Kontakt oss

Abonnenter

Bydel Gystadmarka tegner seg

Avatar

Publisert

Tirsdag skal formannskapet endelig vedta reguleringen av det som blir bydel Gystadmarka. Den blir på størrelse med Kløfta.

Nesten 700 mål av det som i dag er skog og dyrket mark nordøst for Jessheim sentrum skal snart bli en egen bydel med boliger, handel og idrettshaller (eksisterer i dag) og kommende svømmehall.

Det er forventet at 7.200 innbyggere skal bo i området, og det planlegges 3.600 med en gjennomsnittsstørrelse på 75 kvadratmeter.

Målet med området

 1. I kommunedelplanen er det listet opp en rekke mål for bydel Gystadmarka:Være bærekraftig i vid forstand – miljømessig, sosialt og kulturelt, samt være økonomisk gjennomførbar
 2.  Utvikles med høy kvalitet på både bygninger og uterom
 3.  Knyttes til sin lokale kontekst, naturforhold, kulturlandskap og bygge videre på
 4. lokal stedsidentitet
 5.   Tilby gode og sosialt fungerende nabolag for alle, fra barn til eldre
 6.  Tilby gode og varierte boliger for alle, fra leiligheter i forskjellig størrelse til
 7. rekkehus og eneboliger
 8.   Tilrettelegges for kollektivbruk, og utvikles slik at det blir trygt og attraktivt å
 9. sykle eller gå
 10.   Utvikles på fotgjengernes og syklistenes premisser
 11.  Utvikles gradvis over tid i takt med utbyggingstrinn og boligmarked
 12.   Styrke Jessheim som by

Variert bebyggelse

Om selve bebyggelsen er følgende føringer lagt:

 • Variert bebyggelse og boliger, med alt fra småhusbebyggelse til blokkbebyggelse fra 2 til 7 etasjer
 • Bydelen skal gi et godt tilbud til barnefamilier og skal utvikles med høy andel familieboliger
 • Boligområdene skal utvikles med variert tetthet og arealutnyttelse
 • Langs adkomstveiene og sentralparken i sør er det høy arealutnyttelse, mens arealutnyttelsen blir lavere mot planområdets ytterkanter i øst og mot sentralparken i nord

Bydelstorg

Offentlige funksjoner og forretningsarealer er planlagt rundt et nærsenter – et såkalt bydelstorg på 11,5 mål. Tanken er at forretningsdelen skal betjene den nye bydelen, men uten å skape et konkurranseforhold med Jessheim sentrum, heter det i planen.

Det er også lagt vekt på at den nye bydelen skal ha idrett og natur som sentrale temaer. Eksisterende skole og idrettspark skal være en viktig kvalitet for hele Gystadmarka og Jessheim by. Og gjennom hele området skal det gå en stor sentralpark. I tillegg kommer en skogmark på området.

Rådmannen går inn for å vedta planene for Gystadmarka. Så får vi se hva politikerne sier i tirsdagens møte.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.