Connect with us

Abonnenter

Nå realiseres fem år gamle vedtak

Avatar

Published

on

85 mål skal bli til 1.000 boliger på det ene av seks områder i Gystadmarka bydel. Nå skal prosjektet opp i kommunestyret.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for i underkant av 1.000 boenheter i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.

Det er også avsatt 7,8 mål til barnehage. Planforslaget er utarbeidet av Dark Arkitekter AS på vegne av RS Eiendom Øst AS.

Jessheimpuls skrev denne teksten i april 2018, og nå begynner vi å se konturene av det politikerne vedtok for snart fem år siden:

Bydel Gystadmarka tegner seg

Disse seks områdene utgjør bydelen Gystadmarka:

Formålet med planen er å sikre en robust reguleringsplan som skal tilrettelegge for en variert boligutvikling over en 5-15 år periode.

Planen skal legge til rette for utbygging av Smestuløkka med variert boligbebyggelse og et hierarki av møteplasser, lekeplasser og uterom som gir et godt samspill internt i planområdet og til de tilgrensende nære områdene.

Planen skal sikre:

  • bebyggelse og uteområder med høy bokvalitet og høy arkitektonisk kvalitet
  • etablering av ulike møteplasser og steder for opphold og lek
  • offentlig/privat tjenesteyting, herunder barnehage
  • lokal overvannshåndtering
  • allment tilgjengelige forbindelser gjennom området

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.