Connect with us

Byutvikling

Om å pisse på folket

Avatar

Published

on

HELGEPULS

Det heter seg at tid er penger. Men ekorn er jo ikke penger. Så da er det greit å ture fram med hogstmaskiner i yngleperioden?

Det dundrer og går med store bokstaver i rødglødende kommentarfelt om hogst i området Skogmo i disse dager. Området – som er vedtatt at skal bygges ut – har hatt besøk av hogstmaskiner, og nå ligger deler av marka øde og uten trær. Dette midt i den mest hektiske yngleperioden.

HARNISK: Folk er sinte fordi det hogges i området Allergot og Skogmo midt i den mest hektiske ynglingsperioden for dyrelivet. Men lovstridig er det ikke. 

Det ropes på at noen må bøtelegges, men det lar seg ikke gjøre. For denne hogsten er ikke lovstridig, får Jessheimpuls opplyst hos Naturvernforbundet.

Lovlig

– Hva sier lovverket om dette?

– Dette er dessverre helt lovlig, og det fører trolig til at tusenvis med fugl- og dyreunger dør landet rundt på grunn av hogst i denne svært sårbare perioden, sier Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold hos Naturvernforbundet.

Dessverre helt lovlig

– Hva er kutymen?

– Skogbruket kjører på for fullt uten hensyn. Noen aktører, slik som Oslo kommune, vet jeg forsøker å unngå hogst i denne perioden. Men Oslo er unntaket.

Jobbet mot forbud

Fagleder Håpnes sier det lenge har vært jobbet for at skogloven og skogbruket selv skal etablere forbud mot skogdrift- og skogveibygging i perioden 15. april til 15. juni.

Skogbruket kjører på

– Fordi fugler og dyr trenger særlig ro i hekke- og yngleperioden i denne svært sårbare perioden. Dette nekter skognæringen, sier han.

Naturvernforbudent synes det er særlig underlig at skognæringen selv ønsker å fortsette med dette og framstå så lite naturvennlig, med tusenvis av fugleunger og andre dyr på samvittigheten.

TRAVELT: Tid er penger i byggebransjen. Og ekorn er ikke penger…

– Hva kan gjøres?

– Det burde være enkelt for kommuner og entreprenører som skal hogge å tilpasse hogst til andre tider på året for å unngå alle tragediene som de påfører artsmangfoldet med unødvendig hogst i naturens aller mest sårbare og intense periode.

Enkelt å tilpasse hogst

Betent område

Utmarka i området Allergot ungdomsskole og Skogmo er betent.

Det har i årevis har vært mye støy og krangling mellom interesseorganisasjonen Jessheimmarkas Venner og utbyggerne i området, primært Morthen Bakke og Skogmo Eiendom.

Boligbyggebaronen

Bakke er en utbygger fra Aurskog, og han figurerte i fjor med en formue på 1,25 milliarder kroner.

Hardkjør

I fjor var også mannen som omtales som boligbyggebaronen i Romerikes Blad nummer 236 på Kapitals liste over Norges rikeste, og han truet i vinter med å forlate Ullensaker hvis ikke politikerne i Ullensaker stemte i favør Skogmo Eiendom i en politisk sak om utbygging i området.

Truet med å forlate Ullensaker

Politikerne stemte mot, men istedenfor å forlate Ullensaker kom det brev fra utbyggers advokater om at vedtaket måtte være ugyldig. Det har med andre ord vært et hardkjør i lang tid.

Og det – foreløpig? – siste kapitlet i denne saken er hogsten i området. Ikke Ulovlig og – for alt vi vet – ikke uvanlig i 2019.

Fingerspissfølelsen?

Hele denne saken kan muligens stå som et bilde på manglende fingerspissfølelse fra utbyggere som kommer utenfra og bygger i et område de ikke er kjent?

SÅRT: Mange innfødte har fra gammelt av et nært forhold til utmarka på Jessheim. Det kan synes som om utbyggere utenfra glemmer akkurat dette. Derfor er det mye støy rundt området Skogmo og Jessheim sør-øst.

Som stor aktør kan det være lett å glemme at lokalbefolkningen har et forhold til området som skal bygges ut.

Lett å glemme følelsene i lokalmiljøet

Følelser lokalt

I dette området lærte flere generasjoner Jessheim-folk å gå på ski, de plukket bær og de så sitt første rådyr eller elg på nært hold. En og annen rev ble helt sikkert observert eller røyket i skogen der inne også.

Kanskje sier snauhogsten noe om bøyde eller knekte antenner når det kommer til framferd og respekten for fauna og flora og det biologiske mangfoldet – samt ta hensyn til folks følelser?

Tid er penger, ekorn er ikke penger

Det er mulig å forstå at folk føler at de blir – unnskyld uttrykket – pisset på når det tures fram på den måten som er gjort her. Uttrykket “tid er penger” klinger litt fattig her?

Hva har folk i vente?

Og hva folk i vente av estetikk og gangsyn når området først skal bygges ut med boliger og omkjøringsvei?

For hva kan du bygge hvis du ikke er i stand til å bygge tillit?

I de rødglødende sosiale medier er engasjementet som nevnt stort i denne saken. Mange spør hva som kan gjøres og hva man kan lære av dette.

Hva kan du bygge hvis du ikke kan bygge tillit?

Veien å gå – for å sikre at det ikke hogges i den mest sårbare perioden – er kanskje å få med dette punktet i politiske vedtak i framtiden?

For utvidet båndtvang på utbyggere er vel kanskje ikke innafor?

God helg.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.