Connect with us

Abonnenter

Jessheim ute av kampen om OsloMet

Avatar

Published

on

Styret i OsloMet har gjennom formiddagen diskutert to alternativer for lokalisering på Romerike – Lillestrøm og Ahus. Voteringen endte med 6 stemmer til Lillestrøm og 5 stemmer til Ahus.

Debatten om lokalisering varte i tre og en halv time, og det var kun alternativene Lillestrøm og Ahus som ble debattert. Fagmiljøer og rektor ønsket seg til Ahus, men et flertall i styret gikk – med knappest mulig margin – for at OsloMet skal til Lillestrøm.

Eventyret er dermed over for Jessheim som universitetsby for denne gang. Nå handler det om å se framover for å se hva et samarbeid mellom kommunen og private aktører kan føre til i årene som kommer.

Formannskapet var ikke spesielt optimistisk tirsdag ettermiddag. Da ble de minimale sjansene for at Jessheim by får campus i regi av OsloMet gjennomgått, og ingen det er ingen i administrasjonen eller politikken i Ullensaker som tror på det mirakelet som måtte til.

IKKE OPTIMIST: Vebjørn Brastad og de andre som har jobbet ut mot OsloMet i Ullensaker kommune er kritiske til grunnlaget styret i OsloMet fatter vedtak om lokalisering i dag.

Isteden ble det diskutert om Ullensaker i neste runde skal se om det er duket for å kreve kompensasjon for det ordfører Eyvind J. Schumacher har omtalt som en skinnprosess.

Styremøtet kan du se live fra 09.00 ved å TRYKKE PÅ DENNE LINKEN.

Dette skurrer

Vi gjentar teksten Jessheimpuls skrev mandag denne uken. Der får du et visst innblikk i hva som skurrer i denne prosessen.

Nylig framlagte dokumenter som styret i OsloMet skal fatte sitt vedtak om lokalisering på, framstår som et svakt stykke arbeid. Ullensaker kommune tar til orde for at denne saken må utsettes.

To lokaliseringer tilknyttet Ahus, Lillestrøm eller midt i Jessheim by.

Jessheim har hele veien vært en outsider i denne prosessen, men godt arbeid – og samarbeid – mellom kommunen og private gjorde Ullensaker til et godt alternativ, som vokste på daværende rektor Curt Rice underveis i denne prosessen.

OsloMet: skryt til alternativ Jessheim

Ahus er favoritten til fungerende rektor Nina Waaler, og alternativet på Jessheim er nå rangert på sisteplass av de fire kandidatene – uten at de involverte her i Ullensaker helt forstår det regnestykket etter å ha sett underlagsmaterialet i form av en konseptvalgutredning (KVU) som er presentert for styret i OsloMet.

– Det er bekymringsverdig lite i administrasjonens utredning som handler om OsloMets samfunnsbidrag totalt, sier plansjef i Ullensaker kommune Åge Vebostad.

– Poenget med Campus Romerike er at universitetet skal være en regional aktør. Det blir de i liten grad ved å lokalisere seg på Ahus, som i praksis ikke er en del av Romerike, fortsetter Vebostad.

Uforståelige punkter

“Vi mener at styret ikke har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å kunne fatte et velbegrunnet vedtak, da KVU-en som er fremlagt bygger på et svakt stykke arbeid. Det eneste forsvarlige å gjøre er å utsette vedtaket.” er blant argumentene Ullensaker formidler videre til styret i OsloMet.

Det er flere punkter i konseptvalgutredningen som framstår som pussige for dem som jobber med OsloMet-prosessen her i Ullensaker:

  • De økonomiske beregningene går ikke helt opp 

Ullensaker kommer dårlig ut av de økonomiske beregningene fordi det ser ut til av man i utredningen sammenligner kostnad for kostnad.

– Ahus-alternativet består av 1.700 studenter, 140 ansatte og 10.000 kvadratmeter. Her i Ullensaker snakkes det om 2.200 stunder og rundt 200 ansatte fordelt på 19.000 kvadratmeter. Her kommer Ullensaker dårligere ut fordi totalkostnadene blir sammenlignet, men vi skaper jo flere studenter per kroner, sier Vebjørn Brastad i Ullensaker kommune.

OVER OG UT? Er det over og ut for Jessheim som lokalisering for OsloMet? Det skal styret i OsloMet ta stilling til onsdag formiddag. Illustrasjon: Mad arkitekter

Ikke fleksibelt?

  • Jessheim scorer dårlig på fleksibilitet i bygg og arealer

– Dette synes vi er rart all den tid vi kan skreddersy bygg og arealer etter behovene OsloMet måtte ha, sier Brastad.

Ingenting er bygget, og OsloMet kan påvirke campus helt fra start, i tillegg til at de kan bli med og legge premissene for videre utvikling av sentrum.

Hva er fullverdig?

  • Hva ligger i definisjonen fullverdig campus?

Ullensaker kommune har hele veien forholdt seg til styrevedtaket som er tydelig på at det skal etableres et fullverdig campus på Romerike. Dette vedtaket har langt på vei vært det tydeligste signalet fra OsloMet underveis i denne prosessen.

– Vi sliter med å se at en nedskalert versjon av Kjeller, med flytting av et fåtall fagmiljøer innenfor helse og teknologi – kan gi et fullverdig campus, sier Brastad.

  • Samfunnsoppdrag og ringvirkninger

– I hele konseptvalgutredningen finner vi kun en side som tar for seg ringvirkninger en etablering som OsloMet vil ha på samfunnet totalt sett. Det framstår som tynt, og det er grunn til å stille spørsmål om samfunnsoppdraget til universitetet blir ivaretatt i stor nok grad, sier Vebostad.

TOMTER: Jessheim scorer lavt på fleksibiliteten til bygninger og arealer tiltenkt OsloMet i en konseptvalgutredning som omtales som syltynn. 

Blitt lurt?

Det er ett år siden Ullensaker presenterte sitt alternativ for OsloMet. Veien videre har vært diffus fordi det har vært vanskelig å gripe tak i akkurat hva OsloMet ser etter når de skal velge plassering på Romerike.

Det har vært såpass uoversiktlig at ordfører Eyvind J. Schumacher omtalte hele prosessen som en skinnprosess i en kronikk som ble publisert i Aftenposten og Khrono (en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning):

Les kronikken her: Kan vi stole på at universitetene utfører sitt samfunnsoppdrag?

– Er vi blitt lurt i en skinnprosess?

– Det er i hvert fall ingenting i underlaget som tilsier at det utsagnet bør revideres, sier Brastad til Jessheimpuls.

Dommen faller?

I morgen, onsdag 8. desember, faller dommen om lokalisering – såfremt ikke styret i OsloMet utsetter denne saken fordi styret risikerer å fatte et vedtak på tynt og misvisende grunnlag.

– Dessverre har vi vært vitne til en skinnprosess fra administrasjonens side, hvor de legger alt til rette for å lande på det billigste, minste og snevreste alternativet som ligger så nærme Oslo-grensen som mulig. Jeg håper styret setter foten ned for administrasjonens håndtering av hele prosessen, sier Vebostad.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.