Gartnerløkka vil utgjøre omtrent 500 nye boliger. Kommunen oppgraderer nå 1. del av Romsaasparken. De nye innbyggerne på Gartnerløkka vil ha glede av at også resterende del av Romsaasparken blir ferdigstilt.

– Er vi sikre på at vi vil regulere dyrket mark til boliger, spurte Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud det politiske kollegiet i forrige møte. Det får vi svar på 31. mai når saken skal opp.

 

Justeringer

Det vil uansett bli rikelig med tid til å foreta eventuelle justeringer av prosjektet – blant annet ved å se om innkjøring via Såvegen er den rette løsningen nå, eller om det er tatt nok høyde for parkering.

Saken skal uansett opp igjen i formannskapet i juni, og da får vi se om det er liv laga for Gartnerløkka, eller om området skal forbli et jorde der mat dyrkes.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.