Connect with us

Byutvikling

Finjusterer for Oslo Met til Jessheim by

Avatar

Published

on

Drømmen om Oslo Met til Jessheim lever i aller høyeste grad. I Ullensaker kommune fintrimmes maskineriet som kan ende med napp hos universitetet.

Men det er foreløpig en litt vanskelig “fisketur” å bedrive for Ullensaker kommune. Vi vet nemlig ikke hva Oslo Met ser etter når de i 2023 etter planen skal etablere seg et annet sted på Romerike.

Oslo Met skal nemlig bort fra Kjeller, og det er blitt sagt at de fortsatt skal være på Romerike i årene som kommer.

Men nå nærmer det seg et såkalt dialogmøte mellom Oslo Met og kommunene som ønsker å trekke universitetet til seg. Ullensaker er helt klart en av kommunene som har en mulighet.

“Steinkjer-modellen”

Steinkjer kommune har hatt suksess med sitt prosjekt om – i deres tilfelle – beholde universitet i sin kommune, men for å gjøre det måtte de tenke nytt og annerledes. Og Steinkjer kommune delte villig vekk av sine erfaringer til et lydhørt formannskap i Ullensaker i forrige uke.

Plassering og tomt er ikke det viktigste når dere skal få napp hos en institusjon som Oslo Met, var beskjeden til folkevalgte og byråkrater i Ullensaker.

Det handler først og fremst om å knytte til seg – og forplikte – næringsliv og viktige institusjoner på stedet deres, og i forpliktelse ligger det en avtale om å involvere seg, bidra inn i et fellesskap og på den måten skape et levende campus. Dette fikk Steinkjer kommune til med sitt innovasjonscampus, som åpnet i 2019.

Innovasjonscampus Steinkjer (ICS) huser Nord Universitet samt 30 bedrifter og institusjoner. ICS vil har en gulvflate på 15 ooo m hvor Nord Universitet benytter tre fjerdedeler av arealet og resten er fylt av ulike næringsklynger. Dette blir en unik samlokalisering mellom kompetanse, forskning og næringsliv. Klyngene som skal inn i bygget er Landbruksklyngen, Forskning og Utvikling, Samfunnsutviklere og Kreativ klynge.

Les mer HER

Kommunal entreprenør?

Det var kommunalt eide Steinkjerbygg KF som bygde universitetet, og dette ser ut til å være en stor suksess for Steinkjer kommune.

– Er dette veien vi kan gå her i Ullensaker?

– Det var i hvert fall veldig inspirerende å høre hva som ble sagt fra de involverte i Steinkjer, sier rådmann Rune Hallingstad, som bet seg merke i at tomt alene ikke nødvendigvis vil være nok til å kapre Oslo Met.

– Vi jobber systematisk med å kunne imøtekomme Oslo Met sine behov, og dem får vi vite mer om på dialogkonferansen nå i midten av november; og kanskje er det sånn at det vil være riktig å se på en kommunal tomt i Jessheim sentrum, eller om det er private aktører i Jessheim sentrum som kan være like godt eller bedre egnet. Det viktige er å være i stand til å være med når startskuddet eventuelt går. Og det er det vi ruster oss til nå, sier rådmannen.

– Og da kan det være aktuelt å bygge sjøl også?

– Det er i hvert fall verdt å se på den muligheten, sier rådmannen.

Samarbeidskommunene på Øvre Romerike er også i gang med å lage en “reklamefilm” som løfter fram de positive sidene ved vår region.

Sentrumsnært

En arbeidsgruppe bestående av politikere og representanter fra administrasjonen mener følgende punkter er viktige for at Jessheim skal bli den nye universitetsbyen:

  • Tett på kollektivknutepunkt (tog og buss
  • Gode muligheter for å prege – og hente synergier ut av fremtidig byutvikling (urbane verdier)
  • Gode utviklingsmuligheter arealmessig
  • Stor mulighet til å påvirke og dra synergier ved å være lokalisert i en passe stor by som er under utvikling- til beste for universitetet og studentene.
  • Gode muligheter til samlokalisering og/eller samarbeid med andre institusjoner
  • Næringsliv tett på – som er opptatt av å spille på lag med universitetet (Gardermoen næringspark med blant annet Oslo Airport City og COOP
  • Gode utviklingsmuligheter arealmessig
  • Studentboliger i byen

Ullensaker kommune har også vært i dialog med utviklingsaktører og grunneiere sentralt på Jessheim, og det er viktig for kommunen å støtte opp under at utviklerne selv arbeider fram skisser som kan spilles inn i prosessen. Spesielt områdene S5 og områdene på andre siden av undergangen i sentrum peker seg ut som gode kandidater for lokalisering.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/10/12/kobler-grepet-om-oslo-met/

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.