Connect with us

Abonnenter

Nordbytjernet får frisbeegolfbane

Avatar

Published

on

Et enstemmig kommunestyre banket gjennom at det når blir frisbee-golf ved Nordbytjernet. Nå gjenstår detaljplanlegging samt befaring med fylket før banen kan ta form.

Saken om bane for frisbee-golf i området Nordbytjernet er sendt videre med positivt fortegn i tren politiske instanser, med politisk ja hele veien.

Det betyr at forankringen er særdeles god og at det blir få skjær i sjøen når detaljene rundt banen i området ved Nordbytjernet skal realiseres.

Innstillingen lyder som følger:

 • Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale mellom Ullensaker kommune og Jessheim diskgolfklubb om etablering av discgolfbane…
 • Tomten leies vederlagsfritt. Avtalen løpet i 20 år med muligheten til forlengelse. Partene har gjensidig mulighet for å si opp avtalen med en 12 måneders varsel.
 • Partene er innforstått med at en avvikling før utløp at avtaleperioden kan medføre krav om tilbakebetaling av spillemidler.
 • Ullensaker kommune forskutterer spillemidler til Jessheim Discgolfklubb til discgolfpark ved Nordbytjernet med 140.000 kroner.
 • Ullensaker kommune beholder spillemidler for discgolfpark ved Nordbytjernet med inntil 140 000 kr når disse mottas.
 • Forskuttering av spillemidler dekkes fra disposisjonsfond med 140 000 kr.
 • Dersom Ullensaker kommune mottar mer spillemidler enn det som er forskuttert plikter kommunen å betale mellomlegget til Jessheim Discgolfklubb.
 • Dersom Ullensaker kommune mottar mindre spillemidler enn det som er forskuttert plikter Jessheim Discgolfklubb å betale mellomlegget til kommunen.

Ett tilleggspunkt

Det ble i tillegg vedtatt et tilleggspunkt i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur ved forrige korsvei:

“Discgolfbane og Hauganløkka I forhold til «Helhetlig plan for Nordbytjernet er det også foreslått å lage et aktivitetsområde for barn og unge i form av en leke- aktivitetspark. Parken må ha et preg av friluftsliv og ikke for «bypreg» for å tilfredsstille krav som stilles i et statlig sikret friluftsområde. Ifølge tiltaksplanen skal dette skje i 2023 I forvaltningsplanen står det som «Aktivitetsområde for større barn og unge» 2024 Ved å dele område med kastesoner vil vi lage forutsetninger for dette området. Vårt forslag blir derfor: Discgolfbanen skal ikke ha hull på Hauganløkka eller kastsone, (kun i utkanten)”

Målbevisste

Jessheim diskgolfklubb ønsker å etablere en disk-golfbane i området rundt Nordbytjernet, noe de har jobbet målbevisst og iherdig med over noe tid.

Les mer om drømmen om bane her:

Frisbee-golf ved Tjernet snart realitet?

Ullensaker kommunes helhetlige plan for Nordbytjernet fra 2021 åpner for en slik etablering.

En slik etablering har klubben budsjettert til å koste kr 340.000 kroner. Det søkes om kr 140.000 kr i forskuttering av spillemidler slik at anlegget kan påbegynnes allerede denne våren. Klubben har også fått midler fra Sparebankstiftelsen til å etablere bane i området Nordbytjernet.

30 medlemmer

Jessheim discgolfklubb er en ny oppstartet klubb i Ullensaker med ca 30 medlemmer.

Klubben er godkjent i Norges idrettsforbund som idrettslag og tatt opp som idrettslag i Ullensaker idrettsråd.¨

Fakta frisbeegolf

 • Frisbeegolf er en av verdens raskest voksende sporter
 • Bare i USA har over 8-12 millioner mennesker prøvd denne sporten, og det finnes over 7000 registrerte baner i verden.
 • I Norge er det nå mer enn 150 baner spredt rundt i landet og antallet øker fra år til år.
 • Selv om det ikke finnes nøyaktige tall på antall spillere i Norge, regner man med at det er mellom 20.000 og 25.000 som spiller hvert år.
 • Det er lett å komme i gang med frisbeegolf og det passer for hele familien.
 • Utstyret er billig og det er gratis å spille på alle banene i Norge.
 • Man kan spille sammen med andre eller mot seg selv.
 • Fremfor alt er det en utfordrende, morsom og sosial sport!
 • Den mest komplette oversikten over baner i Norge finner man hos

Folkesport

Frisbeegolf har stigende popularitet, og ikke minst har pandemien gjort sitt til at flere har begynt å prøve ut denne formen for aktivitet og mosjon.

Discgolf ligner mye på golf men at man benytter enn disk istedenfor golfkølle.

 • Aktiviteten går ut på å kaste en «disk» med færrest mulig kast fra utkaststed til kurv.
 • Discgolf er en aktivitet som alle kan bedrive, hele livet, og koster svært lite.
 • Det finnes i dag noen kurver for enkel disckasting på Jessheim videgående skole og på LHL-sykehuset.
 • Disse to banene er satt opp uten en altfor god plan for flyt i spillet, så de oppleves som rotete og utfordrende å bruke.
 • For diskgolfspillere vil da en ny og helhetlig bane sentralt på Jessheim gi aktiviteten et stort løft.

Nå håper den nystartede klubben på at engasjementet blant spillerne tar seg såpass opp at det kan bli dugnadsånd og temperatur av positiv art forbundet med den kommende banen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.