Connect with us

Abonnenter

Flyvende start for nytt bydokument

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Formingsveilederen som politikerene jublet uhemmet over da den ble vedtatt, får umiddelbart luft under vingene. Et nytt og lettere betent boligprosjekt skal til behandling i formannskapet tirsdag.

Jessheimpuls skrev i forrige uke om den dokumentet som skal bidra til tydelige svar og forventninger til prosjekter som måtte komme i vår by.

Det var nærmest trampeklapp blant de folkevalgte i formannskapet.

De frammøtte fikk en følelsen av at her kom det endelig et dokument som gjør at politikerne våre endelig kan ta tømmene og ri byutviklingshesten på en streng og tydelig måte.

Sannheten er at Ullensaker har – og har hatt – styringsdokumenter som er førende for både ett og annet innen byutvikling, som Jessheimpuls skrev om i forrige uke.

Les gjerne den teksten her:

Mykje lys og mykje farge

Bordet er dekket

Formingsveilederen omtales som en lenge etterlengtet – og forpliktende – retningssnor for dem som måtte lure på hva slags forventninger Ullensaker kommune har til blant annet:

  • Arkitektur
  • Bruk avfarger
  • Beplantning
  • Belysning
  • Kunst i offentlig rom
  • Fasader
  • Gater
  • Bygulv

Det er med andre ord en form for sjekkliste som både folkevalgte og byutviklere og utbyggere bør og kan forholde seg til når prosjekter planlegges og gjennomføres i vår by.

Byplanen

FRA ROMSAASPARKEN: Det planlagte prosjektet sett fra Romsaasparken. Atriumet i parken i midten av bildet. 

Og allerde denne uken kan formannskapet skjele til den ferske formingsveilederen og den gjeldende byplanen.

For prosjeket Gartnerløkka er på bordet for å behandles politisk, med en del problemstillinger som det skal bli interessant å se hvordan håndteres politisk:

  • Høyder er noe naboer og andre stiller spørsmål ved
  • Hensyn til omkringliggende bebyggelse er annet moment som blir interessant

et innstilles administrativt på at prosjektet – som vil bestå av 500-600 boliger – legges ut til såkalt offentlig ettersyn.

Jessheimpuls har skrevet om dette prosjektet tidligere, i 2019:

To nye prosjekter utfordrer regelverket

Det har vært mye snakk om at gjeldende byplan ikke er oppdatert nok til at den kan være retningsgivende og førende. I saksgrunnlaget for dette prosjektet heter det at:

“Utformingen er i hovedsak i tråd med overordnede føringer i byplanen.”

Det skal bli interessant å høre om “i hovedsak i tråd med…” er grei nok tilnærming til gjeldende byplan.

FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser prosjektet ut i fugleperspektiv. Romsaasparken synes om en halvmåne øverst i midten på bildet. 

Hvem definerer?

Et annet punkt som kan bli særdeles interessant er om hensynet til omkringliggende bebyggelse blir håndtert i henhold til kommunens eget regelverk.

Laachebyen ligger i en hensynsone fordi dette var ett av de aller første boområdene i Jessheim sentrum.

Sundbytunet har også en kulturell verdi og er en del av Jessheims tidlige historie.

Les om Sundbytunet her:

Gården i sentrum og byens første bensinstasjon

Det er derfor noe overraskende å lese utbyggers kommentarer om Laachebyen og Sundbytunet i disse saksdokumentene; de to områdene blir – av utbygger – nærmest avfeid som mindre viktige etter hvert som årene har gått og på grunn av at Laachebyen framstår som mindre tilgjengelig.

Slik kommenterer utbygger:

“De historiske bygningene i Laachebyen og på Sundbytunet er vesentlig svekket som autentiske kulturminner gjennom omfattende ombygginger og moderniseringer. I tillegg er den historiske verdien av Sundbytunet svekket ved at alle driftsbygningene er revet og erstattet av nye og historiserende næringsbygg på 2000-tallet. Laachebyen oppleves kun fra de lokale stikkvegene i området, og selv der er den strukturelle og historiske sammenhengen i kulturmiljøet vanskelig å lese. Laachebyen har i tillegg en grønn buffersone mot Gartnerløkka i form av villabebyggelse og hageanlegg. Foreslått utbygging på Gartnerløkka anses i liten eller ingen grad å ville forringe opplevelsen av kulturmiljøene innenfor hensynssonene.”

Fram i tid

PASSER INN?: Naboer og andre som har kommet med innspill til prosjektet Gartnerløkka, mener at det ikke blir tatt nok hensyn til omkringliggende boliger og eiendommer som har et visst kulturvern over seg, som Sundbytunet og Laachebyen.

Gartnerløkka kommer uansett ikke til å få klarsignal før skolekapasiteten i dette området er økt.

Men det er mange interessante aspekter som skal vurderes av politikerne etter hvert som denne prosessen skrider fram.

Noe av det mest interessante er å se hvor vanntett byplanen og formingsveilederen er i praksis.

Dåpen for bruk kommer allerede i formannskapet i morgen.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.