Connect with us

Abonnenter

Nei til hjelp med støyskjerm

Avatar

Published

on

Vil det nye flertallet går for å hjelpe boligprosjektet Jessheim Hage med støyskjerming? Det var de borgerlige som løftet fram temaet i juni i år. Prislappen antydes å bli 6 millioner kroner. Administrasjonen sier nei.

Prestisjeprosjektet Jessheim Hage kan muligens få på plass støyskjerming der Ullensaker kommune tar regningen. Faren for presedens er til stede i fullt monn.

Det var under det siste kommunestyremøtet i den forrige politiske perioden – i juni i år – at Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen tok til orde for å gjøre noe med støysituasjonen i prestisjeprosjektet som ble tildelt kommunens arkitekturpris i 2022 – mye på grunn av grepene som er tatt med tanke på bokvaliteten og tilrettelagte ute- og oppholdsarealer.

Saken har vært til utredning, og kommunedirektøren er klokkeklar i sin anbefaling:

“Kommunedirektøren vurderer at etablering av støyskjerm vil kunne ha positive konsekvenser for boligbebyggelsen i nærheten av E6, men det er usikkert hvor stor dokumentert effekt tiltaket vil ha, det må i såfall utredes nærmere. Det påpekes at utbyggingen i området er gjennomført i tråd med de bestemmelser som fremkommer av planene for området også med henblikk på støy. Det er derfor foretatt en vurdering av akseptabelt støynivå når en tillot utbygging. Det kan selvfølgelig fremstå uheldig at man i dag opplever uteområdene som støyende, men valg om støynivå i området ble tatt da man tillot utbygging. På sikt vil også utbygging av naboeiendommen hvor et hotell er planlagt bidra til å redusere støy. Kommunedirektøren finner ikke at kommunen har et særskilt ansvar for å etablere en slik skjerm, og tilrår ikke at det settes av midler til dette.”

Leste du denne?

Arkitekturpris til Jessheim Hage

Mye støy

– Utfordringen er at det egner seg svært dårlig å oppholde seg ute der, sa Lien Hansen.

Styret i Jessheim Hage har ved flere anledninger vært i kontakt med Ullenaker kommune for å få på plass støyskjerming mot E6, flytoget og Døliveien, uten at styret har fram hos utbyggeren av området eller hos Ullensaker kommune – før nå.

Lien Hansen tok til orde for at livskvaliteten og bokvaliteten til innbyggerne i området – som har kjøpt eiendommer med en forvissing om at det skulle etableres støyskjerm og etableres bygg på nabotomten – er blitt dårligere fordi det nå ikke kommer begyggelse.

– Det er helt ulogisk at et boområde som ligger nærmest E6 og flytoget ikke skal ha noen form for støyskjerming når det er ivaretatt hele veien ellers. Kommunen bør gripe inn og ta ansvar for å opprettholde bo- og livskvalitetene til våre innbyggere i Jessheim Hage, sa Lien Hansen.

Unisont

Og det ble forsvinnende lite støy rundt utspillet til Frps ordførerkandidat i kommunestyret.

– Det er en helt egen støysituasjon for Jessheim Hage, og vi er nødt til å se på dette og utrede det administrativt, repliserte ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap), som var tydelig på at det i så fall blir neste generasjon kommunestyre som skal ta stilling til om Ullensaker kommune går inn og tar regningen hvis det viser seg at det er det som blir enden på denne saken.

– Det er viktig å tenke over presedens når denne saken skal behandles i neste runde, sa Schumacher.

Hotell

Høyres Willy Kvilten tok til orde for at det hele veien har vært tenkt en helhet i dette området – blant annet med hotell.

– Dette er et boligområde som befinner seg i en spesiell situasjon, og jeg ser fram til en politisk sak om dette, sa Kvilten.

Det vil dreie seg om hvorvidt Ullensaker kommune tar regningen for et 200 meter langt støygjerde.

Dette ble vedtatt i kommunstyret:

“Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak hvor det ses på etablering av gjenstående støyskjerm mot E6 og Flytoget, i en ca 200 meter lang strekning, slik at det etableres en sammenhengende støyskjerming mot Romsaas og Jessheim Hage. Saken legges frem før behandling av budsjett 2024.”

Nå er saken her, og de nye politiske blokkene skal behandle saken i kommunetyret 12. desember.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.