Connect with us

Kommentar

Svar vi trenger om E16

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Debatten rundt ny motorvei gjennom Ullensaker mangler svar på minst to vesentlige spørsmål: hvem bestemmer egentlig om det blir ny vei eller ikke, og hva er nytteverdien for Jessheim?

Ingen kan ha unngått å registrere engasjementet rundt ny motorvei mellom Kongsvinger og Ullensaker. Motstanden er til å ta og føle på i “aksjonsgrupper” på sosiale medier, fra privatpersoner og grunneiere samt at de politiske partiene i Ullensaker flagger forskjellige foretrukne traseer.

Jessheimpuls har ikke skrevet veldig mye om denne tematikken, men vi var til stede i de aller første politiske møtene – tidlig i 2020 – der denne motorveien –  og prosessen som nå pågår – ble lansert for politikerne i Ullensaker.

Og i februar 2020 ble følgende vedtatt av kommunestyret – etter at saken først hadde vært oppe i formannskapet:

Enstemmig

Vi ser at det her i Ullensaker var enstemmig vedtatt å sette i gang planarbeidet som nå pågår. I kjølvannet av dette vedtaket har de politiske partiene begynt å flagge standpunkt rundt hvilken trase som er å foretrekke gjennom Ullensaker.

Og for utenforstående – altså for dem som ikke engasjerer seg aktivt i denne prosessen – så er dette noe man høyst sannsynlig forstår lite av.

Ikke fordi vi har tungt for det, men det handler mer om mengden av informasjon og hastigheten i prosessen.

Noe av årsaken er at sannsynligvis at Ullensaker kommune ved administrasjonen er tatt litt på senga av engasjementet blant folk i denne saken – der alle gir inntrykk av å eie sannheten.

Det er jo nærmest blitt en folkesport i vår tid, altså å eie sannheten. Og da er det ikke alltid så greit å vite hva sannheten egentlig er. Og det er kanskje det som er noe av problemet i denne saken?

Hvem bestemmer?

Tre spørsmål står igjen som ubesvart i en – så langt – prosess der mange nok har ramlet av lasset:

 1. Hvem er det til syvende og sist bestemmer om det skal gå ny motorvei gjennom Ullensaker?
 2. Hva skjer hvis det politiske Ullensaker sier nei til ny motorvei gjennom kommunen vår?
 3. Hva er nytteverdien for Jessheim og Ullensaker ved at det kommer ny motorvei gjennom kommunen?

Akkurat dette er underkommunisert (eller det har druknet i støyen og engasjementet til befolkningen) så langt i prosessen – føles det som.

Tydelighet

Jeg tror at det vi – innbyggerne – samlet sett har behov for i denne saken er å få noen bekreftelser fra rådhuset og det politiske miljøet:

 • Er Nye Veier på et krigstokt gjennom landområdene i Ullensaker uten at kommunen har makt til å si ja eller nei?
 • Er det sånn at våre folkevalgte forstår hva som foregår, og klarer de å være folkets embedskvinner og -menn i denne prosessen?
 • Hva er styrken ved at de forskjellige partier flagger forskjellige trasevalg som sin favoritt?
 • Hva er svakhetene ved at det politiske miljøet i Ullensaker så langt ikke står samlet i valg av trase?
 • Klarer ordfører Eyvind J. Schumacher å tale Ullensakers sak i denne prosessen når det er så stort sprik politisk – både innad i posisjonen og partiene imellom?

Folkemøter

18.00 i kveld – torsdag – er det digitalt folkemøte om den nye motorveien som er under planlegging: Du finner link HER

Folk har også mulighet til se møtet på skjerm i kommunestyresalen på rådhuset. Dette er et tilbud til dem som ikke har andre muligheter til å overvære møtet. Det er begrensede plasser, og forhåndspåmelding er påkrevet:

 • Påmelding må skje innen klokka 14.00 torsdag 29. oktober.
 • Navn og telefonnummer opplyses på e-post til kommunikasjon@ullensaker.kommune.no
 • på telefon 66 10 80 00 eller på servicetorget på rådhuset (åpent 10.00-14.00).
 • Oppmøte senest 17.45 utenfor rådhuset.

PS! Det skal også arrangeres et politikermøte i regi av “Nei Til Ny E16 i Ullensaker” i Kulturbanken mandag 2. november. Dette møtet vil også bli streamet. Mer om det senere.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.