Connect with us

Abonnenter

Politisk uro for mulig forurensing av grunnvannet

Avatar

Published

on

MDG-representant Tove Kongsvik ønsker å se om dumping av 22.000 kubikk skal forplikte aktøren Feiring Bruk AS til å gjøre mer enn å overvåke mulig forurensing av grunnvannet. Formannskapet blir orientert om problematikken tirsdag morgen.

Det var i hovedutbvalgsmøtet for teknisk, idrett og kultur (HTIK) i forrige uke at MDG-representant Kongsvik tok til orde for å løfte denne saken opp til en politisk sak og ikke ta den kun til orientering.

Forurenser?

Saken det er snakk om er følgende:

“Feiring Bruk AS driftet Vilberg massemottak fra 2005 til 2009 for å fylle opp et eldre grustak med rundt 500.000 kubikk leire og andre rene masser. I februar 2007 ble det tatt imot totalt 14.000 kubikk svartskifermasser. Rundt halvparten av disse var alunskifer fra Gran industriområde i Enebakk kommune, mens resten av svartskifermassene kom fra ulike lokaliteter i Oslo-området.”

Alunskifer er en type svartskifer med stort syredannende potensial, men annen svartskifer har også syredannende potensial. I tidligere underlag er det angitt at den oppfylte svarskiferen inklusive alunskifer har et stort forurensningspotensial.

– Pålegge fjerning

– Er det ikke mulig å få til et pålegg om at de skal fjerne disse massene. Dette handler potensielt om grunnvannet vårt, sa Kongsvik i HTIK-møtet.

Kommunaldirektør Erlend Eggumm opplyste at også formannskapet har fattet interesse for denne saken igjen, og det vil bli gitt en orientering fra administrasjonen i formannskapsmøtet i morgen, tirsdag.

Ullensaker kommune har tidligere forsøkt å få overordnede myndigheter – fylket – til å sørge for at massene det er snakk om blir fjernet.

Engasjerer

– Men i fylket har de sagt at det er tilstrekkelig å overvåke massene, sa Eggum til hovedutvalgspolitikerne i HTIK.

Det er dette lokalpolitikerne er urolige for – altså om det er nok å kun overvåke massene og mulig tilsig til grunnvannet. Det er tatt til orde for om Ullensaker kommune igjen skal jobbe for at massene blir fjernet til et annet og sikrere sted, fortrinnsvis ikke i Ullensaker.

– Dette temaet engasjerer politisk, sa Eggum.

I et brev fra statsforvalteren i Oslo og Viken (se link til brevet lenger ned i denne teksten) gir det uttrykk for at et pålagt overvåkingsprogram ikke er blitt fulgt opp tilstrekkelig av Feiring Bruk, da det av ulike grunner ikke ble utført overvåking i enkelte grunnvannsbrønner i 2012 og 2013.

God kontroll

Konsernleder Margrethe Ollendorff Lien hos Feiring Bruk AS sier følgende til Jessheimpuls:

– Vi har god kontroll på massene ved Vilberg. Kompetente miljø- og hydrogeologer fører en tredjepartsovervåkning nettopp for å være sikre på at grunnvannet ikke blir forurenset. Overvåkingen ved Viberg med kvartalsvis prøvetaking har nå pågått i over 10 år. løpet av disse 10 årene er det ikke funnet noen tegn til utlekking. Statsforvalter har gjentatte ganger bekreftet at riktig overvåkningsprosedyre og prøvefrekvens av grunnvannet er tilstrekkelig for å unngå forurensing.

Feiring Bruk opplyser videre at disse massene er dokumentert grundig kapslet inn i leire, med tykke lag både over og under, som sikrer at grunnvannet beskyttes effektivt mot potensiell forurensing.

 

Overvåket ikke

“Det ble ikke utført overvåking i 2014 eller 2015, på grunn av en misforståelse hos Feiring Bruk. Siden Statsforvalteren ikke svarte på rapporten for 2013, antok Feiring at de kunne avslutte overvåkingen. Geode tok opp igjen overvåkningen i 2016.” heter det i brevet.

Les brevet fra statsforvalter her: Pålegg om overvåking av svartskiferfylling med alunskifer ved Vilberg – Ullensaker kommune

Ullensaker kommune har uttrykk bekymring for følgende punkter:

  • Bekymring for mulig utlekking til grunnvannet.
  • Bekymring knyttet til 2021-målingene som viste noe forhøyede konsentrasjoner av svovel og uran.
  • Ønske om at massene fjernes fra området.
  • Ønske om fortsatt hyppig overvåking.
  • Eventuell påvirkning fra alunskiferen på Elstad landskapsvernområde.

Kommunedirektøren redegjør i formannskapsmøtet tirsdag. Da blir det også en orientering om byplanens ferd videre mot vedtak.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.