Kontakt oss

Byutvikling

OsloMet: skryt til alternativ Jessheim

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Styret i OsloMet har vedtatt å gå videre med fire alternativer til universitet på Romerike. Jessheim ble løftet fram av rektor Curt Rice.

Det var et langt styremøte for OsloMet der listen av mulige lokasjoner på Romerike ble kuttet ned til fire konkrete alternativer å jobbe videre med.

  • Fakultet for helsevitenskap etablerer virksomhet i et campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i et campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i et campus på Lillestrøm
  • Alle fire fakulteter er representert i et campus på Jessheim av begrenset størrelse

Visjonær rektor

Mest interessant – sett med Jessheim-øyne – var at rektor Curt Rice igjen viste seg som en offensiv og framoverlent faktor når det kommer til alternativet som omhandler vår by og vår kommune.

Jessheimpuls fikk en lang prat med Curt Rice kort tid etter at styremøtet var ferdig torsdag, og han bekrefter at Jessheim har vokst på ham.

VOKST: Rektor ved OsloMet Curt Rice sier Jessheim har vokst på ham som alternativ.

– Jeg mener genuint at det har vært jobbet veldig profesjonelt med det alternativet som er med videre i prosessen, sier Rice til Jessheimpuls, som sier at vårt alternativ har vokst på ham de siste to til tre månedene.

Stor nok avstand

– Hvordan?

– Jeg har vært på flere besøk hos NMBU (veterinærhøgskolen på Ås, red.anm) fordi jeg skal begynne om rektor der. Der har de et kanonbra studentmiljø, og det tror jeg har mye å gjøre med at studentene bor nært campus. Og studentmiljøet er en ikke uvesentlig del av et fullverdig campus, sier Curt Rice.

I USA er et campus gjerne omkranset av studentboliger og såkalte “dorms”, og studentene lever mye av sitt liv på – eller tett på – campus.

Rice mener altså at det ikke er en bakdel at det fra Jessheim er “langt steinkast” til hovedstaden, sammenlignet med Lørenskog og Lillestrøm, hvor det er sannsynlig at mange av OsloMet sine studenter vil bo og tilbringe tiden sin hvis OsloMet havner på Nedre Romerike.

Leste du denne?

Vår by er god match for OsloMet

Dialog

Rektor Curt Rice tenker også litt høyt underveis i samtalen med Jessheimpuls, og han lurer litt på om det er mulig å jobbe med grensene øvre og nedre – altså om det vil være mulig å enes om en Romerike-løsning både Øvre Romerike og Nedre Romerike kan dra nytte av?

– Jeg tenker som sagt bare høyt, sier Rice.

Etterutdanning

Et annet moment som rektor Rice kommer innom er behovet for – det finnes et visst politisk press rundt temaet – etter- og videreutdanning.

– OsloMet betjener jo mye av landet når det kommer til etter- og videreutdanning, og nærheten til Gardermoen vil jo være et konkurransefortrinn for oss hvis Jessheim ble valgt, sier rektor.

Se hjemmesiden til OsloMet alternativ Jessheim i denne teksten:

Ulidelig spennende om OsloMet

Helse

Under torsdagens styremøte ble alternativ Ahus sine to lokasjoner løftet fram som interessante, men rektor Rice antyder overfor Jessheimpuls at LHL-sykehuset er en interessant institusjon med tanke på lokasjon.

Jessheimpuls skal ikke her konkludere med annet enn at det har vært en gledelig dag for dem som har jobbet med alternativet Jessheim.

Vi er – som en av fire lokasjoner – med videre i prosessen om å få et universitet i byen.

Det som imidlertid synes å være hevet over enhver tvil er at den ambisiøse og fremoverlente rektoren åpenbart føler at alternativ Jessheim har vokst på ham.

Et signal å ta med seg videre for dem som har jobbet godt med prosjektet lokalt.

Prosessen går nå sin gang, og det kan være forventet vedtak om endelig lokalisering i begynnelsen av desember i år.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.