Connect with us

Helgepuls

Lange linjer eller sur politisk musikk?

Avatar

Published

on

HELGEPULS/KOMMENTAR

Du skjønner at du har levd en stund når det er 12 år siden første gang du skrev en sak i avisa om at rådhusplassen skal bli festplass. Da er politisk nærsynthet dødfødt. For ting tar tid.

2019 har vært et begivenhetsrikt år for byen og kommunen vår. Vi har vært gjennom et kommunevalg, og vi har fått et nytt regime som ønsker å ta politikken i en annen retning enn det som har vært kursen gjennom 20 år.

Den nye hverdagen har begynt å sette seg, og vi fornemmer allerede nå at politikerne våre må jobbe aktivt med både takt, tone og de lange linjene i politikken.

Ingen er på sikt tjent med skyttergravpolitikk og fordeling av skyld, ansvar og andre forsøk på å ta mannen og ikke ballen når saker og prosesser diskuteres.

Jessheimpuls var invitert inn for å si noe om hvordan Ullensaker kommune og rådhuset blir oppfattet utenfra og hvordan man potensielt kan nå ut til et bredere lag av folket.

Sånt er egentlig umulig å svare på, men noe av det som burde vært formidlet – i etterpåklokskapens drakt – er alt står og faller på troverdighet, stø kurs, entusiasme der det er mulig og et ærlig forsøk på å tenke langsiktig og ikke fram til neste kommunevalg – uten at jeg dermed påstår at dette ikke er tilfellet blant de folkevalgte.

Men er det noe vi som har levd en stund vet, så er det at prosesser og saker ofte tar mye lenger tid enn man i utgangspunktet skulle tro. Et par eksempler tatt ut av eget hode en fredag ettermiddag:

1999

Tegninger for undergangen som i dag rommer veggkunst var på trappene. Det er 20 år siden planene ble lagt fram.

November 2005: Gangbrua over i historien 

Vi er mange som husker gangbrua som sto ved Misjonshuset på Jessheim. Brua skulle egentlig lose skolebarn og andre trygt over Trondheimsvegen en kort stund i 1972. Den ble stående i 33 år!

April 2007: Jessheim får festplass:

En landskapsarkitekt i Ullensaker kommune poserer på taket av Fakkelsenteret, og avisartikkelen i Romerikes Blad (ved undertegnede) opplyser at det blir et spleiselag mellom kommunen og Jessheim storsenter for å lage rådhusplassen om til en bilfri festplass.

I det vi er i ferd med å gå inn i 2020, så er dette saken som har høy prioritet i kommunen – mye fordi de lokale planene for rådhusplassen er tråklet inn i planer for buss og tog andre planer i sentrum.

Planene for parkering under rådhusplassen har for øvrig 20-årsjubileum nå i 2019. Det ble nemlig skrevet under en intensjonsavtale mellom kommunen og Olav Thon-Gruppen om mulighet for “å etablere parkeringsanlegg under Furusethgata mellom Rådhusgata og Ringveien, med en eventuell parkeringskjeller foran Fakkelsenteret/HK-senteret…”.

FESTPLASS: Faksimile fra Romerikes Blad april 2007.

November 2019: Retter det lange blikket mot kulturkvartalet

Det tar tid å bygge en by. Det er det som er konklusjonen og et slags mantra i faglitteratur og beskjeden vi får fra folk som kan dette faget. Derfor er det interessant – og et viktig signal – at byplanleggerne og administrasjonen i kommunen peker på de lange linjene i to saker som skal opp politisk neste uke:

  • Lokalisering av nytt museum i Jessheim sentrum
  • Utvikling av Romsaasparken

Det er helt nødvendig å tenke langsiktig, ikke minst når vi drar inn det faktum at Ullensaker kommune strengt tatt ikke har penger til noe som helst i årene som kommer.

Det er også en utfordring at det politiske miljøet – ikke bare i Ullensaker – tenker i bolker på fire og fire år. Det handler om gjenvalg, makt og en dragning mot kortsiktig gevinst og synlige resultater. Og langsiktige visjoner er kanskje vanskeligere og mindre sexy å selge inn til velgerne? Kanskje det er derfor valgkampsaker og utspill har et snev av populisme i seg? Vi lar det ligge nå.

SMILETS FAR: Hans-Petter Trondsen mener tone, humør og villighet til å finne gode løsninger i politikken øker folks engasjement – og politikernes troverdighet.

Jessheim-entusiast Hans-Petter Trondsen tok til orde for et mer konstruktivt diskusjonsklima under debatter og ordskifter i kommunestyret i uken som gikk.

Det er lett  å stille seg bak Trondsens opprop, for uten kommunale penger, villighet til gode løsninger  og streben etter å se ut over de neste fire årene, så blir det vanskelig å få til noe som helst.

Eksemplene i teksten viser at ting tar tid.

Det vet veteranene.

Og det må de yngre tilskuddene til politikken forstå.

PS! Vi sier egentlig som Else Kåss Furuseth også: det er lov å være blid.

God helg – i beste mening.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.