Connect with us

Politikk

Rullebaneseier til Ullensaker?

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune har krevd nye støyberegninger som bakgrunnsmateriale for at en tredje rullebane skal komme øst for flyplassen. Nå kommer samferdselsdepartementet Ullensaker i møte på dette punktet.

Ordfører Tom Staahle mottok i går et brev fra samferdselsdepartementet. Dette brevet er et svaret på det Ullensaker kommune ønsker en avklaring om – nemlig en avklaring på forutsetningene for det videre arbeidet med lokalisering av en framtidig tredje rullebane. Og ordføreren kostet på seg et smil da han møtte samferdselsministeren fredag.

SEIER?: Vi ser på svaret fra samferdselsdepartementet som en seier for kommunen, sier Tom Staahle. 

– Ullensaker kommune mener at de som planmyndighet trenger et mer fullstendig grunnlagsmateriale når det kommer til plassering av framtidig tredje rullebane, og det tar vi til følge med dette brevet, sier samferdselsministeren.

– Et spark til Avinor, Dahle?

– Nei, det er vil jeg ikke si. Vi tar til følge at det er uttrykt et behov for mer fakta i denne saken, sier Dahle til Jessheimpuls og Nrk Østlandssendingen.

Ullensaker kommune har fått juridisk bistand i prosessen rundt framtidig tredje rullebane – som det for øvrig er tverrpolitisk enighet i Ullensaker om at ikke er ønsket øst for flyplassen. Et annet virkemiddel Ullensaker kommune har benyttet seg av er å forholde seg til samferdselsdepartementet og ikke Avinor eller OSL. Grunnen til det er at det er samferdselsdepartementet som har ansvaret for innbyggerne, mens Avinor og OSL har en bunnlinje og økonomi å forh0lde seg til.

Ullensaker kommune har administrativt ikke tatt stilling til lokaliseringsalternativ. Det kommunen har vært opptatt av er at beslutningsgrunnlaget skal være så godt som mulig – noe det nå ser ut til å kunne bli.

Kommunens juridiske hjelpere, kommuneadministrasjonen, det politiske miljøet og interesseorganisasjonen “Nei til tredje rullebane”, har hele veien forfektet at støyberegningene Avinor har navigert etter ikke er nøyaktige nok eller – sågar – korrekte.

– Jeg ser på dette som et spark til Avinor, og i Ullensaker kommune tolker vil departementets uttalelse slik at lokaliseringsspørsmålet ennå ikke er avgjort. Det er vi svært tilfreds med, sier ordfører Tom Staahle, som har holdt denne saken levende i mange år.

I brevet fra samferdselsdepartementet står det:

Departementet legger til grunn at planlegging av en tredje rullebane krever at det gjennomføres en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens regler. Men loven stiller ikke et absolutt krav om at en formell konsekvensutredning må være gjennomført før det tas et valg mellom østre og vestre lokaliseringsalternativ. Det er imidlertid nødvendig at kunnskapsgrunnlaget for dette valget er forsvarlig, og at det er sannsynliggjort at ett av lokaliseringsalternativene (til nå det vestre) ikke er realistisk.”

Og videre:

For å unngå unødvendig uenighet om de sentrale delene av grunnlaget for lokaliseringsvalget vil Samferdselsdepartementet sørge for at kunnskapsgrunnlaget oppdateres.”

“Som kjent har Avinor allerede sørget for at Sintef har utarbeidet en oppdatert støyberegning for det østre lokaliseringsalternativet.”

Og til slutt:

“For å kunne sammenligne denne nye beregningen med støy- konsekvensene av det vestre lokaliseringsalternativet vil Avinor og Sintef sørge for at det utarbeides en tilsvarende oppdatert støyberegning for dette. Avinor vil også sørge for at det utarbeides oppdaterte redegjørelser for andre vesentlige forhold som har endret seg siden 2012.”

– Er det siste punktet tilnærmet full seier for deg og Ullensaker kommune, ordfører?

– Jeg vil rose statsråden for avgjørelsen som er tatt, men samtidig ser vi i Ullensaker behovet for en full konsekvensutredning i denne saken, sier Staahle til Jessheimpuls.

– Men, hva tror du de sier i Nannestad til utviklingen i denne saken, vil Østlandssendingens reporter vite?

– Jeg er ikke ordfører i Nannestad, sier Staahle.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.