Connect with us

Abonnenter

Ny hall fortsatt i spill

Avatar

Published

on

Politikerne i kommunestyret gikk enstemmig imot administrasjonens ønske om å legge flerbrukshall ved Jessheim videregående skole på is. Det betyr at det kan bli et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. 

Inngangen til denne runden med politiske møter var at Ullensaker ikke har råd til å bli med på et samarbeid om flerbrukshall sammen med Viken fylkeskommune.

Men kommunestyret ville det annerledes – med klare føringer om at Viken er nødt til å være mindre grådige i kostnadsfordelingen hvis det skal bli aktuelt med et samarbeid.

Dette vedtok kommunestyret i går kveld:

  • Det er i årene som kommer behov for mer hallkapasitet på Jessheim, både for å dekke skolenes behov og for snarlig å gi et tilfredsstillende tilbud til lag og foreninger.
  • Et fortsatt samarbeid med Viken fylkeskommune om en ny flerbrukshall ved Jessheim videregående skole vil kunne være en kosteffektiv løsning såfremt en for Ullensaker gunstigere kostnadsdeling enn den skisserte kan oppnås.
  • Løsningen må ses i sammenheng med den vedtatte skolebruksplanen for skolene i Jessheim og Ullensaker
  • Administrasjonen bes derfor om å fortsette dialogen med Viken tanke på et samarbeid om flerbrukshall, men samtidig gjøre det klart at en beslutning ikke vil kunne tas første halvår av 2022
  • Forhandle frem en bedre fordeling av kostnadene der Viken dekker investeringen tilsvarende deres behov (2/3) og der driftskostnadene fordeles i henhold til  bruken.

Viken utvider

Viken fylkeskommune har planer om utvidelse av Jessheim videregående skole. Dette medfører at Jessheimhallen blir for liten til å ivareta gymnastikktilbudet til alle elevene ved skolen.

Fylket har behov for arealer tilsvarende to tredeler av en  flerbrukshall for å imøtekomme behovet for kroppsøvingsfaget etter utvidelsen av skolen.

Det er i denne forbindelse at Ullensaker kommune er kontaktet.

Den siste hallflaten vil være tilgjengelig for kommunen på dagtid. Hele hallen vil være tilgjengelig for kommunen både på kveldstid og i helger.

50 millioner

Viken fylkeskommune har oversendt et forslag til samarbeidsavtale til kommunen. Dette forslaget er likelydende med avtaler de har med andre kommuner i Viken.

Avtalen er basert på en fordeling av investering og drift ut fra en modell på antall timers bruk fra de ulike partene.

Typisk fordeling mellom fylkeskommune og kommune er 40/60, der kommunen bruker 60 prosent av tiden.

– Viken er for grådige i den fordelingen, var Arbeiderpartiest Bettan Lundbergs klare beskjed fra talerstolen.

Et enstemmig kommunestyre var enig om at denne ballen ikke skal legges død.

Så hallen er fortsatt i spill.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.