Connect with us

Kommentar

Ordføreren har spent buen

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Ordfører Eyvind J. Schumachers utspill om at han foretrekker Oslo framfor Jessheim, gjør plutselig budsjettet for neste år mye mer spennende. 

Hele Jessheim sentrum består egentlig av trafikk, parkeringsplasser og er totalt uegnet for barnefamilier, sier vår nye ordfører. Derfor tar Schumacher heller med seg barna til hovedstaden, leser vi i gårsdagens hovedoppslag i papiravisen til distriktets største mediekonsern Romerikes Blad.

Vi registrerer at det i kommentarfeltene på sosiale medier ropes på feil vinkling i en ellers positiv artikkel, men sitatene står der svart på hvitt. Og man eier som kjent sine sitater.

Uklart budskap?

Skitt samme, selv om det er litt overraskende å lese – fra vår fremste spydspiss og ambassadør – uttalelser som risikerer å bli riper i lakken til Jessheim og Ullensaker.

Vi har kollektivt brukt mange år på å ta steget vekk fra fordommene som tidligere heftet ved stedet vårt: Vi Menn-piker, rånere, Harry-stempel og det at vi er et enfoldig lite stoppested langs E6.

Det er – om ikke annet – en viss fare for at Schumachers “dissing” av egen by vil gi gjenklang der ute. Det som er sikkert er at det er lite som skal til for å rive noe ned.

For det er egentlig helt andre uttalelser i samme avisartikkel som plutselig gir oss fornyet interesse for det kommende budsjettforslaget fra påtroppende posisjon:

  • Det jobbes konkret med rådhusplassen som permanent bilfri festplass
  • Det jobbes med å få på plass spennende installasjoner i Romsaasparken
  • Det skal vedtas en ny mobilitesstrategi – en plan for å gjøre Jessheim mer gå- og sykkelvennlig 
  • Vi tolker ordføreren dit hen at det skal fokuseres på grønne lunger og møteplasser i sentrum
  • Ordføreren mener det må etableres flere lekeplasser som er trygge
  • Nye utbyggingsprosjekter skal gi noe tilbake til byen

Alt dette er vel og bra, men i en virkelighet der både politikere og administrasjon kollektivt sitter og sutter på labben, så blir det allerede i desember spennende å se konkrete planer for både det ene og det andre.

Vi kan nesten ikke tolke uttalelsene på annen måte?

Vi ser først og fremst fram til konkrete tiltak som skal gjøre rådhusplassen bilfri. Det blir spennende å se hvor i det kommunale systemet de pengene kan hentes.

Og vi venter i spenning på den politiske saken. Fram til da er dette bare prat. Som det har vært i snart 20 år.

Mangler penger

Det er ikke helt samklang mellom det ordfører sier til Romerikes Blad og den virkeligheten som beskrives i rådmannens budsjettforslag:

  • Avdeling for plan og næring jobber med å skaffe ekstern finansiering til sine prosjekter
  • Det er behov for 2 millioner kroner til revidering av byplanen. Det er funnet 500.000 kroner
  • Sentrumskvartalet S5 (mellom Kjeld Stubs veg og Ringveien for dem som er kjent) beskrives som byens framtidige indrefilet. Det er behov for 1,5 millioner kommunale kroner og 4-5 eksterne millioner kroner for å få til en helhetlig plan for området. Konsekvensen av ikke å få til dette er at byplanen vil bli langt svakere enn den bør bli – for å han reell verdi

Administrasjonen og politisk ledelse har behov for overblikk over konsekvenser av vekst og befolkningsendringer – i tillegg til utbyggingstakt og utbyggingsmønster. Dette er et typisk konsulentoppdrag som er prissatt til rundt 2 millioner kroner. Det er ikke funnet rom til dette i budsjettet.

Aktiv markedsføring

Vi biter oss også merke i at rådmannen har med et eget avsnitt om at kommunen bør ta en mer aktiv rolle for å markedsføre kommunen og regionen for å klare å tiltrekke seg flere kompetansebedrifter (uten at det er funnet kroner til dette i budsjettet i år). Da er det kanskje ikke så lurt å prate kommunen ned utad på den måten ordføreren gjorde?

Ordfører Eyvind J. Schumacher har i hvert fall ingen andre å skylde på når forventningene til budsjettet for 2020 og framlegg av konkrete planer nå har steget betraktelig.

Det blir spennende å se hva de snekrer sammen og legger fram i desember.

Til da, bruk byen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.