Connect with us

Byutvikling

Håp for Jessheim som sykkelby

Avatar

Published

on

3. juni er offisielt Verdens sykkeldag. Hvordan står det til med sykkelbyen Jessheim? Ikke så verst sier en som har greie på det.

Syklistenes Landsforening sin paraplyorganisasjon, European Cyclists’ Federation (ECF), har jobbet siden 2016 for at «menneskets mest perfekte oppfinnelse» skal få en egen FN-dag. I 2018 vedtok en samlet generalforsamling i FN-hovedkvarteret i New York enstemmig å innføre Verdens sykkeldag.

– Hva betyr så det?

– FNs bærekraftsmål er de globale målene som verden skal arbeide mot for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. I et globalt perspektiv bidrar sykling positivt på sosiale, økonomiske, helsemessige og miljømessige utfordringer og kan levere på over halvparten av de 17 bærekraftsmålene, kommenterer generalsekretær Morgan Andersson entusiastisk.

Bor på Jessheim

Jessheim-bosatte Andersson er blant dem som applauderer en internasjonal dag for sykkel.

Fordi:

  • Sykkelen er genial i all sin enkelhet 
  • Sykkelen er helt sentral for å sikre bærekraftig, aktiv mobilitet i en stadig mer urbanisert verden
  • Sykkel og sykkelbruk kan bidra til et bedre klima,
  • Sykkelbruk kan bidra til at flere barn kan få en utdannelse
  • Sykkelbruk bidrar til bedre folkehelse

– 2019 er året da det offentlige Norge tar sykkel på alvor. Det merker vi godt i Syklistenes Landsforening (SLF). Vi ser det ikke minst gjennom daglige henvendelser og gjennom et tettere, mer fruktbart samarbeid med både kommuner og fylkeskommuner.

Mest stillesittende

Sykkelen er det eneste helsefremmende transportmiddelet. Norge er den nest mest stillesittende nasjonen i Europa, og to av tre voksne nordmennoppfyller ikke Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet, fortsetter Morgan Andersson.

– Velger du sykkelen til arbeid eller andre daglige gjøremål så får du din daglige dose. En nyere, større undersøkelse viserbetydelige helsegevinster for sykkelpendlere – risikoen for «for tidlig død» ble redusert med over 40 prosent, og ifølge helsedirektoratet vil 30 min. daglig sykling gi i snitt 3 ekstra leveår og 5 ekstra år med god helse.

LES: Bremsen på for sykkelbyvisjonen?

Ok utenfor sentrum

OK: Ikke verst, mer Jessheim kan ta grep for å bli bedre sykkelby, sier Morgan Andersson.

– Hva vil som bosatt på Jessheim og genuint interessert i sykkelens kår si om tingens tilstand i sykkelbyen Jessheim, Morgan?

– Det står ikke så galt til utenfor sentrum, men i sentrum er det et visst forbedringspotensial. Det er en utbredt misforståelse at sykkelfelt er god sykkelinfrastruktur. Syklisten befinner seg i veibanen kun adskilt med en stiplet linje til øvrig trafikk.

– Vi vet at mange føler seg utrygge i slike felt, og det er en viktig årsak til at ikke flere sykler. De færreste ville ha sendt sin 10 år gamle sønn eller datter ut på sykkel i slike felt, med rette. Det er behov for sammenhengende sykkelveinett, hvor syklistene er fysisk separert fra annen trafikk. Da blir det effektivt, trygt og attraktivt nok til at det brede lag – inkludert kvinner, eldre, barn – tar sykkelen fatt.

LES: El-bjørg klar for rebussesong nummer seks

Utfordringer Jessheim

– Hva mener du gjenstår i Ullensaker og Jessheim by med tanke på å være fremoverlent sykkelby og -kommune?

– Jessheim har forutsetninger for å bli en god sykkelby. Det er flatt, byen er fortsatt under utvikling, bystrukturen har ennå ikke satt seg skikkelig og det er arealer som kan disponeres og omdisponeres.

– Samtidig etterlyser jeg mer fokus på aktiv transport i byplanleggingen. Det tradisjonelle planhierarkiet må snus på hodet, det vil si prioriteringsrekkefølgen må være: gående, syklende, kollektiv og så annen trafikk. Dette får man til andre steder, som i tilnærmet alle byer i Nederland – da er det også mulig i Jessheim. Da får vi et tryggere og mer attraktivt Jessheim – for alle – også de som må bruke bilen.

Grønne ruter

– Syklistenes Landsforening er opptatt av grønne ruter. Litt om det?

– Mange i norske byer og tettsteder ønsker å benytte sykkelen oftere enn de gjør, til jobb eller i fritiden, men er ikke komfortabel med å sykle i veibanen sammen med biler og andre harde trafikanter. Vi i Syklistenes Landsforening har derfor kartlagt et antall «Grønne sykkelruter», stressfrie, trygge ruter i mest mulig grøntområder langs viktige pendlerruter i og i nærheten av Norges største byer.

– Finnes det grønne ruter i og rundt Jessheim, slik du definerer grønn rute?

Det finnes et nett av stier og grusveier som kan benyttes, og det blir viktig å ta vare på disse grøntstrukturene i rikelig monn når Jessheim skal bygges ut videre. Mitt tips er å se til byer som Hamburg hvor de har hatt en klar strategi på å binde byen sammen med et nettverk av grøntarealer.

Drahjelp for Jessheim?

– Hvordan vil Den internasjonale sykkeldagen kunne gi Ullensaker drahjelp i jobben med å bli sykkelby?

– Sykkeldagen kan vekke oppmerksomhet rundt sykkelsaken. Det er likevel tydelige politiske prioriteringer som er avgjørende for at flere vil se på sykkelen som et naturlig valg i hverdagen.

– Det handler egentlig ikke om sykkelen i seg, men om hva slags byer vi ønsker å leve i, og som våre barn skal vokse opp i. Vi må i større grad designe byene på menneskenes premisser. En by som er god å leve og bevege seg i for en 8- og en 80-åring, er en god by for alle. Det håper jeg Jessheim blir.

Alle mann til pedalene, med andre ord.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.