Connect with us

Abonnenter

Ren maktarroganse?

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Det var en betuttet gjeng fra Ullensaker som vendte hjem fra mekling hos statsforvalteren (fylkesmannen) for en tid tilbake. En kan nesten spørre seg om lokalt selvstyre kun er en vits. 

Fem timer ved bordet sammen med statlige instanser for å mekle seg forbi innsigelser og annet som helt klart er til gagn for lokalsamfunnet i Ullensaker, er til å bli temmelig matt av.

År med frustrasjon

Tidligere ordfører Tom Staahle var tydelig i sin formidling av statlig maktarroganse da han satt som ordfører og forsøkte å finne løsninger rundt Jessheim stasjon og andre saker som vi i Ullensaker var avhengige av for å komme videre med våre planer – for eksempel rådhusplassen og stasjonsområdet.

Harald Espelund var også tidvis frustrert da han satt som ordfører og hadde med instanser som Statens vegesen og Bane Nor.

Dette skrev Jessheimpuls om kryssløsninger i april 2020:

Nå våres det for nytt kryss

De “har’n”

TUNGRODD: Nå er det Lars Halvor Stokstad Oserud og Eyvind J. Schumacher som stanger mot fylket og statlige instanser på vegne av Ullensaker.

Nå er det parhestene Eyvind J. Schumacher og Lars Halvor Stokstad Oserud som har overtatt stafettpinnen der gode løsninger for Ullensaker sitter langt inne for dem som holder til et godt stykke unna vår kommune og de lokalpolitiske avgjørelsene.

Denne tematikken var oppe i formannskapet i forrige uke, og her har vi – lett spøkefullt formulert – noe det er klingende tverrpolitisk enighet om.

– Surrealistisk

Varaordfører Stokstad Oserud sa det i klartekst: det var en surrealistisk opplevelse å sitte fem timer i mekling for så å rusle hjemover til Ullensaker med en følelse av å ha kastet bort tiden. Ingen diskusjon rundt de 11 sakene som var på bordet, og en følelse av liten vilje til å lytte til de faktiske forhold lokalt.

FORTSATT UVISST: Det er enighet lokalt om å få til en bedre kryssløsning ute ved Fladbyseter. Fylket og statlige instanser er propper i prosessen.

Det tydeligste eksempelet som var på bordet er nytt kryss – det vil si to kryss – for å løse både trafikale problemer samt infrastruktur der Randbydalsvegen møter Algarheimsvegen og der Ekornrudvegen møter Algarheimsvegen – et gedigent trafikalt problemområde for dem som bor i området.

Ikke penger

Her vil ikke Ullensaker kommune har råd til å lage ny veiløsning selv.

Det har for øvrig – i mange år – vært full politisk enighet om hvordan private skulle ta kostnaden for å få til noe som kun er til fordel for lokalsamfunnet i området.

Penger spart for kommunen, og mindre kø og trafikkfarlige situasjoner for dem som bruker veien og krysset i det daglige. Det er ikke nok for fylke og stat.

TRØBBEL: Entreprenør Grefsen Eiendom AS og Ullensaker kommune har avtale om at Grefsen tar kostnaden ved ny kryssløning ute ved Fladbyseter. Nei, sier statlige instanser.

Overprøve

I dag vedtar kommunestyret – høyst sannsynlig enstemmig – følgende for å synliggjøre det absurde som skjedde i meklingen hos statsforvalteren(fylkesmannen for noen uker siden.

Klagen går til kommunal- og moderniseringsdepartementet (smak på navnet…) med en bønn om å overprøve instansene som stikker kjepper i hjulene lokalt:

“Formannskapet anser at resultatet av meklingen generelt, og Statsforvalterens landbruksavdelings vurderinger spesielt knyttet til områdene 55 og 53 ikke er akseptable. Dette er arealer som er helt sentrale for utviklingen av nødvendig infrastruktur, i form av vann- og avløpsledninger og en trafikkfarlig veg.

Også Statens Vegvesens og Statsforvalterens miljøvernavdelings innsigelser på Gaarder, er godt svart ut av og ivaretatt av kommunen.

Formannskapet ber KMD overprøve Statens vegvesen, samt miljø- og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren, anerkjenne det lokale selvstyret og de lovlig fattede vedtak i Kommunestyret i Ullensaker. Kommunalt selvstyre er grunnlovsfestet, og det er Regjeringens uttalte mål at «avgjørelser skal fattes nær folket».

Det politiske miljø i Ullensaker er omforent om betydningen av disse tiltakene og mener det må vektlegges sterkt av KMD.”

Fem års venting

Om det har noe å si?

Det vet ingen. Men dette er i hvert fall et tydelig signal fra et samlet politisk miljø i Ullensaker.

Og den som gir seg er en dritt, heter det visst.

PS! Prosessen med ny kryssløsning ute ved Fladbyseter har pågått siden 2017. Og det er som nevnt enighet lokalt.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.