Connect with us

Skole

Ullensaker i medvind på nasjonale prøver

Avatar

Published

on

Resultatene fra nasjonale prøver 2020 viser at Ullensaker er over eller på snittet i barneskolen, men at ungdomstrinnet ligger under landsgjennomsnittet.

– Vi ser at vi på barnetrinnet fortsatt har store forskjeller i resultatene mellom de svakeste og sterkeste skolene, men det går i riktig retning, er beskjeden fra kommunaldirektør for skole og barnehage Yngve Rønning. Tallene foreligger som politisk sak denne uka.

Du ser resultatene for skolene i Ullensaker nederst i denne saken.

Jobbet med

For å sikre lik kvalitet og like muligheter for alle elevene våre, uavhengig av hvilken skole de går på, ble det i 2020 satt inn følgende tiltak:

 • Tett lederoppfølging som bidrar til praksisendringer.
 • Tett samarbeid på ledernivå for å lære av hverandre og sammen utvikle felles gode systemer for ullensakerskolen.
 • Analysearbeid blant lærere og ledere på hver enkelt skole som bidrar til at resultatene er med på å styrke elevenes læring. Bruke resultatene bevisst med tanke på elevenes læring.
 • System for intensivopplæring på 1.- 4. trinn.
 • Arbeide aktivt med rekruttering av de «beste» lærerne.
 • Vi har iverksatt en ny matematikkplan som krever en del endringer. Det kan medføre atresultatene går noe ned i en periode når undervisningsmetodene endres.
 • Innsatsteam fra Pedagogisk senter på de skolene som har de svakeste resultatene
 • Sikre god gjennomføringskvalitet, og gode forberedelser til prøvene.

– Disse tiltakene videreføres der vi ser at det er nødvendig, sier Rønning.

Oppgang

Resultatene fra nasjonale prøver 2020 viser at Ullensakerskolen har hatt oppgang i skalapoeng på fire områder, tre områder er på samme nivå, mens regning for 8. trinn er det eneste område hvor det er nedgang. I fjor var det bare på regning på 8. trinn det var oppgang.

– Så vi ser en klar positiv utvikling fra forrige skoleår, sier Rønning.

Vi vil fortsette med å redusere forskjellene mellom de svakeste og de sterkeste skolene. I ledernettverk deler rektorene erfaringer, slik at god praksis utvikles på tvers av skolene. Videre settes det inn et tverrfaglig innsatsteam fra Pedagogisk senter på de skolene som har de svakeste resultatene. Områdesjefene har jevnlige lederdialoger med skolelederne, for å sikre at skolene arbeider systematisk med resultatoppfølging. Det blir også viktig å jobbe godt med rekruttering, slik at Ullensakerskolen sikrer seg de beste lærerne.

Fakta nasjonale prøver

 • Nasjonale prøver ble innført i norsk skole våren 2004
 • Prøvene er et nasjonalt system for å vurdere kvaliteten i opplæringen.
 • Nasjonale prøver skal gi skoler og kommuner kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
 • Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsvurdering på alle nivå i skolesystemet.
 • Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre.
 • Resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset bilde av elevenes kompetanse og ferdigheter. En må derfor se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon om kommunen, skolen og elevene.
 • Hensikten med nasjonale prøver er at de skal gi god informasjon om elever på alle nivå.
 • Spennet i vanskelighetsgrad på oppgaven er derfor stort – fra relativt lette til svært utfordrende oppgaver.
 • Det er derfor svært få elever som får alt riktig på disse prøvene.

RESULTATER ULLENSAKER 2020:

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.