Kontakt oss

Abonnenter

Arkitekturpris til Jessheim Hage

Avatar

Publisert

Boligprosjektet Jessheim Hage ble i dag tildelt Ullensaker kommune sin arkitekturpris. Statuen på Nordbytjernet får hederlig omtale av juryen.

Arkitekturrådet i Ullensaker innstilte på at enten statuen “Broken Thrones” ved Nordbytjernet eller rekkehusprosjektet Jessheim Hage skulle få tidens andre arkitekturpris i vår kommune.

Fire kandidater ble til slutt til to kandidater, og formannskapet behandlet saken for lukkede dører onsdag ettermiddag. I dag ble vinneren kunngjort.

Les om de fire kandidatene her: 

Fire nominerte til arkitekturpris

Strukket seg langt

– Jessheim Hage er et prosjekt som har strukket seg langt når det kommer til variasjon i bygningene og materialbruk, så jeg synes dette er en verdig vinner, sier Eyvind J. Schumacher til Jessheimpuls.

Juryen – bestående av sivilarkitekt Paul Woodwille, Arve Sand, Inger-Sofie Sæther, landskapsarkitekt Marianne Thomassen og sivilarkitekt Peter L’orange – sier dette om Jessheim Hage i sin begrunnelse:

“Juryen vurderer at på tidspunktet prosjektet det ble gjennomført (i 2018, red. anm.) var dette en fremragende måte å utforme rekkehus i en urban kontekst, og som i etterkant er blitt inspirasjon til andre lignende prosjekter over hele Norge. Med tanke på at opprinnelig reguleringsplan åpnet for blokker, er det imponerende hvordan arkitektene har brutt ned typologien til rekkehus og samtidig beholdt tilsvarende grad av utnytting.”

Og videre:

“Prosjektet er viktig bidrag i debatten om utnyttelse/urbane typologier med smarte byplangrep som gir flotte bomiljøer. Videre gjør komposisjonen av rekkehusene at hver rekke oppleves som unikt og det er lett å orientere seg i området. Juryen vurderer at i Jessheim hage er det jobbet forbilledlig med å tilrettelegge for et godt bomiljø: det er gjennomtenkte løsninger for hvordan barn og voksne skal bruke, oppholde og bevege seg i uteområdet. I tillegg gjør sammensetting av boenhetene og utforming av området at dette nabolaget blir attraktive for en blandet demografi.”

Og til slutt:

“Juryen vurderer at prosjektet er helhetlig gjennomtenkt, identitetsskapende for Jessheim og banebrytende innenfor stedsutvikling for den tiden det ble oppført i. Den beviser at man kan oppnå tilsvarende høy grad av utnyttelse med tett/lav bebyggelse som med blokkbebyggelse, og derfor er et vesentlig konsept såvel for Jessheim som for andre byer i landet.” 

Vinneren

Alab omtaler dette prosjektet slik:

“I prosjektet Jessheim hage har A-lab sammen med Solon Eiendom og landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim skapt et boligområde med 77 boliger i tett småhusbebyggelse samlet rundt et gate-/kvartalstun og utformet som byboliger i et moderne og variert formspråk. Det er lagt vekt på at hvert enkelt hus får identitet og egenart gjennom variasjon i boligstørrelse, orientering, uterom og materialbruk.”

Statuttene

Statuttene for arkitekturprisen er dette:

«Arkitekturpris for Ullensaker kommune skal inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. Prisen gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.»

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.