Connect with us

Abonnenter

Nå blir det næringsråd

Avatar

Published

on

Med kommunalt påtrykk og penger ligger det an til at det etableres næringsråd og næringsforening i Ullensaker igjen. Et slikt forum blir stadig etterlyst.

Nøyaktig på dagen 60 år etter at Jessheim Handelsstandsforening så dagens lys (20. februar 1963), så blir det lagt ut en politisk sak til det kommende formannskapsmøtet om å blåse liv i et lignende forum.

Jessheim Handelsstandsforening ble aldri formelt oppløst, men det har ikke vært noe forum der felles saker og interesser er drøftet.

– Fordelaktig

Kommunaldirektøren vurderer det dithen at “det kan være fordelaktig for samfunnsutviklingen at Ullensaker får en velfungerende næringsforening.”

Det samme sa tidligere leder av Innovasjon Gardermoen Runar Bålsrud til Jessheimpuls for tre år siden – da samme tema var oppe til diskusjon som et ledd i byutviklingen:

– Det er interessant å se hva Ullensaker kan få til, for det er etter mine begreper ingen tvil om at et forum eller forening som er enig i visse strategier og enig hva som er viktig i prosesser og planer vil ha større gjennomslag  – eller bli hørt i større grad – inn i kommunen, sa Bålsrud i mars 2020.

Sparringpartner

– Vi som kommune ville da hatt en sparringpartner i saker og prosesser som angår næringslivet lokalt. I dag blir dette mer fragmentert i form av dialog med enkeltaktører, sa næringsrådgiv er Linda Sjåstad Andreassen i den samme artikkelen.

Les teksten fra mars 2020 her:

Jakten på en næringsforening

Etterlyst

Det er i flere sammenhenger blitt etterlyst en næringsforening, både av bedrifter, næringsaktører og av offentlige aktører. Noen forsøk på etablering er blitt gjort opp gjennom årene, men disse forsøkene har av en eller annen grunn ikke skutt fart.

En næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter i en kommune. Den skal være et talerør for næringslivet generelt og for medlemmer spesielt. Næringsforeninger tar ofte en aktiv posisjon i næringsutviklingsarbeidet og intensjonen er at foreningen skal ivareta næringslivets interesser i kommunale saker og mot offentligheten for øvrig.

Et annet viktig moment:

I et byutviklingsperspektiv så er næringsforening, næringsråd, handelsforening – kjært næringsbarn har mange navn – en komponent som alltid er på plass når det vises til eksempler fra byer og steder som har fått til store og massive løft i byen.

Gevinsten – sett med kommunale Ullensaker-øyne – er at en næringsforening vil kunne bidra til bedre løsninger og mer lokalt engasjement i saker som berører næringslivet.

Idretten og kulturen har etablert råd som fungerer som høringsinstanser i vår kommune. Dette fungerer godt.

Politikken taler

Politikken i Ullensaker har fått saken på sitt bord i den kommende møterunde, og der får vi se om administrasjonens forslag blir vedtatt:

  • Ullensaker kommune gir Innovasjon Gardermoen i oppdrag å etablere et næringsråd som har til hensikt tilrettelegge for etablering av en næringsforening i kommunen innen to år.
  • Tiltaket finansieres av restmidler fra kommunale næringsfond (en statlig tildeling under koronapandemien i 2020). Dette utgjør 180 000 kr.

Les om den historiske etableringen da næringsdrivende på Jessheim flyttet under samme tak i 1968:

En helt ny verden på Jessheim

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.