Connect with us

Abonnenter

Smaker på løft for nærmatprodusenter

Avatar

Published

on

Er det liv laga for å samle lokale matprodusenter i et formalisert samarbeid på Romerike? En undersøkelse blant produsentene tyder på det.

Nærmat og lokal produksjon er i tiden. Det er også tilfelle på Romerike, og nå er en interessant undersøkelse ferdig analysert og fordøyd.

Romerike

Innovasjon Gardermoen har fått støtte fra Innovasjon Norge for å finne ut om det er liv laga for å lage et prosjekt som kan ende i et lokalmatnettverk som er tiltenkt navnet “Romeriksmat”.

Et såkalt forstudie – der 120 lokalmatprodusenter på Romerike er invitert til å svare – viser at det er vilje å motivasjon til å jobbe fram et nettverk som løfter fram lokal mat i et formelt nettverk.

– Vi hadde et hårete mål der vi håpet på 35 svar fra produsentene, så vi er selvsagt strålende fornøyd med 38, sier Gitte Hannemann Mollan, prosjektleder for denne satsingen.

DEKKE BORDET: Undersøkelsen i regi av Innovasjon Gardermoen tilsier at det er mulig å dekke bordet slik at lokale matprodusenter kan danne et samvirke, sier prosjektleder Gitte Hannemann Mollan.

– Hva svarte de 38?

– Nesten 80 prosent av dem ønsker at dette skal bli et prosjekt, og 10 av de 38 svarte ja på spørsmålet om de formelt kunne tenke seg å gå inn i et andelslag. Og selv om det var uforpliktende å si ja til å bli med videre, så synes vi det er veldig oppløftende med tanke på å løfte dette videre som et formelt prosjekt, sier Hannemann Mollan.

– Muligheter

– Det er absolutt muligheter for å kunne få til et nettverk. Det blir sagt at det bør være 10 til 15 produsenter med for at det skal være robust nok, så jeg ser på dette som oppløftende for et potensielt nettverk her på Romerike.

I går kveld kveld ble undersøkelsen presentert for lokale matprodusenter, og der fikk de frammøtte også høre hva slags erfaringer det nystartede samvirket “Hardangersmak” har hatt siden oppstarten.

Se til Hardanger?

Hardangersmak har samlet små og mellomstore lokalmat- og drikkeprodusenter i Hardanger-regionen og omland. Og ved å samle markedsføring, salg og distribusjon, så oppnår andelshaverne:

  • En enklare måte for kunder å finne og bestille den genuine gode lokalmaten på, med ei bestilling, ei levering og en faktura.
  • En bedre hverdag for produsentene, som får mer tid til å gjøre det de er best på: å lage et godt produkt
  • En sterk profil for Hardanger som den flotte mat- og drikkeregionen den er

Viktige faktorer

– Hvilke faktorer blir viktige for at dette skal fungere?

– Ut fra svarene vi har fått inn, så er det viktig for produsentene å nå ut til nye lokalmatkunder, øke omsetningen og selge mer varer, sier Hannemann Mollan.

– Det er også et ønske om at kommunene skal gi lokal matproduksjon mer oppmerksomhet, i tillegg til at produsentene imøteser en arena der de kan bygge nettverk.

Et viktig punkt vil også være å fortelle historien til de lokale produktene, som de har fått til i samvirket “Hardangersmak”.

Økt interesse

  • Innovasjon Gardermoen har følgende viktige kulepunkter når det kommer til lokalmat:
  • Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser gir bærekraftige matopplevelser
  • Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i mat- og opplevelsesproduksjonen.
  • Det er derfor en voksende trend å tilby lokale råvarer og lokale spesialiteter.
  • Dette åpner for muligheter for økt bærekraftig verdiskaping i utkantstrøk, der matproduksjonen foregår – som igjen gir grunnlagfor bosetting og levende bygder.
  • Hvis mulighetene fullt ut skal la seg realisere, kreves tverrfaglig kompetanseheving langs verdikjeden fra jord og fjord til bord.

Den gjennomførte forstudien har gjennomgår bedriftenes styrker og svakheter – i tillegg til å kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre neste fase.

– Hva kreves?

– Hvis vi går videre, så kommer vi til å søke Innovasjon Norge om 300.000 kroner. I tillegg må produsentene være villige til å avse tid til å jobbe prosjektet i mål.

– Din anbefaling er å gå videre?

– Det stemmer. Vi fant mye mat i svarene som tilsier at det er verdt å gå videre. Men det er opp til produsentene selv.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.