Connect with us

Abonnenter

Peker ut kursen for 2024

Avatar

Published

on

Ordfører Ståle Lien Hansen har klare forventninger til Ullensaker kommune klarer å holde seg på den kursen som er staket ut for de neste årene. 2024 blir en lakmustest i så måte.

Ambisjonen er tydelig for de borgerlige partiene ved inngangen til 2024 når det kommer til hva de måler sin egen oppskrift på:

– Vi kommer til å bli målt på om vi klarer å opprettholde framdrift i pågående saker samtidig som vi klarer å ta ned kostnadene for kommunen, sier sier Lien Hansen til Jessheimpuls i det januar 2024 akkurat har tatt på seg arbeidsklærne.

Forventningene

Oppgavene er mange, forventningene er til stede i fullt monn og en politisk opposisjon står garantert klar til å påpeke ett og annet som ikke er i henhold til planen de borgerlige gikk til valg på: å stake ut kursen videre for skole, helse og barnehager – tre områder de framtidige behovene vil være massive i årene som kommer.

Det vanket noe kritikk allerede før nyttår om at planen for et løft i skolesektoren ikke ble vedtatt etter lange utredninger og anbefalinger.

– Vi skal ha et heldagsmøte der vi får alle potensielle uklarheter og problemstillinger fra politikere – flere folkevalgte er nye i politikken – på bordet, sier Lien Hansen.

Store linjene

Skillelinjene mellom de rødgrønne i opposisjon og de borgerlige i posisjon kommer tydelig til syne når det snakkes om hvem som skal bygge barnehager i Ullensaker. De rødgrønne kjørte hardt på kommunale barnehager, men Lien Hansen er tydelig på at Ullensaker umulig kan dekke det framtidige behovet for barnehageplasser kun ved å bygge kommunale barnehager.

Privatisering

– De private må på banen, og det er flere måter å gjøre det på. I større utbyggingsprosjekter er det mye mer interessant å se hva som blir presentert og lagt inn av sosial infrastruktur – for eksempel barnehage, omsorgsboliger – enn asfalt, mener ordføreren, som peker på de framtidige områdene Gartnerløkka i Jessheim sentrum samt Nyholm i området Gystadmarka som eksempler på akkurat dette.

Synlig progresjon

Det har lenge vært jobbet med forslag til ny byplan for Jessheim.

– Status på den planen?

– Alle innspill som er kommet inn er i ferd med å kategoriseres og snart gjennomgått. Det er mange innspill av tung karakter som er kommet inn, så dette arbeidet har tatt noe lenger tid enn forutsatt, sier Lien Hansen.

– Men det eneste som er sikkert er at en byplan ikke kommer til å bli vedtatt slik den er formulert i dag, legger han til.

Stillstand

– Betyr det stillstand i utviklingen av sentrum?

– Det er mange aktører som har kontaktet oss og spurt om det samme – altså når de kan gå videre med sine planer – og det vi er nødt til å gjøre nå er å se hvilke prosjekter utbyggere kan gå videre med før en byplan er vedtatt. Det er områder som er viktigere for sentrumsutviklingen enn andre, og min ambisjon er at folk skal oppleve synlig progresjon i sentrum.

Lien Hansen nevner Rådhusplassen og området S5 som to viktige områder i så måte. Han ser også for seg at deler av det gamle industrifeltet (øst for jernbanen og nordover) vil utvikles videre.

Høyskole?

Det har vært snakket lenge og varmt om å etablere høyskole i Ullensaker. Og selv om prosessen om å få OsloMet til Jessheim ikke gikk som de involverte håpet på, så har det vært dialog med institusjoner som har snust på Jessheim som lokasjon for deler av sitt utdanningstilbud. Fagskolen i Viken og Høyskolen i Kristiania har vært nevnt, og OsloMet og Ullensaker kommune har inngått formell avtale om å holde en dialog i gang.

– Jeg forventer at vi kan få på plass en avtale som forplikter en utdanningsinstitusjon til å få på plass noe med tanke på oppstart her hos oss, sier Lien Hansen lett kryptisk. Mer ønsker han ikke si rundt dette temaet tidlig i januar 2024.

Kulturens kår

Rett før jul kom nyheten om at Ullensaker kommune har kjøpt Sundbytunet av Kjersti Romsaas Sundby, og med det strategiske kjøpet stiger også forventningene om at kulturen i Ullensaker kan få flater der de kan øve – og utøve – sitt uttrykk.

– Vi kommer til å bruke tiden godt når det kommer til hva Sundbytunet skal brukes til. Det arbeidet starter nå, men generelt kan jeg si at vi er opptatt av at kulturen skal få sin rettmessige plass i byen Jessheim.

– Og museum?

– Det jobbes fremdeles med en museumsetablering, og målet for et framtidig museum må være å etablere det som en sentral møteplass som kan fylle flere aktuelle funksjoner for musemsdrift og lokale kulturaktører.

– Og – til slutt – på hvilke områder forventer du mest kjeft fra folk og politisk opposisjon, om man kan spørre slik?

– Vel, da vi fikk fremlagt budsjettforslaget til kommunedirektøren så svarte jeg at kommunale gebyrer var det innbyggerne – forståelig nok – ville reagere på. Og selv om vi fortsatt er blant de med de laveste gebyrene, eller den laveste, på Romerike, er det en jobb å gjøre fremover for å se hvordan nivået kan holdes så lavt som mulig.

– Opposisjonens oppgave er å se oss i kortene og påvirke der de er uenige i våre veivalg og løsninger, og det er naturlig at det forekommer politisk uenighet. Samtidig har vi en opposisjon som kjenner oppgaven godt, og jeg forventer faktisk fler konstruktive innspill og forslag for å påvirke enn kjeft. Men det er klart at utvikling i egen regi, eller i samarbeid med andre aktører er saker vi ofte har forskjellige løsninger på.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.