Connect with us

Abonnenter

Får prestisjetorg i fanget?

Avatar

Published

on

Stor-Oslo Eiendom ønsker å betale seg ut av forpliktelsen om å laget et attraktivt torg mellom sitt prosjekt i Gotaasalleen og Herredshuset. Kommunedirektøren åpner for å gå i forhandlinger med nevnte utbygger.

Stor-Oslo Eiendom ber i et brev til Ullensaker kommune om reforhandling av utbyggingsavtalen der de har forpliktet seg til å opparbeide vei og gatetun øverst i Gotaasalleen, et torg som ble løftet fram som en tungtveiende grunn for at det ble et politisk flertall.

Forbedring frydet

Boligprosjektet Gotaasalleen kommer med prestisjetungt krydder som “Jessheims flotteste møteplass”, og det nevnte gatetunet kommer med mye politisk prestisje i bagasjen. Det er fordi gatetunet skal veie opp for at det er blitt et prosjekt som ruver – og som gikk ut over rammene i byplanen.

– Det er helt riktig. En stor del av forbedringen til dette prosjektet var dette torget, sa blant andre ordfører Eyvind J. Schumacher til Jessheimpuls da hele dette prosjektet ble behandlet og vedtatt.

Les mer om gatetunet her:

Sak på sak om Gotaasalleen

Betaler seg ut?

I brevet fra Stor-Oslo Eiendom er det endrede forutsetninger for opparbeidelse av gatetunet, i og med at det er vedtatt gatevarme på deler av dette torget (ikke den delen av området som Stor-Oslo Eiendom eier og har ansvar for). Stor-Oslo Eiendom ønsker å komme seg ut av forpliktelsene ved å betale et kontantbeløp:

Dette står i saksgrunnlaget:

“Bakgrunnen for ønsket er at de opplever prosessen knyttet til etablering av gatetun som tidkrevende fra kommunens side, og at endrede forutsetninger med gatevarme og manglende avklaringer av byggesøknad forsinker deres prosess. Stor-Oslo Eiendom AS mener begge avtalepartnere er tjent med at rekkefølgebestemmelsen knyttet til opparbeidelse av Gotaastorget nå oppfylles med “kontantbidrag fra Stor-Oslo Eiendom AS”. De ønsker dermed å bli løst fra kravet om etablering av gatetunet på Gotaastorget.”

Om gatevarme her:

Gatevarme-penger på bok – oppstart uvisst

Forhandlinger?

Ullensaker kommune må nå ta stilling til om det er ønskelig å gå inn i en reforhandling av utbyggingsavtalen, og eventuelt etablere torget i egen regi, eller om kravet til opparbeidelse fremdeles skal ligge på Stor-Oslo Eiendom AS.

Det er skissert tre løsninger:

  1. Kommunen står fast ved dagens utbyggingsavtale og etablerer gatevarme
  2. Kommunen står fast ved dagens utbyggingsavtale, men skrinlegger anleggelse av gatevarme på Gotaas torg
  3. Kommunen inngår i forhandlinger, og utsetter etableringen av Gotaas torg

Kommunedirektøren går for den siste løsningen, men det er politikken som avgjør. Og formannskapet behandler saken i morgen, tirsdag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.