Connect with us

Abonnenter

Lytter politikerne til fagfolkene?

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

En relativt turbulent høst i deler av ungdomsmiljøet aktualiserer vårens utspill fra fagfolk om en uteseksjon i Jessheim sentrum igjen. Er den politiske viljen til stede?

Den rødgrønne posisjonen flagger oppvekstmiljøet til barn og unge som en ikke liten del av budsjettet for neste år. Dette skriver de i følgeteksten til tallene de legger fram:

“Det legges også opp til en betydelig satsing på barn og unges oppvekstmiljø. Det settes av ytterligere 2,3 millioner kroner til flere tiltak for bedre tverrfaglig innsats, 4 millioner til flere lærere, 2 millioner til å styrke arbeidet med språk og spesialpedagogikk, en ny helsesykepleier og midler til frivillighetens arbeid mot våre unge.”

Runde formuleringer

Jessheimpuls spurte representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne og Rødt om øremerkede 2,3 millioner kroner til styrket bedre tverrfaglig innsats er tiltenkt en uteseksjon i sentrum, slik både politet og utekontakten i Ullensaker tok til orde for våren 2021?

Forebyggende nestor tydelig på nye behov

Svaret var at det ikke er avsatt midler til etablering av en uteseksjon neste år, men at satsing på blant annet skoler som nærmiljøsenter, midler til idrett, kultur, miljørådgiver langt på vei vil bidra til mer forebygging ut mot ungdomsmiljøet.

Ran

Denne høsten har – dessverre må vi nesten si – bekreftet det leder av forebyggende avdeling i Ullensaker politidistrikt Anne-Kathrine Hofseth Gundersen sa i april i år.

– Er vi godt rustet for våren og sommeren – eller framtiden – når det kommer til det forebyggende aspektet her i Ullensaker?

– Jeg føler en stor grad av usikkerhet rundt hvordan situasjonen blir i år, det vil nok i stor grad preges av smittesituasjonen og de tiltak som settes inn.  Vi så at det kom en tydelig oppblomstring av utfordringer i fjor sommer, og vi skal ikke se bort i fra at det blir slik i år og.

Hardnet til

Og det har hardnet til, selv om Hofseth Gundersen ikke er med på at det er lovløse tilstander i byen vår, men hun erkjenner samtidig at narkotikasalg og ran er på stigende kurs.

Ullensaker berøres – på lik linje med andre steder i landet – av trender i ungdomsmiljøene.

– Ja, det har vært en del hendelser denne høsten. Ikke minst ser vi vi at det vokser fram negativ kultur i deler av ungdomsmiljøet i Ullensaker, men vi jobber målrettet mot disse miljøene, understreker Hofseth Gundersen, som er glad for vi i Ullensaker politidistrikt har fått på plass flere som skal jobbe forebyggende ut mot ungdomsmiljøene i tiden som kommer.

Skal utrede uteseksjon i byen

Lytter de?

De fire representantene fra den styrende posisjonen sier til Jessheimpuls at der er klar over utviklingen i deler av ungdomsmiljøet denne høsten, og de svarer bekreftende på at det er verdt å lytte til de stemmene – leder av forebyggende avdeling hos politiet her i byen samt den mest rutinerte utekontakten Ullensaker noen gang har hatt, Jan Wiktor Olufsen – som nå sier at tiden er inne for å se på hvordan det forebyggende apparatet er organisert.

Leste du denne?

En bauta takker for seg

Er de villige?

Hofseth Gundersen og Olufsen var i vår tydelige på at en uteseksjon – altså et sted der forskjellige deler av det forebyggende apparatet sitter under samme tak – er veien å gå for å stå godt rustet i årene som kommer.

Skoler som nærmiljøsenter og annet som ligger i budsjettet for 2022 er helt sikkert gode bidrag i det forebyggende arbeidet, men når de tyngste røstene vi har i Ullensaker peker på uteseksjon som en særdeles viktig løsning, så er det grunn til å lytte til det. Dette er fagarbeidere som ikke overdriver tingenes tilstand. Snarere tvert imot.

Og når de erfarne fagfolkene som operer ute i gatebildet først mener at varsellampene er i ferd med å blinke, så er det all mulig grunn til å lytte.

Noe annet ville være på grensen til arrogant.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.