Connect with us

Abonnenter

Tredje rullebane skrotes?

Avatar

Published

on

Fire år etter at Ullensaker kommune og et innleid advokatfirma konkluderte med lovløse tilstander i prosessen rundt lokalisering av en tredje rullebane på Gardermoen, så har Samferdselsdepartementet bestilt en ny utredning.

TRYKKET PÅ: Tom Staahle og Ullensaker kommune trykket på og sendte i 2018 over en juridisk betenkning til daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vedrørende lokaliseringsprosessen av en mulig tredje rullebane på Gardermoen.

Tom Staahle var ordfører i Ullensaker i 2018, og det var han som sammen med administrasjonen (og senere et politisk flertall) bestemte seg for å levere en såkalt juridisk betenkning til daværende samferdselsminister Jon Georg Dale. Konklusjonen i den juridiske vurderingen av som følger:

“Lokaliseringsspørsmålet er ikke utredet i samsvar med gjeldende regelverk og god forvaltningsskikk.»

– Ikke helt trygg

Fire år senere sier Tom Staahle til Jessheimpuls at det er en smule fornøyelig at det nå er bestilt en utredning om hvorvidt det er behov for en ny rullebane på Gardermoen.

Les saken fra november 2018 her:

Lovløst om tredje rullebane?

– Men karamellen smaker litt surt fordi denne utredningen kommer såpass mange år senere, noe som betyr at mye på vestsiden av nåværende rullebaner er bygget ut, sier Staahle.

Vi har dessuten ikke sett mandatet som ligger til grunn for denne utredningen, og jeg håper jo at flere alternativet til en tredje rullebane – altså ikke bare et østre alternativ, som ligger i Ullensaker – skal tas stilling til. Hvis det er tilfelle, så er det lite gunstig for Ullensaker sin del, sier Staahle.

Les gjerne denne saken fra mai 2019:

Rullebaneseier til Ullensaker?

Departementet sier dette

Mandag gikk det ut en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. Der sto blant annet følgende:

  • Er det behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn? Det skal et uavhengig utvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet nå vurdere.
  • Hovedformålet med utredningen er å frembringe et grunnlag som setter regjeringen i stand til å ta stilling til om det er behov for å avsette areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen.
  • Utredningen må inneholde beregninger av fremtidige reisevolumer med fly på Østlandsområdet samt alternativer for hvordan forventet antall reisende i fremtiden bør håndteres.
  • Utvalget skal også se på hvilken rolle de ikke-statlige lufthavnene i det sentrale Østlands-området (Rygge og Torp) bør spille.
  • Utvalgets rapport vil bli sendt på offentlig høring før regjeringen legger frem sitt syn for Stortinget.  Utvalget skal legge frem sin utredning i form av en rapport senest sommeren 2024
  • Staten tar først stilling til om en tredje rullebane skal bygges dersom Avinor på et fremtidig tidspunkt kommer til at det er behov for det og må søke staten om konsesjon for det.
  • Utvalget vil ledes av professor emerita i samfunnsøkonomi Siri Pettersen Strandenes fra Bergen.

Men det står altså ingenting skrevet om hvilke alternativer som skal utredes, og det gjør som nevnt Tom Staahle litt utrygg på Ullensakers vegne.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.