Kontakt oss

Abonnenter

Bane Nor er proppen

Avatar

Publisert

Planfri krysning ved Nordby stasjon er snart ferdig regulert. Men grunneier Bane Nor vet ikke kan ikke si noe om når dette prosjektet settes i gang. 

Nordbymoen Vel har sendt i brev til Ullensaker kommune om status for den planfire krysningen (undergangen) ved Nordby stasjon, og i et svar til velet – datert i begynnelsen av februar i år – skriver Ullensaker kommune følgende:

“Reguleringsarbeidet for prosjektet er nå under sluttføring, og dette skal behandles i kommunestyret om kort tid. Reguleringsarbeidet er nødvendig før byggearbeider kan ta til. Det er Bane Nor som eier prosjektet og er byggherre” skriver kommunaldirektør Erlend Eggum.

Og videre:

“I en telefonsamtale med prosjektleder Pål Buset i Bane Nor fikk vi opplyst følgende: De kan ikke per nå si noe om når prosjektet settes i gang på stedet. De kan altså ikke nå si om dette skjer i 2023 eller neste år. Imidlertid er det forventet at Bane Nor tar kontakt med kommunen etter påske, og det forventes at de har mer presis informasjon å gi på det tidspunktet.”

Området Porten

I samme brev blir det gitt informasjon om området Porten rett i nærheten av Nordby stasjon. Der sto det omsorgsboliger tidligere, men i dag er tomten som en park å regne.

I et formannskapsmøte i april 2021 ble dette vedtatt:

“Rådmannen bes starte arbeidet med prosjektering av bygging omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funkjonsevne i egen regi. Boligene lokaliseres på kommunens eiendom Porten.”

Dette skriver Ullensaker kommune om Porten-området i det ferske brevet til Nordbymoen Vel:

“Siden vedtaket i formannskapet er prosjektet utvidet med spørsmålet om ny plassering av en ny barnehage, eventuelt utvidelse av eksisterende barnehage ved Porten. Det legges nå til rette for mulig oppstart av en detaljregulering som er tenkt å kombinere både omsorgsboliger og barnehage. En reguleringsprosessen tar normalt et års tid.”

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.