Kontakt oss

Abonnenter

Stillstand i fullformat

Avatar

Publisert

HELGEPULS/KOMMENTAR

Du forstår virkelig at du er aldrende etter et gjensyn med en sak du skrev den gang fullformat var normal størrelse på avisa du skrev for. Men budskapet kom kanskje fram i større grad enn det vi finner på nett?

“Eidsvoll har et problem. Mens kulturlivet i nabokommunene blomstrer opp, har grunnlovsbygda snart bare det historiske suset igjen.”

Dette var ingressen i den teksten daværende kollega Eva Stenbro og undertegnede skrev for Romerikes Blad, og begrunnelsen er at det på relativt kort tid var stengte dører for to gallerier, kinoen vurdert nedlagt (asbest i ventilasjonsanlegget), stengt kino ved Søndre Samfund, stengt svømmehall, mer enn halvert kapasitet på videregående skole fra 1.100 til 600 elever og dødt sentrum fra tidlig på ettermiddagen i Sundet.

Med påtvunget optimisme sa daværende ordfører Terje Teslo (Sp) at det er økonomien og ikke viljen det står på for Eidsvoll kommune.

Kontrast

På den tiden – for så vidt i dag også – var virkeligheten kontrastfylt hvis du så på det som skjedde i Ullensaker og i kommunene rundt.

Det er mange år siden jeg kunne påberope meg en viss oversikt over det som skjer i Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal (jeg har faktisk dekket alle kommunene for min tidligere arbeidsgiver), men jeg tror vi med sikkerhet kan si at både tempoet og aktiviteten er temmelig mye høyere i Ullensaker i dag også.

Dessuten er gjensynet med den gamle avisartikkelen et dykk tilbake til en helt annen verden. At det nærmer seg 25 år siden den ble skrevet beviser jo at det var en helt annen tid, selv om problemstillingene på sett og vis ikke er så forskjellige fra det som blir diskutert i politikken, blant byråkratene og blant folk flest.

Rakettfart

Ullensaker kommune har hatt en helt annen utvikling i løpet av de 25 årene som er gått siden denne artikkelen sto på trykk i april 2000. Her har lokalsamfunnet utviklet seg – på godt og vondt – i rakettfart siden flyplassvedtaket ble fattet tidlig på 1990-tallet. Og det dundrer og går fortsatt i rakettfart innenfor kommunegrensa vår.

Forskjellen på Ullensaker og nabokommunene Eidsvoll og Nannestad var at svært få aktører ønsket seg til de kommunene. Det var Ullensaker for alle pengene, for å si det lett overflatisk. De fleste aktører søkte seg til vår kommune, mye på grunn av beliggenheten vår.

Nannestad slet med å trekke til seg næringsaktører, selv om boligbyggingen til en viss grad skjøt fart rundt om i den “Grønne bygd i vekst”, som de yndet å omtale seg som.

Flyplass og handel

Turid Smestad Jakobsen satt som ordfører for Høyre fra 2000 til 2003, og hun er Ullensakers første –  og foreløpig siste – kvinnelige ordfører. Hun kom inn i politikken på 1980- tallet, og det var to ting som var viktige for Ullensaker-politikerne den gang:

– Den viktigste jobben å få lagt flyplassen til Gardermoen – det klarte vi gudskjelov, sa Smestad Jakobsen til Jessheimpuls i forkant av at hun skulle være hovedtaler på 17. mai tilbake i 2018

Dessuten:

– Vi jobbet hardt for at det skulle være handel i Jessheim sentrum. Jeg er glad for at det ble slik, sa hun til Jessheimpuls.

Det var krefter som jobbet for å bygge handelssenter oppe i næringsparken nord for Jessheim, og det ville vært katastrofalt for Jessheim, var holdningen til politikken på det tidspunktet.

Hva ser du i dag, spurte vi den tidligere ordføreren i intervjuet i 2018?

– Jeg liker mye av den utbyggingen vi ser rundt oss. Samtidig mener jeg det er uhyre viktig at vi tar vare på den historien vi har på Jessheim og i Ullensaker. Jeg ble leder av stiftelsen som jobbet med Herredshuset, og jeg synes det bygget er et symbol på at kapitalkrefter og frivillighet jobber godt sammen.

Mer om Herredshuset her:

En hyllest til Jessheims sjel

Interessant

Som utegående skribent er det få – om noen – kommuner som er så interessant å følge med på som Ullensaker. Tiden som lokaljournalist med ansvar for Hurdal, Gjerdrum, Nannestad og Eidsvoll fortonet seg som et gjesp sammenlignet med det som skjer i Ullensaker.

Selvsagt er vi noe tynt spredt ut med en redaksjon bestående av en skrivende, men Jessheimpuls henger etter beste evne med og forsøker å løfte fram streite nyheter hver dag. Vi lykkes med noe hver dag, og vi feiler garantert hver eneste dag.

Men vår ambisjon om å framsnakke der vi kan og være kritiske der vi må lever i beste velgående på sjette året, til glede for noen og til irritasjon for andre.

Det får heller stå sin prøve.

Vi lever i en trykkoker her i Ullensaker.

Utfordringene er mange.

Men vi slipper i hvert fall å be sistemann som drar om å skru av lyset.

Vi sier god jul og tar en liten pust i bakken i romjulen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.