Connect with us

Abonnenter

Klatrer på kommunebarometeret

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune klatrer på listen til Kommunal Rapport. I politikken er det ikke full enighet rundt hvor mye man skal legge disse tallene.

Kommunal Rapport har de siste årene samlet inn data og statistikk fra norske kommuner. Disse dataene er knadd og sammenlignet, og landets kommuner er rangert ut hvordan de skårer i 12 grupper.

Dette skriver Kommunal Rapport selv om barometeret:

“Årets database inneholder i skrivende stund over 2,5 millioner verdier hentet fra en rekke kilder. Blant annet SSB og Kommunal- og distriktsdepartementet. I år har vi brukt mye tid og ressurser på å få Kommunebarometeret så komplett som mulig. Etter siste oppdatering er samtlige nøkkeltall tilgjengelig for alle kommunene…”.

Ullensakers reise de siste årene har vært som følger:

 • I 2020 endte vi på 149. plass av landets kommuner
 • I 2021 endte vi på 108. plass av alle landets kommuner
 • I 2022 endte vi på 60. plass av landets 356 kommuner

– Gledelig nyhet

BYGGER VIDERE: Vi tar dette som en gledelig nyhet, og så bygger vi videre, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud. Her fra en befaring på Jessheimbadet tidligere. 

– Hva kan vi legge i disse tallene, fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud?

– Barometeret er en parameter og et signal til oss som kommune om hvordan vi gjør det sammenlignet med andre kommuner. Jeg ser på dette som en gledelig nyhet i det store bildet, sier Stokstad Oserud til Jessheimpuls.

Uviss målbarhet?

Tall og statistikk er tradisjonelt blitt brukt postivt når det er mulig, og så skjeler man ikke så mye til tallenes tale når det ikke går så godt. Så har vært tilfelle med de såkalte Kostra-tallene som blir brukt for å sammenligne kommuner.

KOSTRA betyr: (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Administrativt i Ullensaker har holdningen til kommunebarometeret tidligere vært at det ikke er et optimalt verktøy å bruke, men det er det beste man foreløpig har.

Dette ble sagt om kommunebarometeret på rådhuset i 2018:

Dette er Ullensakers skjær i sjøen framover

– Begrenset verdi

Ståle Lien Hansen er gruppeleder i det største partiet i opposisjon i Ullensaker, Fremskrittspartiet. Han mener kommunebarometeret har begrenset verdi.

– Hva legger du i begrepet “begrenset verdi”?

– Jeg mener at kommunebarometeret forteller noe om hvor mange kroner som blir brukt på hver innbygger, men vi får ingen svar på hvor mye vi får ut av hver krone som blir brukt. Derfor mener jeg at vi må ta dette for hva det er, sier Lien Hansen.

Vi klatrer

– Men vi har klatret på barometeret de tre siste årene?

– Skatt på næringseiendommer, statlige overføringer i pandemien, avgiftsparkering påvirker dette, men jeg fastholder at kommunebarometeret ikke måler hva vi får til i realpolitikken. Derfor har jeg alltid tonet dette barometeret ned, sier Lien Hansen, som de siste årene har sittet i mindretall sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti.

– Når det er sagt, så er det jo hyggelig at Ullensaker har klatret, men jeg vil ikke legge for mye i disse tallene og denne plasseringen, legger Lien Hansen til.

Analysere

Fungerende ordfører Stokstad Oserud sier han skal dykke nærmere inn i tallene i tiden som kommer, for å se hva Ullensaker kan lese ut av statistikken.

– Og jeg registrerer at vi er best av de større kommunene vi kan sammenligne oss med her på Romerike, sier Stokstad Oserud.

Slik plasserte vi oss i de forskjellige kategoriene:

 • Grunnskole – 203. plass
 • Pleie og omsorg – 151. plass
 • Barnevern – 8. plass
 • Barnehage – 278. plass
 • Helse – 142. plass
 • Sosialtjeneste – 165. plass
 • Kultur – 117. plass
 • Miljø – 189. plass
 • Saksbehandling – 279. plass
 • Vann, avløp og renovasjon – 9. plass
 • Økonomi – 178. plass
 • Kostnadsnivå – 11. plass

 

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.