Kontakt oss

Abonnenter

Nå realiseres fem år gamle vedtak

85 mål skal bli til 1.000 boliger på det ene av seks områder i Gystadmarka bydel. Nå skal prosjektet opp i kommunestyret. Hensikten med planen er å tilrettelegge for i underkant av 1.000 boenheter i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det er også avsatt 7,8 mål til barnehage. Planforslaget er utarbeidet av Dark Arkitekter AS på vegne av RS Eiendom Øst AS. Jessheimpuls skrev denne teksten i april 2018, og nå begynner vi å se konturene av det politikerne vedtok for snart fem år siden: Bydel Gystadmarka tegner seg Disse seks områdene utgjør bydelen Gystadmarka: Formålet med planen er å sikre en robust reguleringsplan som skal tilrettelegge for en […]

Avatar

Publisert

85 mål skal bli til 1.000 boliger på det ene av seks områder i Gystadmarka bydel. Nå skal prosjektet opp i kommunestyret. Hensikten med planen er å tilrettelegge for i underkant av 1.000 boenheter i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det er også avsatt 7,8 mål til barnehage. Planforslaget er utarbeidet av Dark Arkitekter AS på vegne av RS Eiendom Øst AS. Jessheimpuls skrev denne teksten i april 2018, og nå begynner vi å se konturene av det politikerne vedtok for snart fem år siden: Bydel Gystadmarka tegner seg Disse seks områdene utgjør bydelen Gystadmarka: Formålet med planen er å sikre en robust reguleringsplan som skal tilrettelegge for en […]

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.