Connect with us

Abonnenter

Vil være “Mulighetslandet” også i tall

Avatar

Published

on

Budsjettet for 2022 har hatt et element av glede i seg for de styrende partier i Ullensaker. Store ord blir også brukt om retningen de signaliserer.

Næringsskatt på eiendom er både gull, røkelse og myrra i budsjettsammenheng for de seks samarbeidspartiene de kommende årene. Denne skatter bidrar ifølge varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud til at Ullensaker kommune slipper å kutte i stillinger, noe som varmer et grønt hjerte som i 2019 gikk til valg på at denne skatten ikke skulle innføres i vår kommune.

Jessheimpuls møter ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap) varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp), Tove Kongsvik (MDG) og Frøydis Myrhaug Danielsen (Rødt) til en budjettprat mandag morgen.

Slipper kutt

– Vi slipper å diskutere de store kuttene i budsjettet for neste år, og det ville være umulig for oss som kommune å jobbe oss ut av den trange økonomiske situasjonen vi er i uten å innføre næringsskatt på eiendom, sier Stokstad Oserud i 2021.

– Vi føler at vi nå begynner å se en tydelig retning når det kommer til skole, helse, kultur og andre områder, sier varaordføreren.

– Jeg føler at dette budsjettet tar opp i seg visjonen til kommuneplanen – altså “Mulighetslandet” – i større grad enn tidligere, supplerer ordfører Schumacher.

Tre prioriteringer

De rødgrønne partiene som styrer Ullensaker – Ap, Sp, V, Sv, MDG og Rødt – signaliserer at budsjettet som blir vedtatt 14. desember prioriterer tre grunnpilarer:

  • Sikre bærekraftig økonomi
  • Sørge for at innbyggerne får bedre velferdstjenester
  • Kommunen tar førersetet i bekjempelsen av klimakrisen

– Dette er store ord som kanskje ikke er helt enkle konkret å måle suksessen av?

– Bærekraftig økonomi betyr at vi må ha nok penger til å ta tjenestene vi tilbyr som kommune videre mot det nivået vi har sagt at tjenestene skal være, sier ordfører Schumacher, og  nevner eksempler som åtte nye lærerstillinger, satsinger på helse samt fokus på at det bygges tidsriktige bygg med tanke på utslipp og klimahensyn her i Ullensaker i framtiden.

– Økonomien er fortsatt sårbar, så det handler om å bruke pengene der behovet er størst, sier Miljøpartiet de grønnes representant Tove Kongsvik.

Tydelige

– Vi ønsker å være tydelige på dette, og vi ønsker å være en foregangskommune på dette området, er beskjeden fra sittende posisjon.

– Hvordan måler dere suksessen?

– Vi skal jobbe fram et klimaregnskap som vil synliggjøre hva vi får til på dette området, forsikrer ordfører.

Les mer om “klimafotavtrykk” her: Hva er et klimafotavtrykk?

Mange planer

Kommunepolitikken er sammensatt, og det er som kjent ikke de helt store beløpene som er til fri benyttelse og som kan flyttes på av de folkevalgte.

Mye er bundet opp i gjeld og investeringer og lite synlige prosjekter som infrastruktur og den slags nødvendigheter.

– Det er nok enklere å løfte fram det som er konkret og synlig for folk, sånn som oppgradering av Romsaasparken og stillinger som blir tilført (lærerstillinger, miljørådgiver og helsesykepleier, for å nevne noen, red.anm.), sier ordfører Schumacher.

Med egne ord

Posisjonspartiene løfter fram følgende i innledningen til budsjettet for neste år:

“Det legges også opp til en betydelig satsing på barn og unges oppvekstmiljø. Det settes av ytterligere 2,3 mill. til flere tiltak for bedre tverrfaglig innsats, 4 mill. til flere lærere, 2. mill. til å styrke arbeidet med språk og spes.ped, en ny helsesykepleier og midler til frivillighetens arbeid mot våre unge. I tillegg vil de rødgrønne partiene at Ullensaker skal bli en demensvennlig kommune, og det settes av midler til tiltak som kan bidra til mer aktivitet og verdighet for våre eldre.”

Kommunestyret diskuterer, behandler og vedtar budsjettet for neste år 14. desember.

Hør parhestene Schumacher og Stokstad Oserud forklare de vanskelige ordene i videointervju her:

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.