Connect with us

Abonnenter

Nå åpnes Porten igjen

Avatar

Published

on

Området Porten skal nå reguleres for å huse enten barnehage eller omsorgsboliger. Behovet for plasser er stadig økende i vår kommune.

De politiske hovedutvalgene begynner nå behandlingen av saken som varsler oppstart av reguleringsarbeid for området Porten like ved planovergangen ved Nordby. Tomten er kommunal, og den har ligget urørt siden de kommunale boligene ble revet for noen år siden.

Bane Nor skal i gang med å utvikle Nordby stasjon i løpet av 2024.

Les om Nordby stasjon her:

Bekrefter oppstart Nordby stasjon i 2024

Arbeidet med helhetlig skoleplan og helhetlig helseplan har avdekket et stort behov for nye plasser i begge sektorer, og Ullensaker kommune kommer til å trenge intet mindre enn 1.300 nye barnehageplasser de neste 10 årene. De fleste av plassene må lokaliseres i Jessheim by.

Arbeidet med framtidens skole- og barnehagekapasitet har pågått en stund, og det er allerede vedtatt en strategi for å møte behovet for flere skoleplasser i kommunen. Nå letes det etter tomt til ny ungdomsskole et sted mellom Jessheim og Algarheim.

Les mer om skolekapasitet her:

Løpet for nye skoler vedtatt

SKJER RASKT: Med et politisk vedtak på plass så kan arbeidet med området Porten komme i gang relativt raskt, sier leder av hovedutvalg for skole og barnehage Lars Fjærli Hjetland (Ap). 

Det er også økende press på helsetjenestene i kommunen, og det er behov for flere omsorgsboliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne, noe formannskapet i 2021 vedtok at skulle komme på plass på den kommunale tomten Porten. Det ble også vedtatt at byggingen skulle skje i kommunal regi.

Eiendommen ligger inntil Nordby barnehage og parken til Nordby vel i vest.

I tillegg til mulig utvidelse av barnehageplasser i området Porten, så jobbes det konkret med etablering av barnehage i området Allergot og Skogmo samt at det byggeprosjektet Nyholm på Gystadmarka nærmer seg ferdig regulering av barnehage på en kommunal tomt .

Noe av intensjonen med å legge til rette for både barnehageplasser og omsorgsbolig på eiendommen Porten, har å gjøre med en ambisjon om å utnytte kommunens arealer best mulig.

Hvor mange omsorgsboliger som skal bygges – og hvor stor barnehagen bør være – vil det bli tatt stilling til etter at reguleringsarbeidet for Porten har startet opp.

Første politiske behandling er denne uka. Deretter skal formannskapet og kommunestyret ta de formelle og endelige avgjørelsene.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.