Connect with us

Abonnenter

Søppelhåndtering blir pengesluk?

Avatar

Published

on

Det planlagte søppelhåndteringsanlegget i bydel Gystadmarka ligger foreløpig an til å bli 17,5 millioner kroner dyrere enn det som ble vedtatt i 2019. Du og jeg tar regningen. Og enda er ikke spaden i jorda.

SENTRALEN: Her skal sentralen til det planlagte avfallssuget på Gystadmarka ligge. Kostnadene stiger for hele søppelprosjektet.

Kommunestyret vedtok i juni 2019 at det skal bygges stasjonært avfallssug på Gystadmarka. Budsjettrammen som ble vedtatt var på 55 millioner kroner.

I oktober i fjor ble det bevilget 3,2 millioner kroner for å utvide en hovedledning. I dag skal formannskapet ta stilling til om det skal bevilges ytterligere drøyt 10 millioner kroner.

Leste du denne?

Omstridt søppelsentral på Gystadmarka vedtatt

Du og jeg betaler

Det betyr at dette prosjektet i løpet av to og et halvt år er blitt 17,5 millioner dyrere enn antatt – og vedtatt – i 2019.

I februar 2020 ble det vedtatt at alle husstander i Ullensaker skal spleise på søppelhåndteringssystemet på Gystadmarka. Prisen ble satt til 33 kroner for hver husstand i Ullensaker.

Med de økte kostnadene blir prisen hver husstand i Ullensaker betaler 46 kroner i året de neste 40 årene.

DYRERE: Søppelhåndteringen i bydel Gystadmarka sprenger kalkylene før prosjektet er i gang. Hvor ender kostnadene til slutt?

Konsulenter

Det er konsulentselskapet Cowi som har utarbeidet kostnadene, basert på erfaringstall og størrelse for enkelte lagerbygg.

“Cowi er en ledende konsulentgruppe som skaper verdier for kunder, mennesker og samfunn gjennom vår 360 grader tilnærming.” kan vi lese om konsulentselskapet.

Vi leser av saksgrunnlaget at tilleggsbevilgningen i denne saken er “kun for delprosjekt “Nytt terminalbygg til stasjonært avfallssug Gystadmarka””.

“Budsjett for selve prosessanlegget på 36,3 millioner kroner vurderes så langt som tilstrekkelig.” heter det i saken som formannskapet behandler i ettermiddag.

Leste du denne?

Snart første spadestikk for bydel gystadmarka

Besparelser

Fra administrasjonen i Ullensaker kommune er beskjeden til politikerne blant annet dette:

“Til tross for at vi har etterstrebet mest mulig besparelser i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, viser mottatte tilbud at opprinnelig budsjettramme basert på Cowis kalkyle ikke er tilstrekkelig i dagens marked. I tillegg til at en del kostnader var utelatt i forprosjektet, har blant annet også materialprisene steget vesentlig, sammenliknet med da opprinnelig kalkyle for terminalbygget ble utarbeidet.”

Formannskapet behandler saken i dag, og kommunestyret tar den endelige avgjørelsen i samme møte som trangt budsjett for 2022 skal behandles og vedtas.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.