Kontakt oss

Byutvikling

Kirkens Bymisjon til Jessheim

Avatar

Publisert

De siste detaljer er i ferd med å komme på plass slik at Kirkens Bymisjon kommer til Jessheim i august.

Kommunestyret vedtok mot slutten av 2018 å inngå et samarbeid med Kirkens Bymisjon, og at det i budsjettene for 2019 ble avsatt 750.000 kroner til dette.

Siden den gang er det inngått samarbeid for å etablere arbeidstilbudet « I jobb» i regi av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo som et prøveprosjekt i kommunen, som det heter i saksgrunnlaget.

Lønn som fortjent

– Hva betyr det å få på plass dette i Ullensaker?

– Det betyr at vi vil få et tilbud til personer som er langt unna arbeidslivet, men som kan få en mulighet til å få lønn for utført arbeid gjennom Kirkens Bymisjon, sier Dorte Brodersen. Hun jobber som

– Hvor stor gruppe snakker vi om her i Ullensaker?

– I Ullensaker har vi rundt 50 personer som kan ha god nytte av dette tilbudet, og vi er glade for at Kirkens Bymisjon etablerer en underavdeling på Jessheim.

LES: Arbeider med jobbhus til dem som faller utenfor

Permanent på sikt?

I prøveprosjektperioden vil det være sambruk av lokalene til rustjenestens lavterskel helsetiltak «Sjuern». Det vil jobbes mot at prosjektet blir et permanent tiltak. «I jobb» i Ullensaker vil være en underavdeling av Kirkens Bymisjon på Lillestrøm.

Målgruppen for arbeidstilbudet «I jobb» er primært mennesker som lever med rus og psykiatri som en utfordring i hverdagen. Tiltaket vil tilby to dager pr uke med lønnet arbeid til de som står varig utenfor ordinært arbeidsliv.

Arbeid på «I jobb» er ikke ordinært arbeid, men regnes som dagsoppdrag og lønnes som honorar. Honoraret innrapporteres, og det betales arbeidsgiveravgift og forsikring for de timene oppdraget varer.

750.000 nå

Konklusjonen i saken fra administrasjonen lyder som følger:

Det anbefales at Ullensaker kommune støtter etablering av «I jobb» » i regi Stiftelsen Kirkes Bymisjon Oslo på Jessheim. Kommunen gir i oppstartsåret et tilskudd på kr. 750 000. Fra neste økonomiplanperiode avsettes 1 million i årlig tilskudd. Tiltaket skal evalueres seinest i september 2020.”

Endelig vedtak i denne saken fattes i hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg onsdag 8. mai.

LES: Kirkens Bymisjon i Halden heier på Jessheim

Fakta Kirkens Bymisjon

  • Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.
  • Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
  • 1800 ansatte i hel- og deltidsstillinger, 4500 frivillige, til stede i 40 norske byer
  • Gjennom tiltak for alle aldersgrupper og på mange livsområder ønsker vi å virkeliggjøre vårt mål om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
  • Ingen er bare det du ser.
  • Vi vil møte alle med denne holdningen, og vi ønsker at brukere og gjester skal styrke sine egne ressurser, drømmer og håp.  
  • Derfor er også slagordet vårt: «Rom for alle».

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.