Connect with us

Folk

Stenger demenstilbud i sommer

Avatar

Published

on

Ullensaker har forpliktet seg til å jobbe for å bli et mer demensvennlig samfunn. Likevel stenger uketilbudet til demente hjemmeboende i åtte uker gjennom sommeren. 

Under et folkemøte om demens i mars i år fikk Ullensaker demensforening med seg en ryggsekk med lovnader og løfter fra de frammøtte lokalpolitikerne i panelet denne kvelden.

Den korte oppsummeringen er: det er rørende politisk enighet om at demens er blant det viktigste å gripe tak i for Ullensaker kommune. Prognoser viser at vi innen 2030 vil ha 800 innbyggere med demens i vår kommune, og det er bare tiden av veien hvis vi skal klare å ruste oss mot denne utfordringen også.

Les om folkemøtet her:

Lovte å gå i demens-takt

I lyset av dette er det både sinne og frustrasjon hos Ullensaker demensforening etter at de er blitt gjort kjent med at et ukentlig tilbud – en gågruppe – for hjemmeboende demente blir lagt ned i åtte uker gjennom sommeren.

– Hårreisende

– Det er hårreisende, ikke minst fordi det under folkemøtet i mars ble sagt at vi i Ullensaker har mangelvare på tilbud til hjemmeboende demente og deres pårørende, sier Kjersti Madelein Godin i Ullensaker demensforening.

– Dette er en gruppe demente som er “for friske” til å ha institusjonsplass og som bor hjemme med sine pårørende, understreker Godin, som sier at de pårørende som har kontaktet foreningen beskriver det som veldig ille at gågruppen ikke fortsetter gjennom sommeren.

Tar affære

Demensforeningen kommer til å gå videre med denne saken, men – for å gi pårørende ro rundt akkurat denne saken – det ble besluttet i styremøte å bevilge penger til leie av lokale samt mat og drikke etter den ukentlige gåturen for de hjemmeboende.

– Så må det heller organiseres som en dugnad blant de pårørende – eller andre frivillige – å få gjennomført disse turene, sier Godin.

– Vi har i hvert fall ikke tid til å vente på Ullensaker kommune, for dette skjer her og nå, legger hun til.

Vanlig å stenge

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby svarer følgende på spørsmålene fra Jessheimpuls:

– Er det tilfelle at det ukentlig tilbudet på Lykkebo holder stengt i åtte uker?

– Det er riktig. Siden oppstarten av tilbudet i 2018 har tilbudet vært stengt på sommeren.

– Hvorfor stengt?

Behovet er lavere på sommeren. Noen brukere reiser bort med familien, noen benytter seg av andre tilbud og andre igjen ønsker ikke tilbudet.

– Ullensaker demensforening har vedtatt at de betaler det beløpet det koster å holde tilbudet i gang gjennom sommeren, med pårørende på dugnad i turnus. Er dette greit i en kommune som har signert på at den er demensvennlig?

– Dette er et prisverdig privat initiativ. Dette handler imidlertid ikke om å opprettholde kommunens tilbud i sommer, men et privat initiativ med annet innhold enn det ordinære kommunale tilbudet. Det står foreningen og pårørende naturligvis fritt til å gjennomføre.

– Det var en interpellasjon fra Venstre i forrige kommunestyremøte. Der ble det vedtatt et midlertidig pårørendehus/pårørenderom. Hvor står denne saken administrativt nå?

– Det vil bli tilsatt en koordinator/prosjektleder for pårørendesenter i løpet av tidlig høst. På denne måten starter arbeidet med senteret opp. Når det gjelder lokaler, så regner vi ikke med at dette blir avklart før til høsten. Rommet det ble henvist til på Gjestad er ikke ledig til formålet.

– Finne løsning

Ordfører Eyvind J. Schumacher har representert det politiske Ullensaker i mange seanser som handler om demens. Det var blant annet han som skrev under dokumentet som forplikter det offisielle Ullensaker til å jobbe for å bli et mer demensvennlig samfunn.

Les mer om det her:

Historiske underskrifter om demens

– Og nå stenger et viktig tilbud for demente hjemmeboende over sommeren, ordfører?

– Jeg ble gjort kjent med denne saken mandag kveld, og jeg har ikke rukket å høre med administrasjonen om hva som ligger til grunn for avgjørelsen. Men jeg lover å forfølge dette sporet for å se om det er mulig å finne en løsning på dette, eller om vi kan bistå på en eller annen måte hvis demensforeningen tar det initiativet de signaliserer i denne saken, sier ordfører Schumacher til Jessheimpuls.

– Ta på alvor

Torbjørn Merkesdal (V) har talt pårørende sin sak ved flere anledninger, senest i en interpellasjon der han fikk med seg hele kommunestyret i finne en løsning på et tilbud til pårørende i alle kategorier, som han mener er ikke-eksisterende i Ullensaker kommune i dag.

– Ullensaker demensforening kontaktet meg vedrørende tilbudet som opphører gjennom sommeren, og det er viktig at Ullensaker tar dette på alvor. Det føler jeg ikke at Ullensaker kommune gjør, sier Merkesdal til Jessheimpuls. Venstre-politikeren sier at denne saken er kjent for det politiske miljøet.

For Ullensaker demensforening handler det først og fremst om å opprettholde dette tilbudet gjennom sommeren. Det bidrar de til med pengestøtte.

– Demens tar ikke ferie, sier Kjersti Madeleine Godin.

Og foreningens kamp for et bedre lokalsamfunn fortsetter med full styrke.

Fakta demens Ullensaker

523 personer i Ullensaker har i dag diagnosen demens. Mørketallene er trolig temmelig store, og det er et faktum at stadig yngre får demens.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.