Connect with us

Helgepuls

Når vi ikke ser blomstene for bare skilt

Avatar

Published

on

HELGEPULS/KOMMENTAR

Det hender folk spør om hva vi egentlig har å skilte med på Jessheim. Ikke så rent lite etter at vi fikk parkeringsvakt i byen, ser det ut til…

Jessheim var en av de nominerte til å bli “Årets blomsterby” i 2004, og det var det året at Jessheim storsenter og Ullensaker kommune gikk sammen om å sette farge på byen. Kommunen kjøpte inn ampler og tårn, og storsenteret står for planter og vanning.

Nominert til Årets blomsterby i 2004

https://jessheimpuls.no/jp/2018/07/21/blomsterbarnet-ivar-pa-tokt/

I tillegg er det gjort et løft i det kommunale budsjettet for 2020; det er avsatt 80.000 kroner til beplantning i år. Det er en dobling sammenlignet med tidligere år. Og ingen skal si at Storgata ikke er vakker når amplene henger som fargerike klaser på de 35 lyktestolpene.

Satt av mer til blomster

Det er bare det at det er blitt litt vanskelig å se blomsterprakten bak alle de nye parkeringsskiltene som er satt opp etter at vi fikk parkeringsvakt i bybildet.

Nå er det nesten så vi ikke ser blomstene for bare skilt i paradegata vår. Kanskje det er kvantumsrabatten som slo inn Ullensaker kommune bestilte?

Kvantumsrabatt på skilt?

Alle er enige om at det var greit å få gjort noe med det å overholde en time i parkeringslukene i Storgata. Det er mange av oss som har stått parkert der hele dagen, vel vitende om at det ikke vanket bot, sanksjoner eller annen form for avstraffelse.

Men med det nye “festningsverket” av blå parkeringsskilt nedover hele Storgata, så er det fristende å spørre hvor det estetiske hensynet var da avgjørelsen ble tatt på rådhuset?

Hvor er estetikken?

Vi som har hengt på bakerste benk når byggeprosjekter er presentert for politikere gjennom det som er i ferd med å bli – kanskje – litt for mange år, har ofte hørt fra det politiske bord at estetikken i prosjektet må forankres og formaliseres hvis dette skal gå gjennom med positivt vedtak. Dette har vært melodien fra de partiene som nå styrer Ullensaker, men i eget hus har teori og praksis – eh – skilt lag?

Teori og praksis har skilt lag?

En liten avstikker på nettsiden til regjeringen, og der står følgende om byggeskikk og estetikk:

“Estetisk kvalitet er noe vi opplever som vakkert gjennom våre sanser og følelser, og er avgjørende for om et sted skal oppleves som attraktivt og trivelig. Ettersom begrepet er knyttet til våre opplevelser, omhandler estetikk verdier og ikke kvantitative egenskaper. Det kan brukes som et argument for at estetikk kun er et spørsmål om smak og behag, og derfor ikke kan diskuteres. Dette er bare riktig dersom vi mangler klare begreper og kriterier for en slik diskusjon. Estetiske kvaliteter påvirkes både av samfunnets historiske utvikling, naturgrunnlaget og menneskers bruk av omgivelsene.”

Vi kan også lese:

“En enhetlig bruk av farger betyr mye for vår oppfattelse av omgivelsene. En gjennomgang av fargebruken på stedet er derfor nyttig og kan inngå som et ledd i en større fornyelse av et sted. Flere byer og tettsteder har laget egne, helhetlige planer for fargebruk. Også bevisst bruk av skilt og reklame er viktig for å skape trivelige omgivelser. Mange steder er så overlesset av skilt og reklame at budskapet blir helt borte. Det beste er om man klarer å samordne utforming og plassering slik at det oppnås en god estetisk helhetsvirkning.”

Er ikke dette flisespikkeri, vil noen kanskje hevde?

Det godt mulig. Men så heter det seg at alt sitter i detaljene, være seg i musikken, i et blomsterbed eller en park og i gatebildet.

Alt sitter i detaljene

Vi forventer ikke bot og bedring fra kommunen når det kommer til skilt-iveren i Storgata.

Men forholdene er i det minste lagt synlig til rette for bot.

Årets parkeringsby hadde vært noe å skilte med…

Muligens er det også en kåring som årets parkeringsby der ute?

Det hadde vært noe å skilte med.

God helg.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.